Annons

”Ge mjölkbönderna rätt betalt, Arla”

Sveriges mjölkbönder befinner sig vid en kritisk punkt. Om inte utvecklingen stoppas riskerar vi långtgående effekter i form av bristande tillgång på svensk mjölk, skriver Tommy Ohlström, KF.

Under strecket
Publicerad

Tillgången till svenskt nötkött avgörs av den ­svenska mejeriproduktionen. Arlas prisstrategi är därför också ett dråpslag mot svensk köttproduktion, skriver Tommy Ohlström.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 2

Tommy Ohlström, KF

Foto: PressbildBild 2 av 2

Tillgången till svenskt nötkött avgörs av den ­svenska mejeriproduktionen. Arlas prisstrategi är därför också ett dråpslag mot svensk köttproduktion, skriver Tommy Ohlström.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1
Tillgången till svenskt nötkött avgörs av den ­svenska mejeriproduktionen. Arlas prisstrategi är därför också ett dråpslag mot svensk köttproduktion, skriver Tommy Ohlström.
Tillgången till svenskt nötkött avgörs av den ­svenska mejeriproduktionen. Arlas prisstrategi är därför också ett dråpslag mot svensk köttproduktion, skriver Tommy Ohlström. Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | ARLA

Arlas ersättningsmodell till svenska bönder erkänner inte mervärdet hos svensk mjölk.

För drygt ett år sedan skrev jag på SvD Debatt om att svenska mjölkbönder förtjänar ett bättre pris på sin mjölk för att säkra ­svenska konsumenters tillgång till kvalitativa svenska mjölkprodukter även i framtiden. Bland annat pekade vi på Arlas ­ansvar som, med en marknadsandel på närmare 70 procent, väljer en ersättningsmodell där man ger samma pris till svenska bönder som till tyska och danska – trots att det är olika produkter med olika mervärde. Från Arla fick jag i en replik svaret ”Hur okunnig får man lov att vara?”.

Ett år har gått och vad har hänt? Bönders ersättning för mjölk är tillbaka till ungefär samma nivåer som för ett år sedan efter att ha legat betydligt lägre under sommaren. Ett stort antal mjölkbönder har lagt ner och än fler fortsätter gå på knäna. KF har under denna tid lagt kraft på att tillsammans med PwC granska den svenska marknaden för mejeri­produkter. Som en del i KF:s bredare granskning av den svenska livsmedelsmarknaden släpper vi nu en rapport om marknaderna för mejeri och ägg. Förhoppningsvis kan rapporten vara ett steg framåt i en kunskaps­baserad diskussion och ett svar på uttalandet från Arla.

Annons
Annons

KF drar ett antal slutsatser utifrån detta om­fattande kunskapsunderlag:

1. Konsumenter är beredda att betala för svenskt mervärde. Svenska konsumenter är beredda att ­betala för det svenska mervärdet bestående av bland annat den goda djuromsorgen, den begränsade läkemedelsanvändningen, bruket av naturligt foder och de öppna landskap som betande kor ger. Det syns i konsumentundersökningar såväl som i utfall av olika initiativ som handlar om höjt pris på färskmjölk där det ökade priset går direkt till bonden.

2. Arlas ersättningsmodell till svenska bönder erkänner inte mervärdet hos svensk mjölk. Arla har fortfarande en prismodell som bygger på samma ersättning till bönder oavsett om det är dansk, tysk eller svensk mjölk de levererar. Det innebär att svenska bönder som levererar till Arla – som genom sin position är normsättande för samtliga svenska mejerier – inte ger svenska mjölkbönder ersättning för det mervärdet som de skapar. Arla ger därmed inte svenska konsumenter möjlighet att ge högre ersättning för svensk mjölk än mjölk från till exempel Danmark och Tyskland. Konsum Värmland tillsammans med Wermlandsmejerier är ett bra exempel på att det går där bönderna får 1 krona i ersättning per liter mjölk.

3. Mjölkböndernas framtid avgörs i ostdisken. Lejonparten av all svensk mjölk går inte till färskmjölk utan blir i stället ost, fil, yoghurt eller andra mejeri­produkter. Bland dessa produkter är andelen som baseras på svensk råvara avsevärt lägre än när det kommer till färskmjölk. Trots detta har debattens fokus ofta hamnat på just färskmjölk. Vår slutsats är att alla aktörer – konsumenter, mejerier och dagligvaruhandeln – måste bli bättre på att värdesätta den svenska mjölken i fler mejeriprodukter. De svenska böndernas framtid säkras lika mycket i ostdisken som i mjölkdisken.

Annons
Annons

Tommy Ohlström, KF

Foto: PressbildBild 1 av 1

4. Tillgången till svenskt nötkött avgörs av den ­svenska mejeriproduktionen. Drygt hälften av de kor som slaktas i Sverige är mjölkkor, vilket innebär att mjölkbönderna är en viktig del även i den svenska nötköttsproduktionen. Arlas prisstrategi är därför också ett dråpslag mot svensk köttproduktion. Den bidrar – om än indirekt – till att öka bristen på svenskt nötkött.

Sverige befinner sig vid en kritisk punkt där utvecklingen, om den inte stoppas, kommer få långtgående effekter i form av bristande tillgång på svensk mjölk med de mervärden som svenska konsumenter värdesätter. Vår rapport visar att det finns ett flertal viktiga saker som kan göras. Samtidigt har vi blivit övertygade om att det inte går att undvika frågan om hur Arla, som marknadsdominerande aktör, ut­formar sin ersättningsmodell.

I stället för omfattande reklamkampanjer med budskapet att man står upp för svenska bönder och ett öppet landskap så borde Arla visa detta i sin ersättnings­modell. Vi behöver en ny modell – där mervärdet för produkter gjorda på svensk mjölk inte bara syns i butiken utan också gör skillnad för de svenska bönderna.

Tommy Ohlström

vd, Kooperativa Förbundet

Tommy Ohlström, KF
Tommy Ohlström, KF Foto: Pressbild
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons