Annons

Så tillfaller arvet andra arvsklassens halvsyskon

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut hur de tre arvsklasserna fungerar och vilka som får ärva när någon avlider utan att ha skrivit testamente.

Under strecket
Publicerad

Fråga: En person avlider, som endast har halvsyskon och som ej har skrivit testamente. Ärver även halvsyskonens barn och barnbarn när halvsyskonet har avlidit? Hur långt sträcker sig arvsrätten?

Caroline Elander Knip: När en ogift person avlider ska arvet, under förutsättning att den avlidne inte har upprättat något testamente, fördelas enligt lag. Inom juridiken talar man då om tre olika arvsklasser.

Till den första arvsklassen räknas den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, och deras barn i rakt nedstigande led. Adopterade barn äger samma rätt till arv som biologiska barn medan bland annat fosterbarn och styvbarn saknar en legal arvsrätt.

Som ett förtydligande kan nämnas att för det fall en av två bröstarvingar avlidit sedan tidigare och efterlämnar två barn kommer dessa ärva sin förälders del av arvet efter mor- eller farföräldern med hälften vardera. Finns det istället tre barnbarn till den nu avlidne i den grenen ärver de en tredjedel vardera och så vidare.

Det innebär att halvsyskons barn och barnbarn kan komma att ärva.

Annons
Annons

Om den avlidne inte har några bröstarvingar alls tillfaller arvet istället arvingarna i den andra arvsklassen. Arvet kommer då att till lika delar fördelas mellan den avlidnes föräldrar. För det fall de inte är i livet delar den förälderns bröstarvingar på förälderns del. Det innebär att såväl hel- som halvsyskon kan ärva. Har även något av den avlidnes syskon avlidit fördelas deras del till deras respektive bröstarvingar. Det innebär att halvsyskons barn och barnbarn kan komma att ärva.

Den tredje arvsklassen utgörs av den avlidnes far- och morföräldrar som får ärva under förutsättning att det inte finns några legala arvingar i den första eller andra arvsklassen. Är även de avlidna fördelas arvet på motsvarande sätt till deras respektive bröstarvingar i rakt nedstigande led, det vill säga till den avlidnes mostrar, morbröder, fastrar och farbröder.

Där tar emellertid den legala arvsrätten slut varför kusiner och mer avlägsna släktingar i sidled saknar arvsrätt.

För det fall det inte finns några legala arvingar alls i de tre arvsklasserna och den avlidne inte heller har efterlämnat något testamente kommer arvet att tillfalla Allmänna arvsfonden.

Som svar på din fråga så kan således halvsyskon och deras barn ärva förutsatt att det inte finns andra arvsberättigade arvingar i arvsklassen ovanför.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons