Annons

Janerik Larsson:Gamla sanningar och nya

Feldts sanningar gäller fortsatt
Feldts sanningar gäller fortsatt Foto: Lars Pehrson
Under strecket
Publicerad

Åsa Moberg skriver idag i Dagens Samhälle bl a detta:

” För mig verkar det som om det privata näringslivets tydliga språk med vinst och förlust underlättar för arbetsgivare att fatta vad som är väsentligt för att få en verksamhet att fungera.Det offentliga sliter ut sina anställda. Misshushållningen med personalens psykiska och fysiska hälsa kostar samhället många miljarder, mycket större summor än alla privata vinster i välfärden.”

Klokt och sant.

Jag vill gärna här lyfta fram den insikt som Kjell-Olof Feldt formulerat så träffsäkert.

Så här skrev han i sin fortsatt mycket läsvärda memoarbok ”Alla dessa dagar” (1991) om varför han motsatt sig fondsocialismen:

”Min hållning avgjordes av min syn på vinstens funktion i samhällsekonomin. Dess uppgift är inte bara att vara en mätare på graden av effektivitet i olika sätt att använda de ekonomiska resurserna. Vinstintresset är dessutom den enda renodlade bevakaren av att resurser utnyttjas effektivt. Och för att denna bevakning ska fungera måste det finnas en grupp aktörer i samhället, vars mål och mening med livet är att maximera vinsten i det näringsliv man äger.”

Feldt skrev också att ”bristen på kraftfulla aktörer med uppgift att bevaka effektiviteten i resursanvändningen blev alltmer kännbar, när skattekällorna började sina. Sitt klaraste uttryck tycker jag att skillnaden mellan privat och offentlig sektor får i synen på effektivitet. Medan effektivitet i ett privat,’vinststyrt’ företag är symbolen för framgång uppfattas kravet på effektivitet i en offentlig förvaltning bara som ett uttryck för att det saknas pengar.”

Hur det kommer sig att Löfven-regeringen nu styrs av Vänsterpartiets socialism i stället för av socialdemokratins traditionellt insiktsfulla och pragmatiska politik - formulerad t ex av Feldt - är obegripligt för mig.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons