Annons

”Glädjande samsyn om Stockholmstrafiken”

Replik från Anna König Jerlmyr (M) och Daniel Helldén (MP).
Replik från Anna König Jerlmyr (M) och Daniel Helldén (MP). Foto: Claudio Bresciani/TT
Under strecket
Publicerad

REPLIK | TRAFIK

Vi välkomnar att Jan Valeskog (SvD Debatt 1/5) ställer sig bakom stora delar av den grönblåa majoritetens politik både i Stockholms stadshus och i Stockholmsregionen. Det är positivt att det finns en bred samsyn kring viktiga investeringar som behövs för att säkra en välfungerande infrastruktur, kapacitetsstark kollektivtrafik och en viktig övergång till fossilfria transporter.

Socialdemokraterna lyfter i artikeln behovet av att tidigarelägga tunnelbaneutbyggnaden, och då särskilt den nya tunnelbanelinjen Fridhemsplan – Liljeholmen – Älvsjö. Detta har den blågröna majoriteten i Stockholmsregionen själva öppnat för. Vi ser positivt på kapacitetsstark kollektivtrafik som möjliggör att staden fortsätter växa och som gör det enklare för människor att ta sig miljövänligt och snabbt till jobbet. Detta underlättar även framkomligheten för dem som åker bil, då bilvägarna avlastas när fler åker kollektivt.

Det är även positivt att Socialdemokraterna i Stockholms stadshus och Jan Valeskog ställer sig bakom den investering i ökad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik som finns i den grönblåa budgeten i Stockholms stad. Detta innebär en miljard i cykelinvesteringar under mandatperioden 2019–2022 och en halv miljard i investeringar för gående och stombusstrafiken. Det handlar bland annat om att bygga fler cykelparkeringar, skapa sammanhängande gångstråk och cykelstråk, skapa separata busskörfält och att vässa trafiksignalerna så att stombussarna kommer fram snabbare.

Annons
Annons

Valeskog nämner att ”vi” vill bygga 2 000 cykelparkeringar årligen. Så sent som för en månad sedan beslutade trafiknämnden i Stockholms stad om 2 000 cykelparkeringar 2019, så det är välkommet att Socialdemokraterna nu är på banan även i den här frågan.

I artikeln föreslås även att Stockholms stad ska medfinansiera utbyggnaden av spårväg City till Ropsten. Socialdemokraterna i Stockholm har tidigare varit en motståndare till spårvägssatsningar, men vi välkomnar omsvängningen och att det nu råder enighet kring behovet av god kollektivtrafik till Norra Djurgårdsstaden. Även den blågröna majoriteten i Stockholmsregionen har understrukit behovet av en förlängning av spårväg City. Diskussioner kommer inom kort inledas mellan regionen och staden om spårvägen och de kringliggande investeringar som krävs. Frågan kommer att hanteras under mandatperioden.

Det är glädjande att vi ser en bred samstämmighet kring trafik- och kollektivtrafikfrågorna i Stockholm. Vi uppskattar att Socialdemokraterna nu lagt sitt motstånd mot spårvägsutbyggnad bakom sig och att vi gemensamt kan utveckla en klimatsmart och kapacitetsstark kollektivtrafik för ett växande Stockholm. Att Socialdemokraterna nu tar den grönblåa majoritetens investeringar och politik som sin egen är bra för Stockholm.

Anna König Jerlmyr (M)
finansborgarråd
Daniel Helldén (MP)
trafikborgarråd

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons