Annons

Hade Celsius bestämt skulle vattnet kokat vid nollan

Mångsysslaren Anders Celsius termometer var uppochnedvänd.
Mångsysslaren Anders Celsius termometer var uppochnedvänd. Foto: TT

”Är det sant att det var svensken Celsius som låg bakom vår termometer, men att han menade att fryspunkten skulle ligga vid 100 och inte vid 0?”

Under strecket
Publicerad

Svaret är ja, på båda frågorna. Anders Celsius var en vetenskaplig mångsysslare som hann med åtskilliga stordåd under sitt korta liv, men det han blivit mest ihågkommen för är mycket riktigt Celsiustermometern, som beskrevs i uppsatsen Observationer om twänne beständiga Grader på en Thermometer i Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar för 1742.

Väl att märka uppfann Celsius inte termometern som sådan – andra forskare hade konstruerat liknande apparater före honom – men han gjorde det mycket bättre än föregångarna. Celsius bedrift bestod i att genomföra noggranna studier på orter med olika lufttryck.

Experimenten visade att fixpunkten vid vattnets kokpunkt är beroende av lufttrycket, varför man måste ta stor hänsyn till detta när termometern skall graderas och därmed bli användbar. Denna insikt resulterade i en termometer som var betydligt mer pålitlig än äldre varianter, varför Celsius gradskala har kommit att slå igenom i allt fler länder.

Celsius egen termometer var dock uppochnedvänd i förhållande till vår. Anders Celsius menade att nollpunkten skulle visa på vattnets kokpunkt och 100-graderspunkten på vattnets fryspunkt. Först efter konstruktörens död 1744 beslöt man sig för att vända på skalan.

Vem som kom på detta är mig veterligen inte slutgiltigt bevisat, men det brukar alltid anges att det var Carl von Linnés idé. Linné var under alla omständigheter en av de första som angav temperaturer i den vända (dvs. nuvarande) Celsiusskalan; vårt äldsta belägg är från 1745.

Fahrenheit, då? Amerikanernas termometerfader? Daniel Gabriel Fahrenheit tillhörde samma epok, men han var tidigare ute och fick sin uppfinning introducerad och namngiven redan 1724.

Liksom Celsius tillhörde han den nordeuropeiska vetenskapseliten, född i Danzig och huvudsakligen verksam i Nederländerna. På Fahrenheits termometerskala sattes fryspunkten till 32 grader och kokpunkten till 212.

Förutom i USA dominerar denna skala officiellt sett bara i Liberia, delar av Västindien och på öar i Stilla havet som är starkt politiskt och kulturellt beroende av USA. Den globala standardiseringsprocess som gjort sig gällande sedan efterkrigstiden har alltså starkt gynnat Celsiustermometern.

Efter reklamen visas:
Harrisons grundkurs – detta bör du kunna om svensk historia
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons