Annons

”Gå med i Nato – offrens svaghet får Putin att bruka våld”

Landstigningsövning med svävare under Natoövningen Baltops 2015.
Landstigningsövning med svävare under Natoövningen Baltops 2015. Foto: Czarek Sokolowski/TT

En gemensam militär förmåga i Östersjöområdet, inom Natos ram och med Sverige och Finland som alliansmedlemmar, vore det bästa sättet att avskräcka alla former av aggression i området. Det anser 25 försvarsdebattörer i en gemensam debattartikel publicerad på DN Debatt.

Under strecket
Helena Sällström / Omni
Publicerad

”Det vanligaste argumentet mot svenskt Nato-medlemskap är att det skulle öka spänningen i Östersjöområdet. Det är alldeles sant om man med ökad spänning menar rysk irritation och hotfullt ryskt propagandakrig (...) Om man däremot med ökad spänning menar reellt ökad krigsrisk är argumentet befängt.”

Debattörerna ifrågasätter varför just ett svenskt medlemskap skulle utlösa ”det otänkbara kriget” och konstaterar att Sverige måste lägga sin rädsla för att provocera Putin åt sidan och handla efter egna intressen.

”Senare års händelser har visat att det som provocerar Putin att bruka våld är offrens svaghet.”

Medlemskap är förutsättningen för att få den hjälp vi förväntar ossdn.seNatosv.wikipedia.org

Debattörer

Frank Belfrage, ambassadör, kab. sekr. 2006–2014
Tomas Bertelman, ambassadör
Staffan Carlsson, ambassadör
Lars Grundberg, ambassadör
Bengt Gustafsson, general, ÖB 1986–1994
Catherine von Heidenstam, ambassadör
Ulf Henricsson, överste 1. graden
Johanne Hildebrandt, krigskorrespondent
Bo Hugemark, överste
Diana Janse, ambassadör
Jan Leijonhielm, Rysslandsexpert
Anders Milton, fd ordförande Röda korset, Folk & försvar
Johan Molander, ambassadör
Karlis Neretnieks, generalmajor fd rektor FHS
Stefan Olsson, fil dr
Sven-Olof Petersson, ambassadör
Tomas Ries, lektor FHS
Erik Rossander, generalmajor, fd chef Must
Henrik Salander, ambassadör
Björn Skala, ambassadör
Katarina Tracz, Tankesmedjan Frivärld
Johan Tunberger, säk pol analytiker
Fredrik Vahlquist, ambassadör
Mike Winnerstig, fil dr
Manne Wängborg, ambassadör

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons