Annons

Fyra av fem får inte rehab efter cancer – ”orimligt”

Anstormningen av cancerpatienter som söker rehab efter avslutad behandling är så stor att Cancerrehabfonden inte längre kan ta emot fler ansökningar till sina program.

En ny rapport från fonden visar att åtta av tio cancerpatienter inte erbjuds rehab av den vanliga sjukvården.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

”Behovet av rehabilitering har exploderat, men motsvaras inte på något vis av att landstingen avsätter mer resurser till detta”, förklarar Eva Hansen på Cancerrehabfonden.

Foto: Foto: Malcolm Hanes/Cancerrehabfonden. Bild 2 av 2
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

Behovet av rehabilitering har exploderat.

Allt fler svenskar drabbas av cancer, vilket bland annat beror på att vi lever längre. Samtidigt har förbättrad sjukvård gjort att fler överlever sjukdomen.

Medan den långsiktiga överlevnaden på 1980-talet var omkring 35 procent är den idag uppe i 65 procent.

– Behovet av rehabilitering har exploderat, men motsvaras inte på något vis av att landstingen avsätter mer resurser till detta, förklarar Eva Hansen.

Hon är generalsekreterare för Cancerrehabfonden, en frivillig insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till barn och vuxna som drabbats av cancer. På onsdagen publiceras Cancerrehabrapporten 2018.

Varje år insjuknar omkring 60 000 svenskar i cancer, en siffra som fram till år 2040 väntas stiga till 100 000 per år.

Annons
Annons

”Behovet av rehabilitering har exploderat, men motsvaras inte på något vis av att landstingen avsätter mer resurser till detta”, förklarar Eva Hansen på Cancerrehabfonden.

Foto: Foto: Malcolm Hanes/Cancerrehabfonden. Bild 1 av 1

De som drabbats brukar ha många frågor. Hur ska man äta? Hur ska man komma igång med fysisk aktivitet när kroppen kan ha gått ner sig under sjukdomen och behandlingen?

Lägg till det behovet av att lära sig att leva med skador som uppstått i samband med behandlingen, som strålskador.

”Behovet av rehabilitering har exploderat, men motsvaras inte på något vis av att landstingen avsätter mer resurser till detta”, förklarar Eva Hansen på Cancerrehabfonden.
”Behovet av rehabilitering har exploderat, men motsvaras inte på något vis av att landstingen avsätter mer resurser till detta”, förklarar Eva Hansen på Cancerrehabfonden. Foto: Foto: Malcolm Hanes/Cancerrehabfonden.

Ett cancerbesked påverkar både den drabbade och anhöriga på djupa plan. Det blir aldrig precis som förr. Det finns även en risk att drabbas av ångest, depression och långtidssjukskrivningar.

Om du brutit benet får du rehab efter att gipset plockats bort, men så är det inte för cancerpatienter.

Eva Hansens budskap är därför att en ökad satsning på rehabilitering skulle gynna både den enskilde och samhällsekonomin i stort genom att fler skulle komma tillbaka till arbetslivet.

– Om du brutit benet får du rehab efter att gipset plockats bort, men så är det inte för cancerpatienter. Hela 80 procent erbjuds inte rehab efter avslutad behandling. Det är skrämmande siffror, säger Eva Hansen.

Hon menar att sjukvårdens vårdprogram är bra men att problemet är att vården ofta inte följer vårdprogram. Dessutom kan den rehab som erbjuds variera mycket beroende på var man bor.

Det är egentligen orimligt att en insamlingsorganisation ska ta så stor del av bördan.

– Det är oacceptabelt att inte politikerna avsätter mer resurser. En del landsting avsätter inte en krona till cancerrehab, säger Eva Hansen och fortsätter:

– Vi på Cancerrehabfonden har en väldig anstormning till våra aktiviteter, men det är egentligen orimligt att en insamlingsorganisation ska ta så stor del av bördan.

Bilden av stora brister i rehabiliteringen av cancerpatienter har bekräftats i flera tidigare artiklar i SvD:s serie om mat och cancer. Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har till exempel kartlagt hur landets cancerkliniker arbetar med kostråd.

Slutsatsen var att många cancerpatienter aldrig får träffa en utbildad dietist. De kostråd som ges är inriktade på akuta symtom men går ofta på tvärs mot vad som är långsiktigt bra för hälsan.

Artikelserien lyfter även fram positiva exempel som i ett reportage från Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Efter reklamen visas:
Minska risken för cancer genom kosten
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons