Annons

Maria Ludvigsson:Gör EU-debatten begriplig!

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet
Under strecket
Publicerad

Ledare | EU-valet

Det blev nästan obegripligt. Tre toppkandidater till Europaparlamentet, Alice Bah-Kuhnke (MP), Soraya Post (Fi) och Tomas Tobé (M) debatterade miljö och energi i Aktuellt i måndags kväll (6/5). Debatten lämnade en frågeställning hängande i luften: måste EU-debatten verkligen vara så märklig?

Programledaren Nike Nylander inledde med frågan om respektive partis miljömål. MP och Fi har bestämt sig för att utsläppen från EU ska minska med 70 procent på tio år medan M vidhåller EU:s mål på 40 procent till 2030. Alla tycks vara av inställningen att specifika siffermål är rätt politisk metod. Var och en fick motivera sin procentsats och förklarade sina ståndpunkter: ”Klimatnödläge” sade Post. ”Handlingskraft” tillade Bah-Kuhnke. ”Utfall och miljöeffekt” svarade Tobé. Det senare känns som en god utgångspunkt när man ska diskutera konsekvenser av exakta nivåer.

Diskussionen som följde präglades av orimlighetens kakofoni. Alice Bah-Kuhnkes och Soraya Posts ideliga utrop när både programledaren och Tomas Tobé talade, gjorde stora delar av inslaget outhärdligt. Det blev pladdrigt och svårt att förstå vad respektive parti står för, liksom vad som skiljer dem åt.

Annons
Annons

Moderaterna och Tobé förespråkar en större budgetpost inom EU för kärnkraftsutveckling. Alice Bah-Kuhnkes kommentar: ”Det här är ju allvarligt. I förra veckan träffade jag en väljare och hon var upprörd, alltså hon var till och med förbannad, för hon hade precis förstått att kärnkraftsfrågan inte ligger på EU:s bord.”.

Härpå följde något slags diskussion om huruvida kärnkraft är, eller bör vara, en EU-fråga. EU:s budget, som för åren 2021–2027 motsvarar 13,7 biljoner kronor (europaportalen.se), rymmer det mesta, även medel till kärnkraftsutveckling. Den posten vill alltså M göra större. Post och Bah-Kuhnke vidhöll att man inte röstar om kärnkraft i Europaparlamentet medan Tobé påminde om att frågan alltså omfattas av EU:s budget.

Flygskatten togs upp i debatten. Även då rådde olika uppfattning om huruvida detta är en EU-fråga eller inte. Bah-Kuhnke sade att hon inte vill att EU ska ta ut en ”flygskatt som går in i EU:s svarta hål” men att EU ska driva på medlemsländerna att införa en flygskatt och därefter se till ”att de pengar som kommer in investeras i tåg, i spåren, i snabbspåren. Europa är som gjort för tåg...”. Post försvarade sitt partis krav på flygskatt med att intäkterna bland annat ska gå till att ”en singelmamma ska kunna handla ekologiskt”.

Vi får väl se debatten i Aktuellt som en liten del av en större valrörelse. Ibland är den information som ges omedvetet också den som berättar mest. Men det finns skäl att undra hur resten av den här korta valspurten ska arta sig. För den som har råkat på EU-valaffischerna tycks det som om partierna vill förenkla sina budskap till det absurdas gräns. Liberalerna, som i riksdagsvalet frontade med ”Mer EU”, har nu nått minimalismens gräns med ”Yes – Rösta för Europa – Ja!”

Idag presenterade Moderaterna ett ”Reformpaket för ökad tillväxt och konkurrenskraft i Europa”. Det var befriande konkret. Bland annat vill man fördjupa den inre marknaden och utsträcka den till den digitala marknaden. Man vill också få till stånd fler handelsavtal mellan EU och andra länder. Och man säger också nej till att ge EU-beskattningsrätt och höjd EU-avgift.

Dessutom vill man slopa 1 000 byråkratiska regler. Vilka dessa är nämns inte närmare, men budskapet är i alla fall begripligt.

Europafrågan kan bli hur futtig som helst, som i Aktuelltdebatten. Men den kan också hanteras med respekt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons