Annons

Grön energi är svaret på klimatfrågorna

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Den faktiska lösningen på klimatförändringarna måste bygga på investeringar i utveckling av billigare grön energi.

Under strecket
Publicerad

Extremvärmen har drabbat Europa och tragiskt nog kostat människoliv, något som nu blivit ett argument för mer kraftfull klimatpolitik. Tyvärr är det fel väg att gå – och det kan leda till fler dödsfall totalt sett.

En viktig studie i den medicinska tidskriften The Lancet visar att för varje dödsfall till följd av hetta dör 17 personer av köld. Värmeböljor är iögonfallande och rubrikskapande. En något längre vinter uppmärksammas knappt, trots många fler döda. Varje år kräver vintern i Storbritannien åtminstone 25 000 liv. Under 2015 ledde energifattigdom i kombination med en kall vinter i England och Wales till fler än 40 000 dödsfall utöver det vanliga, vilket i sin tur gav överfulla bårhus.

Trots det får vi överallt höra att värmen dödar. “Tusentals fler amerikaner kommer att dö i värmeböljor om vi inte uppnår Paris-klimatmålen” löd nyligen en tidningsrubrik. Studien bakom rubriken antar märkligt nog att ingen i de berörda städerna kommer att göra rimliga anpassningar, till exempel investera i luftkonditionering. Värmen tros innebära något färre döda i Atlanta, där fler än 99 procent av hushållen redan har luftkonditionering. Dödstalen blir långt högre i Seattle, där endast 34 procent har luftkonditionering – och här görs det underliga antagandet att ingen ytterligare luftkonditionering installeras under de kommande 80 åren.

Annons
Annons

Om man däremot tar hänsyn till anpassningar blir scenariot istället att även med kraftigt förhöjda temperaturer så kan antalet dödsfall till följd av värme och kyla i USA minska med 17 000.

Genom anpassning har New York redan lyckats förhindra två tredjedelar av värmerelaterade dödsfall mellan 1960- och 90-talet. I Frankrike infördes 2003 lagkrav på luftkonditionering av ålderdomshem. Följden blev färre värmerelaterade sjukhusvistelser under förra sommaren än under föregående, kallare år. I Spanien har värmerelaterade dödsfall minskat mellan 1980 och 2015, trots att den genomsnittliga sommartemperaturen ökat med nästan 1°C.

Ny forskning visar att medan värmerelaterade dödsfall minskat i Madrid så har köldrelaterade dito ökat, vilket kommit att kräva en handlingsplan för kalla perioder.

Detta är den trend vi på riktigt borde oroa oss för globalt. I rika länder lever uppskattningsvis 200 miljoner människor i energifattigdom – en politik för dyrare energi är direkt dödlig. Däri ligger risken att dyra klimatåtgärder leder till fler dödsfall totalt sett.

I USA har utvinningen av olja och gas genom så kallad fracking gett halverade energikostnader, vilket gjort det lättare för fattiga hushåll att ha råd med uppvärmning och räddat i snitt 11 000 liv per år. Vi riskerar alltså fler döda genom en politik som driver upp energipriser i en förment vilja att angripa de redan minskande dödstalen till följd av hetta.

Den faktiska lösningen på klimatförändringarna måste bygga på investeringar i utveckling av billigare grön energi. Om vi bekymrar oss för värmeböljor är svaret främst att investera i anpassning – i form av så enkla saker som luftkonditionering för utsatta.

Översättning: Jesper Sandström

BJØRN LOMBORG är chef för Copenhagen Consensus Center och visiting professor vid Copenhagen Business School. ea@lomborg.com

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons