Annons

Googlechef varnar: Sverige hänger inte med i digitaliseringen

Miljoner svenska jobb hotas av robotar och automatiserade processer – och den svenska kompetensutvecklingen hänger inte med omvärlden. Varningen kommer från Anna Wikland, Sverigechef på Google.

– En tredjedel av alla svenskar har otillräckliga digitala kunskaper, säger hon.

Under strecket
Publicerad

Anna Wikland, Sverigechef för Google.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Anna Wikland, Sverigechef för Google.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Anna Wikland, Sverigechef för Google.
Anna Wikland, Sverigechef för Google. Foto: Tomas Oneborg

I framtidens arbetsmarknad kan digital kompetens komma att vara helt nödvändig. Redan i dag skulle uppemot 2,1 miljoner jobb i Sverige kunna att ersättas av teknik som redan finns – i form av robotar, eller automatiserade processer – enligt en undersökning av konsultbolaget McKinsey från år 2017.

Samma siffra globalt är häpnadsväckande 2,2 miljarder jobb.

Få känner till vikten av att kunna navigera och arbeta i det digitala landskapet bättre än Anna Wikland, Sverigechef för Google. Nu varnar hon för att många svenskar löper risken att bli utkonkurrerade på framtidens arbetsmarknad om de inte ökar sina digitala kompetenser.

– Teknikutvecklingen sker med full kraft och med den finns det massor av möjligheter, men också väldigt stora utmaningar. Men allt tyder på att många jobb kommer att försvinna till följd av automatiseringen, säger hon och fortsätter:

Annons
Annons

– Uppemot en halv miljon svenskar per år behöver få nya kunskaper för att vara relevanta på framtidens arbetsmarknad.

Uppemot en halv miljon svenskar per år behöver få nya kunskaper för att vara relevanta på framtidens arbetsmarknad.

När SvD möter Anna Wikland befinner hon sig på den fysiska lokalen för Digitalakademin, som är belägen i Stockholm. Projektet som inleddes som en digital plattform hösten år 2017 är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och syftar till att utbilda allt fler i de digitala kompetenser som kommer att på arbetsmarknaden i framtiden.

Googlechefen ser samarbetet som viktigt, men önskar samtidigt att fler aktörer gjorde mer.

– I dag har runt en tredjedel av alla svenskar otillräckliga digitala kunskaper. För att möta den växande efterfrågan för digital kompetens måste offentlig och privat sektor ta sitt ansvar att utbilda svenskarna.

I Digitalakademins lokaler befinner sig även Erik Sandström, Chief Digital Officer hos Arbetsförmedlingen. Erik Sandström delar den dystra bilden: alldeles för få svenskar har tillräcklig digital kompetens, och det måste förändras.

– Det kommer i stor utsträckning att handla om att kombinera tillräcklig kunskap för att kunna använda digitala verktyg, men också fylla på det som robotar och datorer kommer att fortsätta att vara dåliga på, säger han.

Frågan om digital kompetens står högt på agendan på många håll. Enligt Digitaliseringsrådet, en kommitté av regeringens rådgivare inom digitaliseringen, skriver i en lägesbild av den digitala kompetensen i Sverige:

”Om Sverige ska behålla en fungerande välfärd, värna jämlikheten och ha konkurrenskraft, behöver den digitala kompetensen stärkas i hela samhället.”

I Sverige har krafttag tagits för att öka den allmänna digitala kompetensen. Från och med höstterminen år 2018 började alla grundskoleelever utbildas i programmering. Den 30:e augusti samma år beslutade den då sittande regeringen att avsätta medel till SKL för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting.

Och Anna Wikland ser trots allt Sverige som en digitalt framgångsland – men varnar samtidigt för att allt fler länder går snabbare framåt i sin utveckling och utbildning.

– Sverige har både bra digital infrastruktur och svenskar är bland världens bästa på att ta till sig ny teknik. Men fler länder knappar in och det viktiga just nu är att vi inte hamnar efter.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons