Annons
Kommentar

Sofia Lilly Jönsson:”Granskningen av kyrkohandboken en slakt”

Foto: Johan Nilsson/TT
Under strecket
Publicerad

I april fick oberoende revisionsbyrån Grant Thornton uppdraget att granska hur arbetet med ny handbok i Svenska kyrkan gått till mellan 2006 och 2017. Dagar, timmar, före kyrkomötet ska fatta beslutet i nästa vecka om handboken ska antas eller inte offentliggörs rapporten nu.

Jag har rapporten i min hand. Jag tänker två saker: för det första att uppdelningen mellan intern och extern kritik är en ecklesiologisk omöjlighet i en folkkyrka med nära 400 000 gudstjänster per år – offentlig debatt i till exempel SvD Kultur om språk och musik i högmässor, vigselgudstjänster och begravningar är inte ”extern”. Det gäller vårt gemensamma, levande arv.

För det andra kan jag konstatera att kritikerna får rätt på varje punkt. Arbetet med kyrkohandboken har bedömts i åtta områden som ges grönt, gult, eller rött ljus. Fyra områden får gult ljus, fyra får rött ljus. Inget område får grönt ljus. Man bleknar vid läsningen. Detta är en slakt.

Icketransparens i beslut, oklar kommunikation, oviljan att lyssna, allt får kritik. Allvarligast är att rapporten mynnar ut i ett rött underkännande av Kyrkostyrelsens styrförmåga. Ordföranden har varit ärkebiskopar Anders Wejryd och Antje Jackelén. Revisionen ger rätt befälsordning. Tjänstemännen på kyrkokansliet bär inte ansvaret för detta.

Här finns rapporten att läsa i sin helhet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons