Annons

Marie Dahlén:Gratis kostar skjortan för museum

Foto: Henrik Montgomery/TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Fri entré

Nationalmuseum slår larm om att ett underskott på 30 miljoner inte är otänkbart i år. Fler besökare än väntat har strömmat till utställningarna, men den fria entrén – ibland felaktigt kallad gratis entré – täcker inte upp för kostnaderna (DN 7/2).

När M+KD-budgeten klubbades igenom av riksdagen slopades den fria entrén till museer. Men enligt nya överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet återinförs tyvärr den fria entrén.

Ingenting är gratis. Även om besökarna inte behöver betala när de står vid porten, är det alla skattebetalare som står för besöken. Rimligheten i detta kan diskuteras. 13 av 18 museer som har fri entré ligger i Stockholm. Människor som bor långt bort ifrån storstäderna ser det möjligen som mindre rättvist att storstadsbor särskilt gynnas när de hänger sig åt kulturella nöjen.

Det framstår heller inte som helt uppenbart varför svenska skattebetalare ska bekosta utländska turisters kulturupplevelser.

Dessutom utgör fri entré till statliga museer skeva konkurrensvillkor för museer som drivs privat. Det gynnar inte kulturen eller medborgares möjlighet att ta del av den. Kultur ska och måste kunna växa utan statlig inblandning.

Överintendenten på Nationalmuseum, Susanna Pettersson, har skickat över en skrivelse till regeringen. I den står att när besökarantalet ökar oväntat mycket måste museet lägga mer pengar för att garantera samlingarnas, personalens och publikens säkerhet. I praktiken innebär detta att fler väktare och värdar måste anställas. Även att mer städning och mer konservering måste utföras.

Nu ser Nationalmuseum två lösningar: Antingen återinförs entréavgift från april eller så betalas det ut en årlig kompensation från staten med 60 miljoner kronor.

Kulturminister Amanda Lind (MP) säger att hon ska återkomma till vilka lösningar som kan vara aktuella (SVT 7/2). Men det borde vara uppenbart att ersättningsmodellen med fri entré inte är realistisk när den inte kan möta folkets ökade intresse.

Att återinföra avgifter på statliga museer är det mest fördelaktiga alternativet – där de som väljer att njuta av den formen av kultur också betalar för sitt eget besök.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons