Annons

Från julkrubbornas stad

Vykortet | Rom

Under strecket
Publicerad

Här i Italien tar man julkrubborna på allvar. Förutom att de finns centralt i alla kyrkor så finns de också ute på torgen i byarna, och framför många hus. Man iscensätter också ”levande julkrubba” i olika omfattning.

En del slår på stort; man gör om en hel by till att upplevas som Betlehem med inhyrda skådespelare. Andra, som i vår lilla by norr om Rom, sammanstrålar med gemensamma krafter där alla ställer upp.

Inne i Rom vid Peterskyrkan finns en årlig utställning med titeln ”100 julkrubbor”, där krubbor visas från hela världen.

Det finns framförallt två olika historier kring julkrubbans tillkomst. Den ena är från år 1223 när den helige Franciskus iscensatte vad som sägs vara den första levande julkrubban. Det skedde i den lilla bergsbyn Greccio som ligger mellan Assisi och Rom. I ett riktigt stall hade man en oxe, en åsna och en krubba med halm och firade där gudstjänst.

Den första julkrubban som är gjord av figuriner sägs även den ha ursprung i Italien. Jesus födelseplats ska ha fraktats i sin helhet till kyrkan Santa Maria Maggiore i centrala Rom. År 1291 lät en kanik uppföra en julkrubba i sten, och en kopia av den finns idag i kyrkans museum.

Man ska nog inte se den traditionella julkrubban är en korrekt återgivelse av Jesu födelse. Att Jesus föddes i ett stall framgår inte i bibeln, bara att han ”lindades och lades i en krubba”. Alltså i djurens matho. Den var antagligen gjord av lera eller möjligen sten – inte av trä. Att det rent fysiskt ska ha funnits stall av trä i Betlehem är föga troligt, man höll förmodligen djuren i grottor eller avgränsade delar av boningshusen.

På det sättet är den levande julkrubba som man gör i vår lilla by mer autentisk; den hålls nämligen inne i de 2000-åriga grottor som lade grunden för byn.

Julkrubban har kommit att bli en populär tradition nu även i Sverige, och kanske växer den sig ännu större med hjälp av invandrare som precis som i 1800- talets Sverige var de som förde med sig den från början.

MARIA JACKY är projektledare och passionerad krubbsamlare. maria.jacky@montessorisverige.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons