Annons

Linda Bakkman:Studie: 5–19 minuters aktiv pendling gynnar hälsan

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Enligt en ny svensk studie tycks redan 5–19 minuters aktiv arbetspendling om dagen gynna hälsan. Och den som cyklar, promenerar eller joggar en halvtimme fram och tillbaka till jobbet får ihop 300 motionsminuter per vecka.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Siffrorna är ungefärliga och utgår från en normalviktig kvinna. Beräknade utifrån Ainsworths tabell med faktorer (MET-värden) för olika aktiviteter. Illustration: Thomas Molén.

De kallas ”Januaripacket”. De av nyårslöftet nytända, men antaget temporära, gymbesökarna – som sannolikt bidrar till att över 20 procent av den årliga gymkortsförsäljningen sker i januari.

I mer ortodoxa träningskretsar ler man i bästa fall överseende åt denna grupp som man, åtminstone tillfälligt, förväntas dela gymmet med.

Motivationen och ambitionen är det inget fel på så här i början av året, men hur ska vi behålla träningspeppen från januari även under resten året?

Svenskarnas kondition har försämrats drastiskt de senaste åren. Enligt en omfattande studie från Gymnastik och Idrottshögskolan har närmare hälften av oss i dag en ohälsosamt dålig kondition. Det är en 20 procentig ökning sedan mitten av 1990-talet. Under samma period har den genomsnittliga konditionen försämrats 11 procent, gruppen unga män svarar för den största försämringen.

De försämrade resultaten kan inte förklaras av minskande gymbesök. I alla fall inte om besöken antas spegla den ökade gymkortsförsäljningen. Mer än var femte svensk ägde enligt statistik från 2017 ett gymkort, vilket placerar oss i topp i Europa. Men som SvD tidigare rapporterat är det långt ifrån alla som faktiskt använder sitt gymkort . På Sveriges största gymkedja Friskis och Svettis är det bara 65 procent av medlemmarna som utnyttjar sitt kort minst varannan vecka.

Annons
Annons

Siffrorna är ungefärliga och utgår från en normalviktig kvinna. Beräknade utifrån Ainsworths tabell med faktorer (MET-värden) för olika aktiviteter. Illustration: Thomas Molén.

Transporten till jobbet kan möjliggöra motion som både sparar tid och pengar.

Faktum är att data tyder på att bara 7 procent av svenskarna i spannet 50–64 år når rekommendationen om 150 minuter måttlig till högintensiv aktivitet per vecka.

Brist på tid är den kanske vanligaste förklaringen till att träningen faller mellan stolarna. I en opinionsundersökning som lopparrangören En svensk klassiker lät genomföra för några år sedan angav 41 procent av de tillfrågade tidsbrist som den vanligaste orsaken till att inte röra sig tillräckligt.

Lyckligtvis finns det för många av oss en enkel lösning på problemet: transporten till jobbet kan möjliggöra motion som både sparar tid och pengar.

Enligt en svensk studie från oktober 2019 ökade andelen fysiskt aktiva pendlare från 12 till 19 procent mellan 1998 och 2015.

Det är framförallt en ökning av andelen pendlare som transporterar sig 20 minuter eller mer för egen maskin, medan andelen som har en kortare aktiv pendlingstid är relativt konstant. Enligt studien är den typiske arbetspendlaren en normalviktig kvinna med hög utbildningsnivå, och god kondition.

Siffrorna är ungefärliga och utgår från en normalviktig kvinna. Beräknade utifrån Ainsworths tabell med faktorer (MET-värden) för olika aktiviteter. Illustration: Thomas Molén.
Siffrorna är ungefärliga och utgår från en normalviktig kvinna. Beräknade utifrån Ainsworths tabell med faktorer (MET-värden) för olika aktiviteter. Illustration: Thomas Molén.

Tidigare forskning har visat att aktiv arbetspendling kan kopplas till bättre kondition och lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. Och enligt studien från i höstas tycks de positiva hälsoeffekterna uppstå redan vid en relativt låg dos aktiv arbetspendling. Risken att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom var lägre redan för den grupp som hade den lägsta dosen av aktiv arbetspendling (5–19 minuter per dag) jämfört med de som pendlade passivt (bil/kollektivtrafik).

Annons
Annons

Störst riskminskning vid fysiskt aktiv arbetspendling såg man bland män, medelålders och personer med stillasittande jobb.

Det är inte att springa tjejmilen en gång om året som gör skillnad.

Genom att cykla i måttlig takt 30 minuter till jobbet fram och tillbaka ökar din energiförbrukning med 240–300 kcal per dag, jämfört med om du kört bil eller åkt kollektivt. På en femdagarsvecka får du ihop hela 300 motionsminuter.

När det gäller att etablera nya goda vanor som ger stor effekt är en nyckel att fokusera på det som vi gör ofta. Det är inte att springa tjejmilen en gång om året som gör skillnad – men en aktivare vardag har chans att göra det.

Svensk forskning uppskattar att 111 000 av Stockholms bilpendlare har kapacitet och tillräckligt kort avstånd till jobbet för att cykla istället. Genom att gå, springa eller cykla till jobbet kan de 150 minuterna per vecka nås samtidigt som utsläppen minskar.

Med en tillgänglig, enkel och daglig rutin som gör att du slipper ständiga ställningstaganden ökar kanske dessutom sannolikheten att den fysiska aktiviteten blir av. Så att motionerandet fortsätter även när januari är slut.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons