Annons

Hägglund: ”Ett krypskytte mot politiker”

Det pågår ett krypskytte mot tidigare politiker som tar ett jobb i näringslivet, säger förre KD-ledaren och socialministern Göran Hägglund. Han försvarar med eftertryck sitt nya uppdrag.

Under strecket
Publicerad

Göran Hägglund försvarar sitt beslut att gå till vårdbolaget Aleris.

Foto: Maja Suslin/TTBild 1 av 1

Göran Hägglund försvarar sitt beslut att gå till vårdbolaget Aleris.

Foto: Maja Suslin/TTBild 1 av 1
Göran Hägglund försvarar sitt beslut att gå till vårdbolaget Aleris.
Göran Hägglund försvarar sitt beslut att gå till vårdbolaget Aleris. Foto: Maja Suslin/TT

– Om man lever på statsrådspension så får man kritik. Och tar man ett jobb inom näringslivet så får man kritik. Jag tar det här uppdraget med rent samvete, säger Hägglund till Svenska Dagbladet efter beskedet att han blir styrelseledamot i sjukvårdskoncernen Aleris.

**Nyheten om att Göran Hägglund **blir styrelsemedlem i sjukvårdskoncernen Aleris, som kontrolleras Wallenberg, aktualiserar debatten om en karenstid för politiker som tar tunga uppdrag inom näringslivet. Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, är en av dem som har efterlyst ett tydligare regelverk för en karenstid för politiker.

– Det handlar om allmänhetens förtroende för våra folkvalda. Politiker har ett ansvar även efter att man lämnat politiken, säger hon.

Annons
Annons

Göran Hägglund tycker att debatten om politiker som går över till näringslivet är inkonsekvent.

– Det finns idag ett slags krypskytte mot tidigare politiker som tar ett hederligt arbete. Det är ”damned if you do, damned if you don’t”, säger Hägglund.

Han tycker att diskussionen borde handla om politiker över huvud taget ska arbeta efter att de lämnat politiken.

– Vill man att politiker ska jobba efter att de lämnat sina politiska uppdrag så måste man bestämma sig för det. Jag tycker att det i vissa fall kan finnas ett bekymmer men i mitt fall har det har gått nästan ett år. Om någon tycker att det är ett problem så får den personen precisera det, säger Hägglund.

**Är det inte ett problem om folk i allmänhet uppfattar att politiker använder sina uppdrag som en språngbräda in i näringslivet? **

– Jag tror att du hittar väldigt få lycksökare som tänker sig att vägen till ett jobb i näringslivet är 30 år i politiken. Det är i så fall en gigantisk felkalkyl.

**Helena Sundén har länge **efterlyst tydligare regler för toppolitiker som tar andra uppdrag. Det skulle underlätta ett utbyte mellan politik och näringsliv.

– Det är positivt för samhället att det finns en rörlighet och för att undvika att det varje gång kommer frågetecken bör man ha ett tydligt regelverk. Det är politiker som är tillsatta för att förvalta allmänheten förtroende och det ska också gälla när man lämnat som politiker, säger hon.

**Ett förslag som förekommit **i debatten är en 1-årig karenstid för toppolitiker.

– Det har väckts ett sådant förslag och det går att resonera om det men idag finns det ingen gräns. I mitt fall har det gått nästan ett år, säger Göran Hägglund

Hade du sagt nej om du hade fått det här erbjudandet i december?

– Jag hade tänkt igenom det mycket noggrant. Om Alliansen hade vunnit valet och jag hade lämnat politiken och mina gamla kompisar satt kvar, då hade det varit ett större problem. Nu har vi en annan regering och det gör att personkopplingar inte är desamma.

**Göran Hägglunds nya uppdrag **gäller styrelsearbete, han kommer inte att vara operativ. Han tror att den privata sjukvårdssektorn har en ljus framtid.

– Vi måste konstatera att det kommer att finnas stora behov inom sjukvård, äldreomsorg och annan omsorg och all den verksamheten kan inte bedrivas i offentlig regi. Även om det finns politiker som vill stänga ned privata aktörer så tror jag att man kommer tvingas inse att det fordras fler aktörer, säger Hägglund.

**Varför har du valt just Aleris? **

– Jag har följt de företag som är verksamma inom den här sektorn och jag vet att det är ett välskött företag. Att de har verksamhet i både Sverige, Norge och Danmark gör det extra intressant, säger Hägglund.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons