Annons
Kommentar

Elisabet Andersson:Fulspel och flathet när Skanska bygger jättekåk åt pampar

Är det byggbolagen som bestämmer i Stockholms stad? När Skanska ska bygga ett nytt jättehus för SKL, Sveriges kommuner och landsting, mitt i Stockholm verkar inte vanliga demokratiska principer gälla.

Under strecket
Publicerad

Det är här, bredvid Sheraton i City, som Skanska ska bygga en jättekåk åt SKL.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 3

Här, på en av Stockholms hetaste adresser, ska SKL ha sitt nya hus.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 2 av 3

Skanska har köpt en befintlig byggnad med avsikt att riva och bygga ett större kontorshus.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 3 av 3

Det är här, bredvid Sheraton i City, som Skanska ska bygga en jättekåk åt SKL.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 1
Det är här, bredvid Sheraton i City, som Skanska ska bygga en jättekåk åt SKL.
Det är här, bredvid Sheraton i City, som Skanska ska bygga en jättekåk åt SKL. Foto: Emma-Sofia Olsson

Visst är det fint med kommunal demokrati och gedigna beslutsunderlag. Men kanske inte när självaste SKL, Sveriges kommuner och landsting, ska bygga sig ett nytt huvudkontor tillsammans med Skanska?

Byggprojektet, vid Tegelbacken mitt i Stockholm, är kontroversiellt av flera skäl. Det handlar om ett känsligt och exponerat läge vid vattnet, nära Klara kyrka, Konstakademien och Rosenbad. Det kräver rivning av en stor modernistisk byggnad, som är medvetet samkomponerad med grannhuset Sheraton och dessutom grönklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att den har höga kulturhistoriska värden.

Är det rätt och klimatsmart att riva ett sådant hus för att ersätta det med ett större kontorshus? Det hade man gärna fått ordentligt utrett.

Annons
Annons

Frågan är snarare: vem är det som styr stadsutvecklingen i Stockholm?

Men den här texten handlar inte om huruvida det befintliga 70-talshuset ska bevaras eller ej.

Frågan är snarare: vem är det som styr stadsutvecklingen i Stockholm? Och hur kommer det sig att ett politiskt fattat beslut om ramarna för ett nybygge plötsligt inte gäller?

Skanska har köpt den befintliga fastigheten vid Tegelbacken med målet att riva. SKL har bespetsat sig på ett nytt kontorshus här. Skanska och SKL vill såklart ha mesta möjliga kontors- och konferensytor i detta gyllene läge (några bostäder i jättehuset vill de däremot inte ha, trots att detta ursprungligen var ambitionen från Stockholms stad).

Frågan är nu hur stort nybygge Stockholms stad kan släppa fram på platsen. Skanska och SKL har tänkt att dagens kontorshus på 18 000 kvadratmeter ska ersättas med ett nybygge på 28 000 kvadratmeter.

Men när ärendet behandlades av stadsbyggnadsnämnden i juni 2017 beslutade politikerna att huset skulle sänkas; nämnden förordade en särskild sänkning om en våning för att "minska den negativa påverkan på riksintresset Stockholms innerstad och den negativa effekten på vyn mot Klara kyrkas torn".

Stadsbyggnadskontorets tjänstemän började arbeta i enlighet med politikernas beslut. De anlitade arkitekterna likaså; de levererade nya ritningar där huset sänkts enligt politikernas önskemål.

Men parallellt inleddes en annan process. Det ser man när man läser minnesanteckningar och mejlväxling i ärendet.

20 juni 2017 skriver Skanskas projektansvarige till stadsbyggnadskontoret:
"Vi förstår att det inte finns så många alternativ än att gå vidare på nämndens beslut, men vi måste säkerställa att det fungerar för oss och SKL."

Annons
Annons

Den 21 juni skriver han att Skanska "kör lite parallellt". Skanska ska ta fram nya skisser enligt nämndens beslut. "Men mina chefer träffar Anette S och Håkan F nästa vecka, det är ett möte som är bokat sedan tidigare och då kommer de förhöra sig om vilka möjligheter som finns.”

Skanska vill lägga sig i myndighetsutövning och styra tjänstemän.

Anette S och Håkan F är högsta förvaltningschefer på Stockholms stadsbyggnadskontor respektive exploateringskontor. Och för Skanska och SKL öppnade sig uppenbarligen möjligheter att låta nybygget jäsa upp igen.

Arkitektskisserna på ett lägre hus, som skulle harmoniera med grannen Sheraton och skymma Klara kyrka mindre, hamnade i papperskorgen.

I en minnesanteckning efter ett möte i november kan man läsa att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret fått nya direktiv. "De nya direktiven är ett tillmötesgående av en framtida känd köpare av fastigheten, SKL Sveriges kommuner och landsting, lokalytebehov på platsen.”

Att vara tillmötesgående mot Skanska och SKL, som tycker att de behöver en jättekåk just här, har uppenbarligen hög prioritet för staden. Var då kommunpolitikernas beslut om sänkning, av omsorg om stadsbilden, bara ett spel för gallerierna?

Det får vi veta på onsdag, när ärendet kommer upp i stadsbyggnadsnämnden för ett avgörande beslut.

Nybyggets höjd har inte justerats så som nämnden önskat - en justering som för övrigt även länsstyrelsen vill se. Däremot har det producerats en mängd beslutsunderlag för att Skanskas och SKL:s planer ska gå i lås.

Miljökonsekvensbeskrivningen, som hör till detaljplanen som ska klubbas på onsdag, innehåller en rent felaktig uppgift om det nya kontorshusets storlek. Här står det att huset "planeras bibehålla samma höjd som befintlig byggnad, men bli aningen bredare mot öster" (när det i själva verket ska bli drygt 4 meter högre och cirka 10 meter bredare).

Annons
Annons

Här, på en av Stockholms hetaste adresser, ska SKL ha sitt nya hus.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 2

Skanska har köpt en befintlig byggnad med avsikt att riva och bygga ett större kontorshus.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 2 av 2

I dokumentet står det också att den befintliga byggnaden är "ingen stark individ".

Att beskriva hus man vill riva som svaga individer är nytt och uppfinningsrikt. Nytt är också att dela in stadens grönklassade hus i skikt; den konsult som Skanska anlitat får det att låta som att huset bara är ljusgrönt.

Samtidigt har ännu en kommunal tjänsteman som haft SKL-bygget på sitt bord slutat. Man kan konstatera att flera tjänstemän som handlagt just detta ärende har sagt upp sig från Stockholms stad. När man läser mejlväxling mellan Skanska och stadsbyggnadskontoret kan man förstå varför; Skanska vill lägga sig i myndighetsutövning och styra tjänstemän.

Dessutom tycks ärendet ha flyttat upp på högsta chefsnivå inom både Stockholms stad och länsstyrelsen, där Skanska och SKL har goda kontakter. Det är inte första gången som kontroversiella byggprojekt i Stockholms innerstad hanteras på det här sättet; men det är en toppstyrning och en flathet inför marknadens aktörer som blir extra flagrant när det är kommunorganisationen SKL som ska bygga sig ett hus.

Här, på en av Stockholms hetaste adresser, ska SKL ha sitt nya hus.
Här, på en av Stockholms hetaste adresser, ska SKL ha sitt nya hus. Foto: Emma-Sofia Olsson
Skanska har köpt en befintlig byggnad med avsikt att riva och bygga ett större kontorshus.
Skanska har köpt en befintlig byggnad med avsikt att riva och bygga ett större kontorshus. Foto: Emma-Sofia Olsson
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons