Annons

Generaldirektörer: ”Oron för Plan S är överdriven”

Målet med Plan S är att alla forskare ska kunna publicera sina resultat så att de blir omedelbart offentligt tillgängliga, i tidskrifter av hög kvalitet och att skattepengar utnyttjas på ett effektivt sätt. Det skriver generaldirektörerna Ingrid Peterson och Ethel Forsberg i en replik.

Under strecket
Publicerad

De finansiärer som står bakom Plan S vill att forskningsresultat ska publiceras utifrån kvalitetskrav. Ett hot mot kvalitet har varit framväxten av oseriösa tidskrifter av tveksam kvalitet, skriver artikelförfattarna.

Foto: Therese JahnsonBild 1 av 1

De finansiärer som står bakom Plan S vill att forskningsresultat ska publiceras utifrån kvalitetskrav. Ett hot mot kvalitet har varit framväxten av oseriösa tidskrifter av tveksam kvalitet, skriver artikelförfattarna.

Foto: Therese JahnsonBild 1 av 1
De finansiärer som står bakom Plan S vill att forskningsresultat ska publiceras utifrån kvalitetskrav. Ett hot mot kvalitet har varit framväxten av oseriösa tidskrifter av tveksam kvalitet, skriver artikelförfattarna.
De finansiärer som står bakom Plan S vill att forskningsresultat ska publiceras utifrån kvalitetskrav. Ett hot mot kvalitet har varit framväxten av oseriösa tidskrifter av tveksam kvalitet, skriver artikelförfattarna. Foto: Therese Jahnson

REPLIK | FORSKNING

Forte och Formas uppskattar att Sundberg och medförfattare stöder, liksom vi, principen om att offentligt finansierad forskning ska göras tillgänglig för alla (SvD Debatt 31/1). Det har alla större svenska och flertalet europeiska forskningsfinansiärer krävt under många år. Det är välkommet att allt fler forskare i Sverige engagerar sig i frågan om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. De frågor som forskare har ska tas på allvar, därför pågår just nu en viktig konsultationsprocess på europeisk och svensk nivå. Ett exempel är den hearing som forskningsråden anordnade tidigare i år och som författarna själva hänvisar till.

Huvudargumentet för att driva på arbetet med Plan S är att forskarsamhället, finansiärer och lärosäten behöver sätta press på framför allt förlagen att hitta nya sätt att täcka kostnader för publicering. Det måste bli ett bättre samarbete mellan finansiärer, bibliotek, lärosäten och förlag för att hitta en gemensam väg framåt i ett ständigt föränderligt publiceringslandskap. Kungliga biblioteket (KB) har gjort ett föredömligt utredningsarbete om en mängd frågor kring öppen tillgång av vetenskapliga publikationer. De har visat att det går att förändra betalströmmar och att det går att förhandla med förlag så att prenumerationsavgifter och OA-kostnader (Open Access) ses i en helhet.

Annons
Annons

Problemet med nuvarande modell är att förlagen utnyttjat den för att ta betalt för öppen tillgång som ett tillägg till tidskrifternas redan höga prenumerationskostnader. Dessutom har det vuxit fram en flora av oseriösa tidskrifter som tar höga författaravgifter utan att bedriva ett kvalitetssäkert gransknings- och redaktionellt arbete.

Författarna ser flera orosmoment inför implementeringen av Plan S och vi ser fram emot en fortsatt dialog i dessa frågor som vi ger vår syn på här:

  1. Kvalitet: De finansiärer som står bakom Coalition S vill att forskningsresultat ska publiceras utifrån kvalitetskrav. Ett hot mot kvalitet har varit framväxten av oseriösa tidskrifter av tveksam kvalitet. Vi menar att dessa avarter till tidskrifter inte kommer att kunna konkurrera med de seriösa utgivarna den dag öppen publicering är det som gäller för alla. Plan S syftar snarare till att påskynda övergången till ett publiceringslandskap där etablerade system för sakkunniggransking gäller för all publicering. Plan S ger också möjlighet till parallellpublicering i öppna arkiv, samtidigt som publicering sker i tidskrift, ett system som redan finns för många tidskrifter och som kan förhandlas vidare med förlagen.
  2. Internationella samarbeten: Som nämns i debattinlägget har Plan S drivits fram med hjälp av det europeiska samarbetsorganet Science Europe. Förutom Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond har ytterligare 13 finansiärer ställt sig bakom Plan S. Det europeiska forskningsrådet och Bill & Melinda Gates Foundation i USA är två av dessa. Vetenskaplig publicering är en global verksamhet, och det är bara med internationellt samarbete vi kan få ett mer öppet publiceringsklimat. Därför är det särskilt viktigt att vi är många finansiärer som agerar samlat i detta och vi ser gärna att fler finansiärer i Sverige och övriga världen ansluter sig till Plan S.
  3. A- och B-lag inom forskningen: Det är ett missförstånd att Plan S tvingar in forskningsresultat i vissa tidskrifter. Redan i dag kräver flertalet finansiärer publicering i OA, om än med vissa embargotider som varierar mellan tidskrifter och discipliner. Plans S är en naturlig utveckling av detta. Vi menar att all offentligt finansierad forskning ska publiceras fritt tillgänglig. Kostnaden ska inte belasta den enskilda forskaren. I dag betalar redan många lärosäten för OA-publicering och bibliotek börjar teckna avtal där OA-publicering ingår. Hur betalströmmarna ska gå förhandlas just nu intensivt mellan berörda aktörer.

Den vanligaste invändningen mot Plan S är att det går för fort. Våra villkor kommer att harmoniseras med Plan S från 1 januari 2020 – det innebär i praktiken att de uppdaterade villkoren gäller för våra satsningar som initieras efter det datumet. De första publikationerna från dessa projekt väntas komma tidigast 2022 och sannolikt senare i de flesta fall. Vi menar att det finns tid för omställning av publikationslandskapet, även om målet är djärvt.

Tack vare Plan S förs nu mer konkreta förhandlingar mellan finansiärer, lärosäten, förlag och bibliotek om hur betalströmmarna kan förändras. Målet måste vara att alla forskare ska kunna publicera sina resultat så att de blir omedelbart offentligt tillgängliga, i tidskrifter av hög kvalitet och att skattepengar utnyttjas på ett effektivt sätt.

Ingrid Peterson
generaldirektör Formas
Ethel Forsberg
generaldirektör Forte
Peter Allebeck
huvudsekreterare Forte

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons