Annons
Ledare

Maria Ludvigsson:Greta är inte Jesus!

Lunds stift, där Limhamns kyrka ingår.
Lunds stift, där Limhamns kyrka ingår. Foto: IBL
Under strecket
Publicerad

Ledare | Svenska kyrkans fåfänga

Den här texten handlar inte om Greta Thunberg.

Svenska kyrkan i Limhamn har ”gone bananas” och vet inte till sig av förtjusning när den kommit över ett nytt verktyg för att synas, höras och bekräftas: Twitter. Särskilt nytt är det ju inte, men i ett kyrkligt kristet perspektiv – det är drygt 2018 år sedan den kristna kyrkans raison d’être Jesus från Nasaret föddes – kan det gott få vara det.

Twitter är, för den som vilar i lycklig ovetskap här om, en mikroblogg på vilken alla som vill kan sända ut korta meddelanden. Om vad som helst och vem som helst. Svenska kyrkan syns även här, vilket är rätt eftersom man därigenom kan nå många som annars inte kommer i kontakt med kyrkan. Hon ska vara där människorna är.

Men alla vet att twitter missbrukas av hög som låg, rik som arm, för att tala julbudskap. Kyrkan i Limhamn är inte sämre och lyckas i sin iver att bli klickad, delad och uppmärksammad med konststycket att tillintetgöra sin egen bas.

Såhär twittrade kyrkan i fråga 1 december: ”Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg.”. För dem som tillhör Svenska kyrkan av religiösa skäl, för att man tror att Jesus är Guds son och inte en profet bland andra, blir tweeten ”error”. Det vill säga hela grunden försvinner och resten blir obegripligt.

Annons
Annons

Om man går till kyrkans egna dokument, och här avses Bibeln – inte Svenska kyrkans biskopsbrev och liknande, är det tydligt att Jesus inte har eller kommer att utse någon efterträdare. Det vore synonymt med att ersätta Gud med en efterträdare. En ny Gud.

Just detta är nog bara möjligt i en ordning där twittrande präster tillsätter och avsätter Gud. Allt efter behag och humör. Eller beroende på efterfrågan. (Denna djupt marknadskritiska institution gör sig ständigt till apostel för marknadskrafter på tyckandets basar.) Vill tyckareliten på åsikternas marknad ha en efterträdare till Jesus ska de få det, skulle en sådan kyrka säkert resonera. Som vore den en serviceinrättning för folk med polyreligiösa böjelser.

Poängen med en Gud, är att den är beständig och först ut. Något faktiskt och absolut att förhålla sig till när allt annat är relativt. En kyrka som utser nya gudar och efterträdare gör sig själv till Gud.

Gud bevare oss för en självutnämnd Gud som ändrar en grundval för att behaga dem som klickar! Med tillönskan om en glad advent.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons