Annons

Elisabet Andersson:Ge stockholmarna det bibliotek de förtjänar

Helsingfors nya centrumbibliotek beskrivs som ”en manifestation av det demokratiska samhällets kärlek till kunskapsspridning”. En sådan manifestation skulle behövas även i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

Stockholms stadsbibliotek ritat av arkitekten Gunnar Asplund. Biblioteket, som planerades för 100 år sedan, är sedan länge urvuxet.

Foto: Jurek Holzer

Helsingfors nya bibliotek Ode.

Foto: Tuomas Uusheimo / Uusheimo Photography

Stockholms stadsbibliotek ritat av arkitekten Gunnar Asplund. Biblioteket, som planerades för 100 år sedan, är sedan länge urvuxet.

Foto: Jurek Holzer
Stockholms stadsbibliotek ritat av arkitekten Gunnar Asplund. Biblioteket, som planerades för 100 år sedan, är sedan länge urvuxet.
Stockholms stadsbibliotek ritat av arkitekten Gunnar Asplund. Biblioteket, som planerades för 100 år sedan, är sedan länge urvuxet. Foto: Jurek Holzer

Helsingfors invigde nyligen ett stort centrumbibliotek, ”Ode”, med böljande former och plats för både böcker och diverse aktiviteter. I Stockholm är det inte lika uppåt på biblioteksfronten. Befolkningen växer men biblioteken skär ned och bibliotekarietjänster ska bort.

Vid Sveavägen står Gunnar Asplunds berömda boktempel. Huset utstrålar ett upphöjt lugn: det är en närmast högtidlig känsla att långsamt stiga uppför trappan mot den ljusa rotundan.

Men huset är illa underhållet. Häromveckan regnade det in. Och detta är inte det stora, moderna huvudbibliotek som stockholmarna förtjänar. Trots sitt storslagna yttre är huset relativt litet, med en publik yta på 2 500 kvadratmeter (jämför med 9 500 kvadratmeter i Helsingfors Ode).

Annons
Annons

Den nya grönblåa majoriteten har än så länge inte visat några andra ambitioner på biblioteksområdet än att skära ned.

Det är ingen hemlighet att Stockholm sedan länge vuxit ur sitt huvudbibliotek; det har slagits fast i kommunala handlingar de senaste 20 åren.

”Vid jämförelser både internationellt och inom landet kan i relativa tal konstateras att stockholmarna har tillgång till ett väsentligt mindre huvudbibliotek än vad stadens storlek skulle motivera”, konstaterade stadens tjänstemän 2005.

”Stockholm har inte ett stadsbibliotek som räcker till”, hette det 2007.

Nu är det 2019. Stockholm famlar fortfarande efter en lösning på stadsbiblioteksfrågan.

Efter det misslyckade försöket att bygga till Asplundhuset för drygt tio år sedan har Stockholms strategi på senare år handlat om att försöka trolla med knäna, och skapa ett ”förnyat stadsbibliotek” vid Sveavägen.
Det verkar gå så där. På kommunens fastighetskontor ligger färdiga systemhandlingar som visar hur detta skulle kunna realiseras; handlingarna har legat där i ett år utan att något hänt.

Projekt ”Förnyat stadsbibliotek” drogs igång av de rödgrönrosa, som sedan valde att begrava frågan. Den nya grönblåa majoriteten har än så länge inte visat några andra ambitioner på biblioteksområdet än att skära ned.

Det nya styret i Stockholm är på väg att skaffa sig ett rykte som kulturfientligt.

Frågan är om ”Förnyat stadsbibliotek” alls är en framkomlig väg. Det handlar om att på olika sätt försöka skapa en större och mer modern huvudbiblioteksmiljö i och kring Asplundhuset. I det ena alternativet används annexet som i dag inrymmer Internationella biblioteket. Men eftersom det nya styret beslutat att kasta ut biblioteket ur annexet lär det alternativet falla.

Annons
Annons

Helsingfors nya bibliotek Ode.

Foto: Tuomas Uusheimo / Uusheimo Photography

Därmed återstår det andra alternativet: att försöka utvidga Asplundhuset genom att använda basarbyggnaderna mot Sveavägen, som i dag rymmer butik och restaurang, och samtidigt bygga en ny yta för barn under bibliotekets rotunda.

Men att fylla basarerna med böcker och koppla ihop dem med Asplundhuset är ingen okomplicerad idé.

Av arbetsmaterial framgår att kommunen räknar med att i så fall behöva riva basarerna, med trädplantering och allt, och bygga upp dem på nytt. Åsnetrappan upp mot Asplunds boktempel ges en brantare lutning. Att bygga in sig under rotundan innebär dessutom stora ingrepp i huset.

Är detta ett rimligt sätt att försöka skapa ett modernt huvudbibliotek för en miljonstad? Är det ett rimligt sätt att hantera Asplunds internationellt berömda arkitektur? Jag tvivlar.

Alternativet vore att tänka större och skapa ett helt nytt huvudbibliotek på en annan plats.

Helsingfors nya bibliotek Ode.
Helsingfors nya bibliotek Ode. Foto: Tuomas Uusheimo / Uusheimo Photography

Asplunds bibliotek, inklusive basarerna, har nyligen blivit byggnadsminne. Stockholms stad har visserligen spjärnat emot, och i ett ovanligt ärende överklagat Länsstyrelsens beslut. Men nu har Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till Kammarrätten slagit fast att arkitekturen förtjänar byggnadsminnesstatus; därmed lär kommunens kamp mot byggnadsminnesförklaring av ett av sina märkvärdigaste hus vara över.

Samtidigt skulle Stockholm få en möjlighet att skapa den moderna ikonbyggnad som många ropar efter.

Återstår att se hur politikerna ska lösa frågan om ett huvudbibliotek som funkar för 2000-talet. Det nya styret i Stockholm är på väg att skaffa sig ett rykte som kulturfientligt, med nedskärningar på kulturskola, bibliotek och Stockholms stadsmuseum.

Varför inte försöka förbättra ryktet genom en seriös satsning på ett nytt huvudbibliotek? Samtidigt skulle Stockholm få en möjlighet att skapa den moderna ikonbyggnad som många ropar efter. Det har varit skralt med högklassig arkitektur i Stockholm under de senaste decennierna; det hänger ju bland annat ihop med stadens ovilja att satsa på nya offentliga byggnader som bibliotek.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons