Annons

Hållbarhet allt hetare för svenska företag – Scania hyllas

Av 80 svenska storföretag rapporterar hela 70 procent enligt FN:s nya hållbarhetsmål, enligt en ny rapport från konsultbolaget EY. Och hälften av dem planerar att integrera dem i sina affärsstrategier.

– FN:s hållbarhetsmål har verkligen inneburit ett genombrott, säger Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania.

Under strecket
Publicerad

Scania vill bli ledande på hållbara transporter där hållbarhetsmålen ligger som bas i strategiutvecklingen.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

Scania vill bli ledande på hållbara transporter där hållbarhetsmålen ligger som bas i strategiutvecklingen.

Foto: Anders Wiklund/TTBild 1 av 1
Scania vill bli ledande på hållbara transporter där hållbarhetsmålen ligger som bas i strategiutvecklingen.
Scania vill bli ledande på hållbara transporter där hållbarhetsmålen ligger som bas i strategiutvecklingen. Foto: Anders Wiklund/TT

Hösten 2015 klubbades FN:s 17 globala hållbarhetsmål under stort pompa och ståt. Nu skulle världen tillsammans hantera alla de utmaningar som vi står inför. Fattigdomen ska utrotas, klimatförändringarna hanteras, haven bli hållbara – och så vidare.

Stor vikt lades vid näringslivets engagemang i frågan – men frågan är hur hållbarhetsmålen ett och ett halvt år senare kommit att integreras bland de svenska företagen. Det undrade revisionsbolaget EY, som precis släppt en rapport på ämnet baserat på en studie av 80 svenska företag.

Och resultaten förvånar – i positiv riktning. 70 procent av företagen rapporterar redan enligt målen och 50 procent planerar att integrera dem i sina affärsstrategier.

– De flesta företag brukar välja ut ett antal mål där det finns störst möjlighet att påverka och bidra med förändring, många väljer till exempel klimatmålet, nummer 13, säger Elsa Härdelin, hållbarhetskonsult på EY.

Annons
Annons

Där har det helt kört fast på EU-nivå, men vi kör på ändå, det går inte att vänta om man vill ligga före i de här frågorna.

För rapportering väljer många företag att följa olika ramverk, till exempel det väletablerade Global Reporting Initiative, GRI. Problemet är bara att de inte har någon tydlig koppling till just FN:s hållbarhetsmål, poängterar Elsa Härdelin.

– Men många företag vill gärna se att hållbarhetsmålen integreras med andra hållbarhetsrapporteringsramverk, något som GRI menar kommer komma att dyka upp inom kort, säger hon.

Syftet med undersökningen var också att kartlägga vilket ansvar som företagen tycker att de har i arbetet mot FN:s hållbarhetsmål. I huvudsak tyckte man att det huvudsakliga ansvaret ligger på regeringen – men att företagen också måste visa på stor delaktighet.

Enkäten utformades anonymt och vilka företag som inte engagerar sig i hållbarhetsmålen framgår inte. Men ett företag som lyfts fram i EY:s rapport är Scania, där hållbarhetschefen Andreas Follér menar att näringslivet inte kan vänta på den tröga lagstiftningsprocessen på området.

– Ett exempel är frågan om biobränslen. Vi har gjort analysen att klimatmålen förmodligen inte kommer att uppnås och att det behövs mycket förnybart i bränslemixen. Där har det helt kört fast på EU-nivå, men vi kör på ändå, det går inte att vänta om man vill ligga före i de här frågorna, säger Andreas Follér.

På Scania har man fokuserat på hållbarhetsmålen 9, 11, 13 och 17. Det vill säga målen om hållbar industri, hållbara städer, hållbart klimat och globalt partnerskap.

Annons
Annons

FN:s hållbarhetsmål har verkligen inneburit ett genombrott, nu har det blivit väldigt tydligt vad som är viktigt och väsentligt.

För Scanias del vill man bli ledande på hållbara transporter där hållbarhetsmålen ligger som bas i strategiutvecklingen. Nästa år planerar man att ha utbildat en stor mängd personal i frågorna, som kan sprida kunskapen om hållbarhetsmålen till kunder och andra affärspartners.

Enligt Andreas Follér finns i detta även ett stort vinstintresse.

– Genom att ha en djupare förståelse än sina konkurrenter om var industrin är på väg så kan man också snabbare agera och ställa om i god tid. Industriprocesser är rätt långsamma och det gäller att ha god kunskap om framtidens bränsle och drivlinor, till exempel, säger han.

Även hållbarhetsrapporteringen planerar att göras om. I dagsläget rapporterar Scania precis som många andra företag efter ramverket Global Impact samt GRI, men redan nästa år ska rapporteringen ha en tydligare koppling till hållbarhetsmålen.

– FN:s hållbarhetsmål har verkligen inneburit ett genombrott, nu har det blivit väldigt tydligt vad som är viktigt och väsentligt. Genom hållbarhetsmålen har vi nu en gemensam förståelse av vad det innebär att jobba mot en hållbar värld, säger Andreas Follér.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons