Annons

Jesper Sandström:Generös migrationspolitik?

Refugees welcome?
Refugees welcome? Foto: Johan Nilsson/TT

Sveriges hantering av uppehållstillstånd undergräver asylsystemets legitimitet och omöjliggör en långsiktigt fungerande migrationspolitik.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Ännu en i raden av märkligheter i fallet A$AP Rocky fick i förra veckan uppmärksamhet på Twitter.

Hanif Bali, moderat riksdagsledamot, visade att den afghanske man som är målsägande beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av en hotbild i Afghanistan. Detta trots att han bott och återkommande semestrat i Iran, men lagen är formulerad så att internflykt dit är omöjlig.

Migrationsverket tar endast hänsyn till hotbilden i medborgarlandet, oavsett var han sedan bott eller vistats. Han har också begått ett antal våldsbrott i Sverige, men dessa har inte ansetts allvarliga nog för att leda till utvisning.

Målsägandens leverne i övrigt saknar betydelse för just den här rättegången, men det väcker frågan om vad som egentligen bör gälla när personer med uppehållstillstånd reser tillbaka till länder som de under asylprocessen uppgett att de inte kan bo kvar i.

En invändning kan vara att folk bör få resa hur de vill och inte ska hindras från att besöka sitt hemland bara för att de fått uppehållstillstånd i Sverige. Deras uppehållstillstånd innebär dock de får en rad fördelar och rättigheter, grundat i att de inte anses kunna vistas i hemlandet. Migrationsverkets presstjänst svarar att resor av den typ målsäganden gjort saknar betydelse, eftersom uppehållstillstånd utfärdas i förhållande till hemlandet.

Annons
Annons

Uppehållstillstånd kan i princip bara återkallas av tre skäl. Det måste framkomma att den sökande begått brott med fängelse i straffskalan, ljugit om sitt medborgarskap och således fått uppehållstillståndet på falska grunder, eller vistats så pass mycket i annat land att
denne kan anses vara bosatt där.

Det här undergräver asylsystemets legitimitet. Nu är #refugeeswelcome-yran från 2015 begraven för gott. Riksdagspartierna, undantaget stora delar av (V) och (MP), är i varierande grad överens om att Sverige bör begränsa invandringen. Om den hållningen ska gå att förena med humanitära ambitioner och faktiskt fungera i praktiken, så krävs noggrann prioritering vilka som får ta del av de fördelar ett svenskt uppehållstillstånd innebär.

Här invänder kanske asylaktivister att det vore kallsinnigt att göra det lättare att dra tillbaka uppehållstillstånd, att det slår emot en redan utsatt grupp. Det kan man tycka, men då får man nog argumentera för en mer generös invandringspolitik generellt. De lagar som riksdagen står bakom idag syftar till att den som inte har tillräckliga skäl att stanna kvar i Sverige heller inte ska få göra det. Dessa tillräckliga skäl är ofta hårt och inhumant definierade. Väletablerade, hårt arbetande människor kan utvisas på grund av att de fått några kronor för lite i lön, tagit ut för lite semester, eller någon annan administrativ petitess.

Vissa drabbas på sådana sätt, samtidigt som andra kan åka på semester till länder där de inte anses kunna bo och återkommande begå brott i Sverige, utan att utvisning kommer på fråga. Vem som helst kan se att det är ett system i behov av förändring. Det borde vara en angelägen fråga även för de som vill att Sverige ska ha en generös migrationspolitik.

Det är viktigt ur ett grundläggande rättviseperspektiv; när hjälpen är begränsad är det rimligt att de som inte begått brott har förtur. Det är också avgörande för att kunna skapa långsiktighet i invandringspolitiken.

Vad gör väljarkåren om den uppfattar att det finns en överdriven generositet mot dem som begått brott och reser på ett sätt som antyder att de överdrivit sina skyddsbehov? Risken är stor att de inte väntar på genomtänkta reformer, utan istället drar slutsatsen att invandring är ett problem och ska minimeras till varje pris.

När väljarna söker sig till politiker som föreslår den lösningen, kan möjligheterna att bygga en fungerande migrationspolitik gå förlorad för lång tid framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons