Annons

Grunden för EU-domen om datalagring ifrågasätts

Regeringens utredare Sigurd Heuman ifrågasätter själv EU-domstolens utgångspunkt för att stoppa datalagringen.
Regeringens utredare Sigurd Heuman ifrågasätter själv EU-domstolens utgångspunkt för att stoppa datalagringen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Både Säpo och Datalagringsutredningens ordförande Sigurd Heuman anser att EU-domstolens dom om svensk datalagring bygger på felaktig grund.

Orsaken är att Kammarrätten ställde en felaktigt formulerad fråga när man begärde domstolens yttrande.

Under strecket
TT
Publicerad

I december konstaterade EU-domstolen att den svenska datalagringen inte är förenlig med EU-rätten. Den är för generell och odifferentierad enligt domstolen.

Domstolen svarade på en fråga från Kammarrätten, som begärt ett förhandsavgörande när Tele 2 hade överklagat ett föreläggande från Post- och telestyrelsen att operatörerna skulle fortsätta med datalagringen.

Frågan var formulerad som om datalagringen omfattade alla elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter utan några åtskillnader, begränsningar eller undantag.

Problemet är att någon sådan datalagring inte pågått i Sverige. Många trafikdatauppgifter och kommunikationstjänster har varit undantagna från lagringsskyldigheten.

– Som man frågar får man svar. Man blir ju litet fundersam på om EU-domstolen hade svarat på detta sätt om frågan från Kammarrätten hade ställts på ett mer korrekt sätt, säger Sigurd Heuman till TT.

Han anser att EU-domstolens dom helt enkelt kan bygga på felaktig grund.

– Ja, jag tycker inte att man kan bortse ifrån det. De har inte haft de korrekta parametrarna när de har svarat. Man kan ifrågasätta Kammarrättens fråga, säger han till TT.

Annons
Annons

Säpo är ännu tydligare i sin kritik.

"För oss står det klar att EU-domstolens avgörande bygger på felaktiga antaganden", skriver Säpo i sitt särskilda yttrande till utredningen.

Men trots Sigurd Heumans invändningar, föreslår han ytterligare begränsningar av lagringsskyldigheten utifrån EU-domstolens resonemang.

– Vi måste ändå förhålla oss till EU-domen, man kan inte riktigt underkänna den på den grunden att frågan är felställd, säger han.

Säpo anser att förslagen allvarligt skulle försvåra arbetet för rikets säkerhet.

– Vi blir av med verktyg för att upptäcka och utreda de här grova brotten, terrorbrott och spioneri. Samtidigt har vi ingen möjlighet att arbeta på något annat sätt för att kompensera bortfallet, säger Johan Olsson, operativ chef på Säpo, till TT.

Terroristforskaren Magnus Ranstorp reagerar starkt på Säpos kritik av datalagringsutredningens förslag.

– Det är en mycket skrämmande läsning. Det är ju en total demontering av utredningen. Utan de här möjligheterna blir ju Säkerhetspolisen helt blind, det är mycket allvarligt, säger han till TT.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons