Annons

Fyra aktier i en positiv trend

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på fyra aktier som nyss gett köpsignal.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 4
Bild 2 av 4
Bild 3 av 4
Bild 4 av 4
Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

Thule Group

Thule Group AB ligger i en stigande trendkanal vilket indikerar att optimismen bland investerare ökar. Fortsatt uppgång indikeras. Aggressiva köpare har drivit upp kursen genom taket av en rektangelformation. Det har utlöst en köpsignal som i första hand indikerar fortsatt uppgång till 127 kronor eller mer. Formationen är vanligtvis en fortsättningsformation som i detta fall indikerar fortsatt positiv utveckling, särskilt då den ligger i en stigande trendkanal.

Volymbalansen är positiv, det betyder att aktien stiger på hög volym och faller på låg volym. Det stärker aktien på kort sikt.

**Investtechs rekommendation: **Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

Mycronic

Mycronic AB ligger i en långsiktig, stigande trend och har haft en stark utveckling sedan slutet av september. Aktien har forcerat ett tidigare motstånd på 63:60 kronor där det nu finns stöd. Kursen ligger på en ny toppnivå vilket gör att det saknas motstånd på medellång sikt. Det öppnar upp för fortsatt uppgång.

Positiv volymbalans stärker den positiva trenden.

Investtechs rekommendation: Köp.

Vitec Software

Vitec Software Group ligger i en stigande trend och en fortsatt positiv utveckling innanför trendkanalen indikeras.

Aggressiva köpare har pressat upp kursen genom ett tidigare motstånd vid 317 kronor där det nu finns stöd. Uppgången har utlöst en köpsignal från en rektangelformation som indikerar att den positiva utvecklingen nu kan fortsätta.

Volymbalansen är positiv vilket innebär att kursen stiger på hög volym och faller på låg volym. Det stärker den stigande trenden på kort sikt.

**Investtechs rekommendation: **Köp.

Cellavision

Cellavision har haft en stark utveckling den senaste månaden. Kursen har utlöst köpsignaler från en rektangelformation och en dubbelbotten-formation. Brottet upp ur rektangelformationen indikerar att aktien nu kan fortsätta den positiva utvecklingen. Dubbelbotten-formationen signalerar att aktien kan komma att inleda en stigande trend.

Efter offentliggörandet av en delårsrapport under måndagen fortsatte aggressiva köpare att driva upp kursen.

Volymbalansen är positiv vilket betyder att aktien stiger på hög volym och faller på låg volym. Det signalerar att investerarna är rädda för att inte komma in i aktien vid uppgång medan de är avvaktande till att sälja på fallande kurser. Det stärker aktien på kort sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Investtechs rekommendationer ges på 1–6 månaders sikt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons