Annons

”Kan man stoppa sin fars planer kring arvet?”

8 miljoner kronor i arv till ena barnet – 300 000 kronor till det andra. Går det att sätta stopp för förälderns planer? SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, Caroline Elander, svarar på veckans fråga.

Under strecket
Publicerad

”En person har rätt att ge bort sin egendom till vem han eller hon vill oavsett om detta innebär att det blir en orättvis fördelning mellan eventuella barn”, svarar Caroline Elander.

Foto: Lars Pehrson, Heiko Junge/TTBild 1 av 1

”En person har rätt att ge bort sin egendom till vem han eller hon vill oavsett om detta innebär att det blir en orättvis fördelning mellan eventuella barn”, svarar Caroline Elander.

Foto: Lars Pehrson, Heiko Junge/TTBild 1 av 1
”En person har rätt att ge bort sin egendom till vem han eller hon vill oavsett om detta innebär att det blir en orättvis fördelning mellan eventuella barn”, svarar Caroline Elander.
”En person har rätt att ge bort sin egendom till vem han eller hon vill oavsett om detta innebär att det blir en orättvis fördelning mellan eventuella barn”, svarar Caroline Elander. Foto: Lars Pehrson, Heiko Junge/TT

Fråga: Vi är tre barn och vår far har påbörjat en arvsprocess som omfattar tre olika fastigheter, varav en är en lantbruksfastighet, vars värde uppgår till cirka 300 000 kronor, 3 miljoner och 8 miljoner. Avsikten är att överlåta fastigheterna som gåvor så att vi barn får en fastighet var. Problemet är att fastigheternas värde är mycket olika. Ekonomiskt sett är dessa gåvor djupt orättvisa, och reflekterar mycket ansträngda familjerelationer sedan 25 år.

Frågan är om vår far har rätt att genomföra sina planer som i praktiken innebär att ett barn i princip blir arvslös, ett annat får en hyfsad andel och ett tredje får merparten. Utöver nämnda fastigheter finns enbart obetydande tillgångar. Om vår fars planer realiseras är det i praktiken omöjligt att åstadkomma ett rättvis fördelning vid framtida arvdelning. Går det att hindra vår fars planer på något sätt?

Annons
Annons

Caroline Elander: En person har rätt att ge bort sin egendom till vem han eller hon vill oavsett om detta innebär att det blir en orättvis fördelning mellan eventuella barn. En gåva till ett barn anses enligt huvudregeln, och om inget annat framgår av exempelvis ett gåvobrev, vara förskott på arv. Det innebär att värdet av gåvan kommer att dras av från barnens del av arvet efter föräldrarna när de går bort. Det man bör ha i beaktande är att detta endast är en avräkningsregel. Finns det ingen egendom kvar har barnen ingen skyldighet att betala tillbaka delar av den gåva de har fått.

Jag uppfattar din fråga som att det inte kommer att finnas någon övrig egendom i detta fall. Det innebär att de gåvor som övriga syskon har fått inte kan avräknas fullt ut, vilket också innebär att alla barn inte kommer att få lika mycket i arv och gåva efter er far. Det går i dag inte att förhindra er far att genomföra gåvorna eftersom han själv får bestämma över sin egendom.

Såsom barn har man emellertid alltid rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av vad man annars skulle få enligt lag. Det finns en möjlighet för dig att efter din fars död kräva att få ut din laglott även ur de gåvor som övriga syskon har fått. Detta kräver dock att man väcker talan vid domstol och är relativt komplicerat. Jag rekommenderar er därför, när det blir aktuellt, att kontakta en advokat eller jurist för vidare rådgivning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons