Annons

Gör vi av med mer energi när vi tänker intensivt?

23 december. Förbrukar kroppen mer energi vid mentala ansträngningar? Myter och påståenden avfärdas eller bekräftas av Linda Bakkman varje dag fram till jul i Näringsfysiologens mytkalender.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fysiskt arbete tröttar ut oss och ökar vår energiförbrukning. Även mentala ansträngningar kan göra oss trötta, speciellt om de är långvariga.

Betyder det att vi gör av med mer energi när vi tänker?

För de flesta individer står den så kallade viloomsättningen, eller basalmetabolismen (basal metabolic rate, BMR), för majoriteten av den dagliga energiförbrukningen. Enkelt beskrivet innebär BMR den energi vi gör av med i fysisk och psykisk vila för att upprätthålla normala kroppsfunktioner, exempelvis andning.

Vid krävande kognitiva utmaningar har man också kunnat se att blodsockret sjunker vilket antyder att mer socker förbrukas på grund av en mental energiförbrukning.

Uppemot 20 procent av den här energin används av hjärnan – trots att organet bara utgör 2 procent av vår kroppsvikt. Medan övriga kroppen övervägande utnyttjar fett för sin energiförsörjning så är hjärnan beroende av kolhydrat i form av glukos, alltså blodsocker. Fettmolekylen är för stor för att passera blod-hjärn-barriären och försörja vår hjärna.

Annons
Annons

Det populärvetenskapliga magasinet Scientific american har gjort en gedigen genomgång av forskning kring hjärnans energikonsumtion. I den konstateras att ett ökat blodflöde till specifika regioner i hjärnan har observerats när dessa regioner aktiveras. Ökat blodflöde innebär ökad tillförsel av blodsocker, alltså energi.

Även om forskningen är delvis motstridig tycks den här processen vara mer påtagligt när vi utmanar oss själva med att försöka lära oss nya färdigheter. Omvänt tycks den minska när vi övat upp oss eller till och med gjort den nya kunskapen till rutin.

Vid krävande kognitiva utmaningar har man också kunnat se att blodsockret sjunker vilket antyder att mer socker förbrukas på grund av en mental energiförbrukning. Ett ökat glukosintags har även kunnat kopplas till prestationsförbättring vid kognitiva tester.

Å andra sidan ser man bättre prestation i kognitiva tester hos de som utfört en måttlig fysisk ansträngning innan. Om den kognitiva prestationen var beroende av extra glukos borde de som förbrukat energi under den fysiska övningen presterat sämre.

Forskare har också observerat en något högre energiförbrukning hos personer som ligger ner och tittar på tv – och därför rimligtvis bearbetar intryck från tv-tittandet kognitivt – jämfört med personer som ligger ner utan att titta på tv.

I sittande position uppmättes emellertid i samma studie ingen signifikant skillnad mellan olika aktiviteter.

Slutsats:

Ja, lite

Vi tycks göra av med mer energi när vi anstränger oss, även mentalt, helt enkelt för att det sker en större hjärnaktivering. Men det handlar inte om någon dramatisk, eller ens märkbar, påverkan på vår totala energiförbrukning.

Vår viloomsättning är i grunden ganska hög. Den marginella extra energiutgiften av intensiv tankeverksamhet eller problemlösning blir sannolikt bara brus ovanpå.

Med andra ord kommer du nog inte att få en påtagligt ökad energiförbrukning när du filar på julklappsrimmet eller lägger julklappspusslet.

 

Näringsfysiologens mytkalender den 24 december 07.00:
Höjer ägg halten av det onda kolesterolet?

 

Missat tidigare ”luckor”? Alla finns på samlingssidan och här är de fyra första:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons