Annons

Guide: Så hanterar olika länder IS-anhängarna

Indraget medborgarskap eller enkelbiljett hem? Terrorgruppen IS kontrollerade en gång ett område stort som Storbritannien men nu har de förlorat i princip allt. Vad som ska hända med de europiska IS-anhängare som vill återvända skapar debatt – och SvD har listat flera länders olika linjer.

Under strecket
Publicerad

Civila evakueras från den sista IS-kontrollerade staden Baghouz i sydöstra Syrien. Flera av de utländska IS-medlemmarna vill nu återvända.

Foto: Felipe Dana/AP

1 / 5

Tusentals europeiska IS-anhängare väntar på sitt öde

Civila evakueras från den sista IS-kontrollerade staden Baghouz i sydöstra Syrien. Flera av de utländska IS-medlemmarna vill nu återvända.
Civila evakueras från den sista IS-kontrollerade staden Baghouz i sydöstra Syrien. Flera av de utländska IS-medlemmarna vill nu återvända. Foto: Felipe Dana/AP

Frågan om IS-återvändare rör upp känslor runt om i Europa – ämnet väcker frågor som var de återvändande nu ska ställas in för rätta, huruvida de ska få behålla sitt medborgarskap i hemlandet samt vad som ska hända med deras barn.

Många hävdar att IS-anslutna först och främst måste ställas till rätta för sina brott i länderna där brotten begåtts, vilket i så fall skulle vara Irak eller Syrien.

Ståndpunkten har dock kritiserats av de som menar att Irak och Syriens juridiska system är allt för godtyckligt för att ge IS-anslutna en rättvis rättegång, om de ens ställs inför rätta.

Somliga menar att det i stället är att föredra att ta fallen till internationella brottsmålsdomstolen ICC. Domstolen har tidigare utrett krigsbrott begångna under de blodiga inbördeskrigen i Kongo och Darfur.

Att ställa IS-anslutna inför rätta i ICC blir dock svårt om de stannar i Irak eller Syrien då dessa två länder ännu inte ratificerat ICC:s regelverk.

Annons
Annons

Kvinnor och barn evakueras.

Foto: Felipe Dana/AP

2 / 5

Storbritannien och Belgien vill återkalla medborgarskapet

Kvinnor och barn evakueras.
Kvinnor och barn evakueras. Foto: Felipe Dana/AP

Storbritannien har befunnit sig i stormens öga vad gäller debatten om IS-återvändare. Inte minst efter att landets inrikesdepartementet tidigare meddelade att det avser att frånta Shamima Begum, som anslöt sig till IS vid 15-års ålder, hennes brittiska medborgarskap.

Beslutet är överklagat av kvinnans familj som uppger att hon saknar annat medborgarskap, något som skulle innebära att hon görs statslös om domstolen godkänner beslutet.

Belgien är ett annat europeiskt land som haft ömsom hårda tongångar i debatten om IS-återvändarna. Landet har dock ännu inte fastslagit sin nationella hållning utan förespråkar en gemensam hållning på EU-nivå.

Även i Belgien har fråntagande av medborgarskap varit på tapeten, något som dock kan sakna stöd i lagen. Den högsta domstolen i Bryssel har i ett tidigare uppmärksammat fall beordrat Belgien att hämta hem barn till belgiska IS-krigare från Syrien.

Annons
Annons

Männen går för att bli undersökta efter evakueringen från IS sista fäste.

Foto: Felipe Dana/AP

3 / 5

Frankrike och Tyskland vill hjälpa dem att återvända

Männen går för att bli undersökta efter evakueringen från IS sista fäste.
Männen går för att bli undersökta efter evakueringen från IS sista fäste. Foto: Felipe Dana/AP

Frankrike är det västeuropeiska land med flest misstänkta IS-medlemmar. Nu vill man hjälpa sina medborgare att återvända, för att de ska kunna ställas inför rätta i Frankrike.

Landet håller enligt uppgifter till SvD på att förbereda hemfärden för franska IS-anslutna som just nu sitter i fängelser i norra Syrien.

– Vårt dilemma är: ska vi lämna dessa terrorister åt sina öden där i Syrien, med risken att de senare kommer till Frankrike för att utföra terroristdåd, eller ska vi återföra dem hit och låta den juridiska processen ha sin gång? sa en av den franska inrikesministerns närmaste rådgivare i en tidigare intervju med SvD.

Alla vuxna, myndiga fransmän och kvinnor ska åtalas när de kommer hem. I Frankrike är det ett brott ansluta sig till en terrorgrupp, oavsett om man sedan på plats begår nya brott eller inte.

I liknande anda har Tyskland uppgett att landet överväger att ta hem sina IS-medlemmar, men endast genom konsulär personal.

Annons
Annons

Män lämnar Baghouz på en lastbil.

Foto: Felipe Dana/AP

4 / 5

Debatt i Sverige – 150 personers saknas ännu

Män lämnar Baghouz på en lastbil.
Män lämnar Baghouz på en lastbil. Foto: Felipe Dana/AP

Säpo uppskattar att de IS-svenskar som ännu inte återvänt är nära 150 stycken. Sverige kommer inte bidra till att dessa personerna återvänder hit, enligt regeringens linje.

Det är bland annat av respekt för nationella rättsprocesser i Syrien och Irak som Sverige ser negativt på att hjälpa IS-svenskar att återvända.

Frågan om medborgarskap har tagits upp av flera politiska partier och åsikterna går isär:

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har hittills uttryckt att de vill öppna upp för möjligheterna att dra in återvändarnas medborgarskap, medan övriga partier ställer sig bakom regeringens linje att inte frånta återvändarna medborgarskapet.

Lyckas de IS-anslutna svenskarna ta sig tillbaka kan det vidare bli svårt att fälla dem i svensk domstol. Hittills har ingen svensk medborgare dömts för att ha gjort en terrorresa, eftersom deltagande i terrororganisation ännu inte är straffbart.

Annons
Annons

En soldat från USA-stödda SDF övervakar män som väntar på att bli undersökta.

Foto: Felipe Dana/AP

5 / 5

Skarpare ton i övriga Norden

En soldat från USA-stödda SDF övervakar män som väntar på att bli undersökta.
En soldat från USA-stödda SDF övervakar män som väntar på att bli undersökta. Foto: Felipe Dana/AP

I våra nordiska grannländer ser lagarna delvis annorlunda ut – något som till viss del även påverkar IS-anslutnas möjligheter att återvända.

I Norge är deltagande i, eller samröre med, terroristorganisation kriminaliserat vilket innebär att det är lättare att ställa norrmän som rest till IS i exempelvis Syrien inför rätta.

Norska säkerhetspolisen uppger för Aftonbladet att drygt hälften av de som återvänt till Norge sitter frihetsberövade. Sverige har för avsikt att skärpa den nuvarande terrorlagstiftningen på liknande vis.

I Danmark är det möjligt att döma människor för att ha ”främja, anstifta eller medhjälpa till terrorbrott”, något som gjort att flera återvändare fällts. Danmark har även sedan tidigare möjlighet att frånta medborgarskapet hos somliga individer med dubbla medborgarskap.

I Finland diskuteras nu möjligheterna att ändra lagen på samma vis – så att personer dömda för terrorbrott med dubbla medborgarskap kan fråntas sitt finska medborgarskap.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons