Annons

Gotland utan el igen: ”Ön behöver en ledning till”

Elavbrott fortsatte att drabba Gotland även under tisdagen.

– En extra ledning till ön skulle vara välkommet, men det är en stor investering, säger Jan-Olof Olsson, sakkunnig om teknisk infrastruktur på MSB.

Under strecket
Publicerad
Foto: TTBild 1 av 1
Foto: TTBild 1 av 1
Foto: TT

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, följer utvecklingen på Gotland som under flera dagar drabbats av elavbrott.

– Det händer alltid saker när man uppdaterar befintliga system, just det som sker på Gotland. Hög produktion kan belasta kabeln för mycket. Det är många privatpersoner som hört av sig till oss, säger Jan-Olof Olsson, elkraftsingenjör och tekniskt ansvarig på MSB.

Omkring 45 000 hushåll på Gotland har drabbats av elavbrotten. Det var i samband med att elbolaget Geab gick över från enbart lokal produktion av el och kopplade in en ny styrenheten som hela ön blev strömlöst under söndagen.

Problemen har sedan varit återkommande. Senast under tisdagsförmiddagen var elen borta i cirka två timmar.

Johan Granath, marknadschef på Geab, säger till Hela Gotland att strömavbrotten troligen är kopplade till arbetet med att installera och testa ny utrustning i Ygne, cirka fem kilometer söder om Visby.

Annons
Annons

– Det är naturligtvis inte bra på något sätt att det varit så många avbrott på kort tid. Vi har förståelse för att folk är arga, säger han.

Det krävs komplex och avancerad teknik att flytta el på havsbotten. MSB pekar på sårbarheten med endast en befintlig kabelförbindelse till Gotland.

– Med hög belastning från industrier ligger man på gränsen för kapaciteten. Den statliga myndigheten Svenska Kraftnät var inne på att bygga ytterligare en ledning till Gotland, men drog sig ur i våras, berättar Jan-Olof Olsson.

Vad skulle det kosta?

– Cirka 50 miljoner kronor, bara för en extra transformator. Det är en mycket tung investering som någon måste betala. Men det skulle minska risken för strömavbrott, säger Jan-Olof Olsson.

– För elnätsföretag kan det vara en fråga om att ställa investeringen mot de eventuella böter och ersättning de tvingas betala vid avbrott, tillägger han.

Den statliga myndigheten Svenska Kraftnät var inne på att bygga ytterligare en ledning till Gotland, men drog sig ur i våras

Elnätet kan delas in i tre olika delar: stamnät, regionät och lokalnät. Lagstiftningen anger inte med vilken teknik elnätet ska byggas. Nätägaren ansöker hos tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur de vill bygga.

Ei ger mot bakgrund av ellagen, miljöbalken och elförordningen besked om hur den aktuella överföringen får upprättas. Stora elnätsföretag dominerar marknaden.

Efter stormen Gudrun i januari 2005 – som gjorde 415 000 hushåll strömlösa första dygnet och 100 000 strömlösa i upp till fyra dygn – antogs ett nytt lagpaket som reglerade funktionskraven.

– Det gällde främst orter i Småland som Värnamo, Vetlanda och Sävsjö. Med flera elledningar som matar ett samhälle med industrier blir man mindre sårbar, berättar Jan-Olof Olsson på MSB, som rekommenderar att svenska hushåll ska klara sig 72 timmar utan el.

Öland är inte lika utsatt som Gotland när det kommer till elförsörjning.

– E.on har byggt en extra ledning till Öland. Det är enklare att göra i och med att fastlandet ligger mycket närmare jämfört med Gotland, säger Jan-Olof Olsson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons