Annons

FI: Svårare för myndigheter att hantera Nordeakriser

Svårare att hantera risker. Och tuffare att förebygga kriser i Nordea. Det blir två konsekvenser av att Nordeas moderbolag blir finskt. Det anser Finansinspektion. Men myndigheten gör ändå tummen upp för en flytt och anser inte att kundernas intressen kommer att påverkas väsentligt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Foto: Tomas Oneborg

Nordeas ordförande Björn Wahlroos kan pusta ut. Men det var inte självklart för tillsynsmyndigheten att säga ja till flytten av huvudkontoret till Helsingfors, det framgår av det beslut som nu publiceras.

Beslutet var inte lätt, säger Finansinspektionens vice GD Martin Noreus:

– Det var ett stort beslut. Nordea är Sveriges och Nordens största bank och en av de största i Europa, som nu byter land. Vid en eventuell kris spelar hemlandets tillsyns- och krishanteringsmyndighet och centralriksbank en stor roll.

Centralt i Finansinspektionens, FI:s, granskning har varit om det faktum att bankens moderbolag blir finskt och en del av EU:s bankunion kommer att innebära lägre kapitalkrav för Nordea och att motståndskraften vid en eventuell bankkris därmed kommer att försämras.

Annons
Annons

– Vi konstaterar att på kort sikt händer inget med Nordeas kapitalkrav. De har åtagit sig att hålla minst det kapital som vi beslutar i september. När Europeiska centralbanken (ECB) börjar fatta beslut blir det vissa skillnader. Men totalt sett kommer de inte att vara stora, säger Martin Noreus.

För att försäkra sig om att så blir fallet har myndigheten haft ingående diskussioner med ECB, Riksbanken och Riksgälden.

Nordeas aktie har inte haft något bra år på börsen.

Sammanfattningsvis bedömer FI att Nordeas kapitalkrav kommer att vara oförändrat på både kort och lång sikt. Man ser inte heller att kundernas intressen på något väsentligt sätt kommer att påverkas negativt. Myndigheten säger därför ja till Nordeas ansökan att flytta moderbolaget till Finland och huvudkontoret till Helsingfors.

Men det innebär inte att alla orosmoln är borta. FI skriver i beslutet att svenska myndigheters möjlighet att ”förebygga och hantera risker i Nordeakoncernen kommer att minska.” Det kommer också bli svårare att hantera en kris i Nordea, som en följd av flytten av huvudkontor och det faktum att Nordea blir finskt, enligt FI.

Bör man bli bekymrad över det?

– Nej, det tycker vi inte. Svenska myndigheter får ett mindre ansvar för tillsyn och krishantering. ECB och andra myndigheter kommer att säkerställa att Nordea förblir en stabil bank framöver, säger Martin Noreus.

Nordeas aktie har inte haft något bra år på börsen. Aktien är ner 3–4 procent sedan nyår, men även de andra bankaktierna har gått svagt på Stockholmsbörsen i år.

Annons
Annons

Omröstningen på stämman i mars blev en jordskredsseger för Nordeas ordförande Björn Wahlroos. 97 procent av aktieägarna ställde sig bakom förslaget om flytt till Finland.

AMF har halverat sitt innehav och gått från att vara fjärde till tionde största ägare i banken.

Pensionsjätten AMF och Fondförvaltaren Didner Gerge tillhörde de fåtal som sa nej eller ställde sig tveksamma till beslutet. Båda har nu sålt av stora delar av sin Nordeaportfölj. AMF har halverat sitt innehav och gått från att vara fjärde till tionde största ägare i banken.

”Den här typen av förändringar är förbundna med så väl kostnader som risker. Då måste argumenten vara väldigt starka för att det ska vara motiverat att gå vidare. Vi tycker inte att det som anförts räcker för att motivera det", sa AMF:s kapitalmarknadschef Javiera Ragnartz i ett uttalande i samband med bolagsstämman.

Nordea välkomnar FI:s beslut. I pressmeddelande skriver man att banken kommer fortsätta vara en pålitlig partner och erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden när som helst och var som helst. I den dagliga verksamheten kommer kunderna inte märka av några förändringar på grund av flytten, enligt banken.

Nordeas flytt ska vara klar den 1 oktober i år.

Efter reklamen visas:
Nordeas vd om flytten: "Övertygad om att det är rätt"
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons