Annons
Op ed

Daniel Schatz:Gaddafis bok fick rum i Uppsala

Under strecket
Publicerad

För en vecka sedan offentliggjordes att London School of Economics tagit emot 40 miljoner kronor från det auktoritära Libyen, som sedan 1969 styrts av Muammar Gaddafi. Det ansedda universitetets rektor Howard Davies avgick abrupt efter att samarbetet med Gaddafifamiljen läckt ut i den brittiska pressen. Även svenska universitet har mottagit donationer från regimer som enligt internationella människorättsorganisationer som Amnesty gjort sig skyldiga till grova och systematiska brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna.

Forskare vid Uppsala universitet har, i likhet med sina kollegor i London, tagit emot bidrag från diktaturens Libyen, vars ledare nu utreds för brott mot mänskligheten av den internationella brottsdomstolen. Enligt Martin H:son Holmdahl, tidigare rektor vid universitet, kanaliserades donationerna under 1980-talet till professorn i religionshistoria, Jan Bergman, som 1989 blev föremål för kritik då han i den så kallade Radio Islam-rättegången vittnade till stöd för Ahmed Rami som dömdes för hets mot folkgrupp.

Annons
Annons

Förra rektorn gör gällande att bidragen bekostade resor till Mellanöstern och hyreskostnader för ett särskilt Gaddafirum på Uppsala slott. Holmdahl, som med rätta är kritisk till anslagen, beskriver hur väggarna i slottsrummet var fyllda till bristingsgränsen med bokhyllor där den libyska despotens propagandaskrift
Den gröna boken – lösningen på demokratins problem stod vackert uppställda på rad.

Ickedemokratiska staters kopplingar till svenska universitet är inte begränsade till detta fall. Ett omdiskuterat Konfuciusinstitut, som verkar för att främja studier av det kinesiska språket och kulturen invigdes för sex år sedan vid Stockholms universitet. Institutet – som är delfinansierat av och integrerat i universitetet – har sitt huvudkontor i Kina, som förra året enligt Amnesty avrättade fler personer än alla andra länder i världen tillsammans.

Trots att institutet anser sig vara fristående från den kinesiska staten lyder det under överseende av det kinesiska kommunistpartiets regeringskontrollerade organ för undervisning i kinesiska utomlands. Medan ledande amerikanska universitet som Harvard ställt sig kritiska ska ett nytt svenskt Konfuciusinstitut invigas vid Karlstads universitet nästa månad.

Högskolelagen slår fast att svenska utbildningar ska vila på vetenskaplig grund, värna vetenskapens trovärdighet och vara förankrade i demokratiska värderingar. Samarbeten med regimer som kränker mänskliga rättigheter, begränsar den fria forskningen, fängslar oppositionella och underkuvar yttrandefriheten främjar knappast dessa principer.

Sveriges universitet bör omgående ta initiativ till etiska riktlinjer som, i enlighet med högskolelagen, skyddar det akademiska oberoendet genom att reglera donationer från auktoritära och totalitära stater. I grunden handlar forskares och utbildningsväsendets – liksom övriga samhällets – ställningstaganden i dessa avgörande frågor om att värna frihetens, demokratins och det öppna samhällets värderingar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons