Annons

”Gör om och gör rätt kring nya vapendirektivet”

Jag röstar nej till EU:s nya vapendirektiv eftersom förslagen är oklara, innehåller många undantag och det är oklart vad de ska åstadkomma. Det skriver Europaparlamentariker Jasenko Selimovic (L) i en replik.

Under strecket
Publicerad

Jasenko Selimovic

Foto: PressbildBild 1 av 1

Jasenko Selimovic

Foto: PressbildBild 1 av 1
Jasenko Selimovic
Jasenko Selimovic Foto: Pressbild

REPLIK | EU:S NYA VAPENREGLER

Bodil Valero (Mp), Anna Maria Corazza Bildt (M) och tjänstemännen från EU-kommissionen försvarar vapendirektivet som EU-parlamentet ska rösta om idag, tisdag, med olika argument hela tiden. Corazza Bildt skriver (Svensk Jakt, 6/3) att hon inte vill skärpa vapenlagarna medan Valero skriver att det är just det som är poängen (SvD 13/3). Båda två skriver att syftet med direktivet inte är att komma åt terrorister och illegala vapen men Kommissionen presenterade direktivets syfte precis som sådant. Att det uppenbarligen finns stora möjligheter till att missförstå direktivet, dess syfte och åtgärder verkar inte oroa någon av dem.

Debatten om direktivet är likaså mer än lovligt oprecis. Bodil Valero anklagar mig för att sprida felaktigheter. Men det som Bodil Valero refererar till är förhandlingen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) där hon ansvarade för betänkandet. Problemet är att det inte är den texten som ligger på EU-parlamentarikernas bord. Så varför vilseleda allmänheten?

Annons
Annons

Jag röstar nej till vapendirektivet eftersom förslagen är oklara, innehåller många undantag och det är oklart vad de ska åstadkomma. Låt mig ta två konkreta exempel.

Förslaget innebär, som sportskytten Pia Clerté tidigare belyst, att gevär med magasin med kapacitet för fler än tio skott kommer att kräva att ägaren är aktiv sportskytt. Dock definierar inte lagförslaget begreppet ”magasin”. Inser inte Valero att den begränsningen är meningslös om man inte definierar vad ett magasin är?

För det andra innehåller texten alltför många undantag. Schweiz kommer till exempel att ha ett alldeles egen skräddarsytt undantag så att de schweiziska medborgarna får behålla de vapen de har använt under värnplikten. Är det verkligen rimligt att ha skräddarsydda undantag för icke EU-länder samtidigt som vi i EU kommer att behöva verkställa direktivet?

Jag kan inte rösta för en text som innehåller alltför många oklara begrepp och undantag, eftersom dessa riskerar att missa sitt syfte och istället drabba vanliga jägare och sportskyttar. Jag är förvånad över att Valero kan. Miljöpartiet, representerat av Maria Ferm, har inför valet 2014 lovat att värna jägarnas och sportskyttarnas rättigheter men nu verkar de helt plötsligt ha ändrat sig och försvarar en text som riskerar att göra livet svårare för dem. Det kallas för svek.

Både Anna Maria Corazza Bildt och Bodil Valero anger i sina texter ett märkligt argument för att rösta för direktivet. Enligt dem bör man rösta för direktivet för att EU-kommissionen kan komma fram med en ännu värre text, om Europaparlamentet förkastar förslaget som ligger på bordet. Skrämseltaktik som heter duga.

Min liberala grupp kommer därför att lägga egna ändringsförslag för att reda ut de oklarheter som finns och jag hoppas verkligen på att dessa går igenom, även om chansen är liten. Annars kommer jag rösta nej till lagförslaget i nuvarande form.

Jasenko Selimovic (L)

Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons