Annons

Är semestern viktig för vår arbetsförmåga?

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Förbättrar semestern vår prestation? Det kan kännas rimligt att vi får mer gjort ju mer tid vi tillbringar på jobbet. Men vissa studier föreslår att ledighet gynnar kreativiteten. Emma Frans undersöker forskningsläget.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Påstående

Midsommarhelgen är för många startskottet för semestern. De flesta av oss längtar efter en paus från jobbet, men vissa arbetsnarkomaner där ute kanske tycker att ledigheten är bortkastad tid. Och visst kan det kännas rimligt att vi får mer gjort ju mer tid vid tillbringar vid skrivbordet?

Enligt flera studier verkar det dock som att även den som har jobbet som huvudprioritering i livet har mycket att tjäna på att då och då göra uppehåll. Stämmer det att semestern är viktig för vår arbetsförmåga?

Genomgång

Många studier har visat en mängd negativa effekter av långa arbetspass, till exempel försämrad prestationsförmåga¹. Dygnet har som vi alla vet ett begränsat antal timmar, vilket oundvikligen innebär att den som arbetar mycket bortprioriterar tid för återhämtning och ibland även sömn. Just sömnbrist är nära kopplat till försämrad prestation².

Sömn är bland annat viktigt för minne och inlärning och tupplurar verkar förbättra den kognitiva funktionen ³.

En undersökning som utfördes 2006 av revisionsjätten EY (tidigare Ernst & Young) visade att anställda som tog fler semesterdagar presterade bättre. Samma undersökning kom fram till att de som tog semester regelbundet var mindre benägna att byta jobb⁴. Men det är oklart exakt vad som ligger bakom dessa samband. Kanske är den högpresterande helt enkelt mer benägen att unna sig en längre semester?

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Det finns också forskning som föreslår att semestern kan öka vår kreativitet. Holländska forskare publicerade en studie på ämnet 2014⁵. I studien deltog 46 arbetare som var lediga i genomsnitt 23 dagar under sommaren. Före och efter semestern fick försökspersonerna utföra ett test för att mäta kognitiv flexibilitet och originalitet, två viktiga komponenter när det gäller kreativitet.

Jag måste tyvärr vara lite av en glädjedödare: studien i fråga har en rad begränsningar.

Resultaten visade att försökspersonerna uppvisade större flexibilitet efter semestern men att originaliteten var oförändrat. Forskarna bakom studien föreslog flera olika mekanismer som kunde ligga bakom effekten. Semestern innebär för många minskade krav och färre akuta stressmoment, vilket skulle kunna öka kreativiteten. Att vara ledig kan också förbättra humöret, och det finns forskning som visat att ett gott humör gör oss mer kreativa. En annan förklaring kan vara att semestern gör att vi exponeras för nya upplevelser och kulturer, vilket också kan bidra till ökad kreativitet.

Det här låter onekligen lovande för alla semestervurmare, men jag måste tyvärr vara lite av en glädjedödare: studien i fråga har en rad begränsningar som innebär att vi utifrån den kan säga ytterst lite om hur vår kreativa förmåga påverkas av semestern.

Först och främst var det ett litet antal försökspersoner som undersöktes. Studien hade inte heller någon kontrollgrupp, istället jämfördes försökspersonerna med sig själva. Det var inte exakt samma test som genomfördes före och efter semestern, men det går inte att helt utesluta en viss inlärningseffekt, vilket kan förklara en förbättrad prestation i det senare testet.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

För den som vill prestera på topp verkar det vara en dålig strategi att jobba fler timmar och skippa semestern. Istället verkar återhämtning vara avgörande för vår prestation. Det är inte omöjligt att semestern också ökar vår kreativa förmåga, men i nuläget är det vetenskapliga underlaget lite för skralt för att vi ska veta det säkert.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons