Annons

Johan Hellekant:Fria hyror politisk bomb – men inte för branschen

Det blev omedelbart en käpp i hjulet för det liberala försöket att stöpa om hyresmarknaden i Sverige. Punkten ”Fri hyressättning vid nybyggnation” i överenskommelsen mellan C, L, S och MP är ett rött skynke för Vänsterpartiet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg

”Fri hyressättning vid nybyggnation” var den alldeles glasklara punkten i överenskommelsen mellan C, L, MP och S om att ”Reformera hyresmodellen”. Kanske blev den just därför ett rött skynke för Vänsterpartiet. Medan andra punkter fluffigt talar om utredningar och kommittéer som kan ge förslag, var ”Fri hyressättning vid nybyggnation” omöjligt att missförstå. Det till och med framgår av överenskommelsen att lag ska införas den 1 juli 2021.

Men om det glasklara förslaget om fria hyror i nybyggda hyresrätter läggs fram till riksdagen lovar Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att fälla regeringen – ett hot som förövrigt även gäller försämringar av arbetsrätten.

Nu gör ”Fri hyressättning vid nybyggnation” överenskommelsen till en tickande bomb om inte Annie Lööf och Jan Björklund sväljer förtreten. Det är en symbolladdad reform – men den är trots allt ganska liten. Redan i dag finns särskilda regler för nyproduktionshyror som får sättas på en mycket högre nivå än i befintligt bestånd i syfte att sporra till högre byggande.

Annons
Annons

Nyligen sa Cecilia Fasth, vd för det stora bygg- och bostadsbolaget Stena Fastigheter, i en intervju med SvD att det går att bygga med lönsamhet även inom dagens system: ”För oss är hyressättningen i nyproduktionen tillräckligt bra”, sa hon. Och från andra i branschen hörs inte sällan att man även på dagens hyresnivåer kan ha svårt att hitta betalkraftiga hyresgäster i vissa nybyggnadsprojekt.

I Danmark släpptes hyressättningen fri för nybyggda hyresrätter 1991... I Norge och Island tillämpas inte hyresreglering alls och i Finland slopades hyresregleringen helt 1992.

En annan aspekt är att marknadsdynamiken av ”Fri hyressättning vid nybyggnation” ändå inte räcker för att lösa Sveriges svåra bostadsbrist. Nyproduktionen av hyresrätter är årligen cirka 20 000. Bara så många hyresrätter skulle få fri hyressättning det första året när en ny lag skulle få verkan 2022.

Bengt Hansson, tung bostadsanalytiker vid Boverket, brukar hävda att om hela hyresmarknaden släpptes fri skulle bostadsbristen i Sverige upphöra ganska raskt. En hel del hyresgäster skulle behöva stöd och andra välja att flytta, men hyreshöjningarna skulle inte vara fullt så dramatiska som många fruktar samtidigt som köerna försvann. Men då talar han alltså om att reformera hyressättningen i hela beståndet av 1,5 miljoner hyresrätter – och inte bara 20 000 per år.

I Danmark släpptes hyressättningen fri för hyresrätter byggda efter 1991. Så här 27 år senare omfattas så många lägenheter att man kan tala om en ganska stor fri hyresmarknad i Danmark. I Norge och Island tillämpas inte hyresreglering och i Finland slopades hyresregleringen 1992. Men efter Jonas Sjöstedts besked om att avsätta en regering som lägger sådana förslag finns just nu ingen anledning alls att tro att partiöverenskommelsen mellan C, L, S och MP skulle leda till en liknande liberalisering av hyresmarknaden i Sverige.

Stalltipset är att ägarmarknaden kan reformeras betydligt snabbare än hyresmarknaden.

Frågan blir vad de andra punkterna i överenskommelsen om reformerad bostadspolitik verkligen betyder efter att ha manglats genom den nya politiska verkligheten. ”Ta bort flyttskatten” är en sådan punkt som berör alla som äger sin bostad. Enbart detta löfte lär kosta över 5 miljarder kronor. Att det måste matchas med nedtrappat ränteavdrag och höjd fastighetsavgift ligger i korten, så stalltipset är att ägarmarknaden reformeras betydligt snabbare än hyresmarknaden. Svensk hyresreglering har trots allt nästan 80 år på nacken.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons