Annons

Janerik Larsson:Frihandelstänkandets död?

Trump
Trump Foto: Carolyn Kaster

Wall Street Journal har i många ledarartiklar och många krönikor och reportage belysts problemen som president Donald Trumps handelspolitiska föreställningar lett till. Idag heter det i en ledare om Trumps senaste utspel mot Kina att ”the President is embarked on a high-risk coercive showdown with the world’s second largest economy in which neither side wants to bend first. Trade wars aren’t easy, especially for the innocent economic bystanders”.

Under strecket
Publicerad


(Presidenten har gett sig in på en med hög risk förknippad duell med världens näst största ekonomi i vilken ingen av sidorna vill böja sig först. Handelskrig är inte lätt, särskilt för de oskyldiga ekonomiska åskådarna.)

Noah Smith skriver i sin Bloomberg-krönika att hittills finns ingen vinnare i handelskriget men han avslutar med att konstatera att frihandelssystemet s dominans i amerikanskt politiskt tänkande är avslutat ( But one thing is certain -- the intellectual dominance of free trade in the U.S. is over.)

Donald Trump har i decennier varit en blint troende merkantilist och just nu håller han på att i verkligheten förverkliga detta tänkande. Det är osannolikt att den som till slut blir demokraternas presidentkandidat kommer att bjuda motstånd på denna punkt.

Protektionism och industripolitik är sannolikt vad som väntar med de följdverkningar detta kommer att få t ex i en ekonomi som den svenska som dragit så stora fördelar av frihandelssystemet.

Tidigare i sommar skrev jag så här:

är jag skrivit om president Donald Trumps handelspolitik har jag då och då påpekat att hans grundtanke är densamma som merkantilisterna hade.

Annons
Annons

I modern tid är det väl endast ekonomhistoriker som hört talas om merkantilism. Men merkantilister menade att välstånd bygger på ackumulation av ekonomiska tillgångar. Detta sker främst genom att upprätthålla ett överskott i utrikeshandeln. Merkantilism var den ledande ekonomiska teorin i Europa under tiden då nationalstaterna formades dvs från 1500-talet till slutet av 1700-talet då Adam Smith krossade detta tankesystem. Industrialismen och den liberala ekonomiska teorin möjliggjorde därefter västvärldens välstånd.

Merkantilisterna byggde starka centralmakter och reglerade all ekonomisk verksamhet i syfte att främja exportorienterad produktion och minska importen.

Detta låter välbekant för alla som följer Trump.

I dag skickade US Camber of Commerce ut information om sin konferensAnnual Global Supply Chain Summit som samlat intressenterna för det som på svenska kan kallas flödesekonomi. Här sammanfattas konferensen under den finurliga rubriken ”Supply Chains: Virtually Invisible, Vitally Important”.

Ordet supply chain ska på svenska heta ”försörjningskedja” eller ”flödesekonomi” och begreppet står för en oerhört betydelsefull del av dagens världsekonomi.

Det tycks president Trump helt ovetande om. Eller så vet han det och är bara inriktad att slå sönder alla sådana ömsesidiga, övernationella ekonomiska samarbeten för att föra USA (och världen?) tillbaka till det merkantilistiska idealet då varje land optimerar sin export och minimerar sin import.

Jag blev nyligen inbjuden av Anders Remnebäck på företaget Optilon vars affärsidé beskrivs så här på hemsidan:

With a combination of front edge supply chain consulting and market superior supply chain applications, Optilon creates sustainable business value through supply chain optimization.

Det var ett mycket intressant besök, men ju mera jag följer Trumps handelspolitik desto intressantare tycker jag frågan är om merkantilisten Trumps kamp mot supply chain-ekonomin har förutsättningar att lyckas eller om det mest kommer att vara en twitterretorik.

Vi får se. Men jag tror inte man ska underskatta faran.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons