Annons

Samtliga frias i historisk HQ-rättegång

Mats Qviberg och de fyra övriga åtalade frias helt i HQ-rättegången. Den metod som banken använt för att värdera tradingportföljen är enligt reglerna, anser tingsrätten.

Under strecket
Publicerad

Mats Qviberg frias på samtliga åtalspunkter i HQ-rättegången.

Foto: Maja Suslin/TT

Advokat Hans Strandberg läser domen.

Foto: Lars Pehrson

Mats Qviberg frias på samtliga åtalspunkter i HQ-rättegången.

Foto: Maja Suslin/TT
Mats Qviberg frias på samtliga åtalspunkter i HQ-rättegången.
Mats Qviberg frias på samtliga åtalspunkter i HQ-rättegången. Foto: Maja Suslin/TT

Rättegången mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström, Mikael König, som utgjorde ledningen i HQ Bank har rört vad de visste och vad de berättade i årsredovisningen. Efter kraschen för snart sex år sedan har den forna ledningen stått åtalade för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Mats Qviberg, som var ordförande i moderbolaget HQ AB, har stått åtalad för grovt svindleri. Dessutom har bankens revisor Johan Dyrefors åtalats för medhjälp till brott.

Annons
Annons

Advokat Hans Strandberg läser domen.

Foto: Lars Pehrson

Men nu friar alltså en enig domstol alla de åtalade på samtliga punkter. Även yrkandet om näringsförbud har tillbakavisats.

Svindleriåtalet byggde på att den redovisningsmetod som HQ tillämpade i sin tradingportfölj i den finansiella rapporteringen stod i strid med EU-rättsliga normer.

Men enligt tingsrätten har den metod som banken använt för att värdera tradingportföljen varit tillåten.

– Tingsrätten har vidare – position för position – gått igenom de instrument som åklagaren särskilt valt ut, och då funnit att man även beträffande dessa instrument har hållit sig inom det tillåtnas gräns, säger rådmannen Carl Rosenmüller i en kommentar.

Åtalet för bokföringsbrottet byggde på att vissa värderingar av tradingportföljen som HQ Bank gjorde inte gick att följa i den löpande bokföringen. Men domstolen anser att att dokumentationen varit tillräcklig. Därför frias de åtalade även för bokföringsbrott.

Advokat Hans Strandberg läser domen.
Advokat Hans Strandberg läser domen. Foto: Lars Pehrson

Hans Strandberg är en av advokaterna som fört Mats Qvibergs talan i tingsrätten. Han är nöjd med domslutet, men har inte hunnit läsa hela domen än.

– Jag känner stor lycka för allihop. Det är klart att det här var en lättnad, säger han till TT.

TT: Skulle åklagaren ha väckt åtal från första början?

– Jag tycker inte det. Är domen motiverad så att det inte gjorts någon felvärdering, då är det anmärkningsvärt att man går till åtal utan egna expertutlåtanden och bara hänvisar till Finansinspektionen.

Annons
Annons

Mats Qviberg har sedan tidigare stämt svenska staten till följd av Ekobrottsmyndighetens hantering av brottsmisstankarna mot honom. Den stämningsansökan är nu vilandeförklarad i väntan på en slutgiltig dom om misstankarna.

Men Qviberg har, enligt sin advokat, även sagt att han överväger ytterligare en stämning mot staten vid en friande dom. Det gäller Finansinspektionens beslut att dra in HQ:s banktillstånd.

Domstolen har också bestämt att de åtalades advokater ska få ersättning av staten. Totalt kostar försvaret av de åtalade nära 31,8 miljoner kronor.

Materialet domstolen har gått igenom har varit stort. Utredningen av de misstänkta brotten sträckte sig över en lång tid.

– Det är en relativt lång och omfattande förundersökning på omkring 8 000 sidor som har lagts fram, säger chefsrådmannen Karin Kussak till TT.

Sista dagen för att överklaga domen är den 12 juli.

Domstolen har helt uppehållit sig vid att pröva om redovisningsmetoderna HQ använde stämde överens med gällande regler.
Någon bedömning av vilket uppsåt nyckelpersonerna har haft gjordes inte.

– Vi har inte gått in på vem som kände till vad. Vi har nöjt oss med att säga att det var förenligt med regelverket, säger domaren Carl Rosenmüller till TT.

– Vi har inte heller tittat på om det har förekommit ett otillåtet risktagande, eller om det saknats kapital, eller den stora tradingförlust man gjorde. Vi har enbart prövat ett internationellt regelverk.

Grunden för att åtalet underkänns förvånar mig lite.

Mats Qviberg har hävdat att det var fel av åklagaren att över huvud taget väcka åtal. Domaren Carl Rosenmüller vill dock inte recensera åklagarens beslut och anser att det har varit ett komplicerat mål.

Annons
Annons

– Vi har att ta ställning till det åtal åklagaren lägger fram, inte huruvida det är ett bra eller dåligt åtal. Men det här är en svår fråga, det ska jag säga. Parterna har haft diametralt skilda uppfattningar, säger han till TT.

Om den friande domen i HQ-rättegången överklagas eller inte återstår att se.

– Jag vill ge mig själv och min kollega en möjlighet att läsa tingsrättens dom, säger chefsåklagare Martin Tidén på Ekobrottsmyndighetens presskonferens efter nederlaget.

– Nu har jag tre veckor på mig att pröva om jag ska överklaga eller inte.

Tidén uppger att han inför beslutet att väcka åtal gjort bedömningen att det fanns tillräckliga skäl att tro att åtalet skulle leda till en fällande dom. Han hade även förväntat sig en annan utgång i dag.

– Nu har jag varit åklagare så länge att det är svårt för mig att bli förvånad. Men grunden för att åtalet underkänns förvånar mig lite.

Utöver åtalet mot Mats Qviberg och de andra nyckelpersonerna i HQ-kraschen drivs en skadeståndsprocess mot flera inblandade personer, däribland Mats Qviberg.

Processen leds av det som återstår av HQ AB, som i dag är helt inriktat på att driva rättsprocesser. Dagens utfall förändrar inte utsikterna för skadeståndsmålet, enligt advokaten Christer Sandberg, ordförande i HQ.

"För civilmålen innebär brottmålsdomen inga förändringar", skriver han i ett pressmeddelande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons