Annons

Fokusera på rätt sak – när du väljer aktier

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Genom bolagens kvartalsrapporter får du veta hur det går för dina aktieinvesteringar. Men det gäller att fokusera på rätt sak. SvD guidar dig med hjälp av två sparekonomer.

Under strecket
Publicerad
Foto: Patrick Semansky/AP/TTBild 1 av 5
Foto: Hasse Holmberg/TTBild 2 av 5
Foto: Joakim StåhlBild 3 av 5
Foto: Lars PehrsonBild 4 av 5
Foto: Tomas OneborgBild 5 av 5
Foto: Patrick Semansky/AP/TTBild 1 av 2
Foto: Hasse Holmberg/TTBild 2 av 2
Foto: Patrick Semansky/AP/TT

Tillväxtbolag

När det gäller tillväxtbolag, som exempelvis Spotify, vill investerare se just tillväxt, det är viktigare än vinst.

– Investerarna i den här typen av bolag är inte så intresserade av vinster på kort sikt utan allt fokus hamnar på att fortsätta växa, säger Joakim Bornold, sparekonom Söderberg & Partners.

Enligt Danske Banks sparekonom Maria Landeborn är det för dessa bolag avgörande att tillväxten förblir hög framöver.

Tecken på att tillväxten mattas av kan slå väldigt hårt mot aktiekursen.

– Granska vd-ord och prognoser och fundera på om antaganden om framtida tillväxt är rimliga, säger Maria Landeborn.

Foto: Hasse Holmberg/TT
Annons
Annons
Foto: Joakim StåhlBild 1 av 1

Fastighetsbolag

Inom fastighetsbolag är det framför allt finansieringskostnaderna som är viktiga. Låg ränta gynnar de ofta ganska högt belånade fastighetsbolagen.

– Många aktier har gått som tåget de senaste åren tack vare att alla stjärnor har stått rätt. Högkonjunktur, full beläggning och historiskt låga räntor har varit en kraftfull cocktail, säger Maria Landeborn.

Men hon ställer sig frågande till hur länge det kan fortsätta.

– Låga räntor kommer förvisso att fortsätta vara gynnsamma, men i ett läge där ekonomin bromsar in och detaljhandelsdöden breder ut sig, kan man fundera på om den allra bästa tiden kanske ligger bakom oss.

Joakim Bornold menar att en siffra som kommer att bli allt viktigare att titta på är driftsnetto – hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader.

– Om vi möter en lågkonjunktur med högre arbetslöshet så kommer det att sätta press på hyror och vakansgrad, så framåt kan man inte bara titta på att fastigheterna värderas upp, man måste även titta på driftsnettot.

Foto: Joakim Ståhl

Industribolag

För industribolag är det viktigt att titta på orderingången, som är en framåtblickande siffra.

– Här måste man dock gräva lite djupare och vara lite försiktig med att bara jämföra rakt av, och kanske ställa sig frågan om vad förändringen beror på, säger Joakim Bornold.

Annons
Annons
Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2
Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2

Enligt Maria Landeborn är det mycket intressant att titta på vad de stora verkstadsbolagen säger i sina rapporter just nu, med tanke på den oro som finns över att USA:s president Donald Trumps handelskrig är på väg att orsaka en lågkonjunktur.

– Några bolag som är extra spännande är Atlas Copco, Sandvik och Volvo. De har känselspröt ute i världsekonomin och känner av hur det står till med efterfrågan och tillväxt i stora regioner som USA, Europa och Asien, säger hon.

Foto: Lars Pehrson

Bolag som står inför trendbrott

I vissa bolag där verksamheten gått sämre under en längre period fokuserar analytikerna ofta på om man kan hitta trendbrott. H&M som har haft kräftgång på börsen men lyckats vända trenden i år, är ett exempel.

– För H&M har vikande försäljning och sjunkande marginaler varit ett problem de senaste åren. Då blir det viktigt att titta efter om det finns tecken på en vändning, och vilka åtgärder bolaget har vidtagit för att vända den negativa utvecklingen, säger Maria Landeborn.

Hon konstaterar att ett turn around-bolag är ett av de svåraste bolagen att bedöma. Det handlar om bolag som av någon anledning är pressade och behöver göra omfattande förändringar i sin strategi och affärsmodell för att överleva.

Foto: Tomas Oneborg

Defensiva bolag

Vissa bolag brukar kallas för defensiva, och ofta är det bolag med en hög och framför allt stabil direktavkastning – men med en låg och förutsägbar tillväxt. Telekombolag och livsmedel är ett par exempel.

– Det som är viktigt är att ha koll på i rapporten är att tillväxten förblir stabil och att lönsamheten inte är under press av någon anledning, till exempel på grund av stigande kostnader, säger Maria Landeborn.

Den här typen av bolag blir extra känsliga för förändringar i kassaflöde eller utdelningspolicys, samtidigt som effekterna av en konjunkturavmattning spelar en mindre roll.

– När Telia kom med sin rapport var siffrorna helt okej, eller till och med bra. Men aktien dök kraftigt eftersom man valde att skrota sitt aktieåterköpsprogram, säger Joakim Bornold.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons