Annons

Han är en trygghet för eleverna som de vuxna svek

”Det är väldigt viktigt att vi är nyfikna. Det kan finnas mörkertal som vi märker av”, säger Osman Cloarec.
”Det är väldigt viktigt att vi är nyfikna. Det kan finnas mörkertal som vi märker av”, säger Osman Cloarec. Foto: Malin Hoelstad

Utsatta elever får inte det stöd de behöver i skolan, enligt en rapport från organisationen Maskrosbarn. På Årstaskolan har man utformat en särskild grupp för att bygga relationer och skapa tillit till eleverna.

Under strecket
Publicerad

Osman Cloarec är länken i Årstas samverkansgrupp som ska fånga upp elever i behov av stöd.

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 2

Osman Cloarec har arbetat på Årstaskolan sedan 2016. Tidigare arbetade han drygt tio år på Bredängsskolan.

Foto: Malin Hoelstad Bild 2 av 2

I en ny rapport från projektet Skolkurage, drivet av barnrättsorganisationen Maskrosbarn, framgår det att skolpersonal tycker att det är svårt att identifiera och prata med elever som lever i utsatta hemsituationer. Dessa elever löper dubbelt så stor risk för att gå ut grundskolan utan gymnasiebehörighet än den genomsnittlige eleven.

Hela 72 procent av de utsatta eleverna uppger att hemsituationen påverkar skolan negativt. Trots det har drygt hälften av dessa elever aldrig berättat för skolpersonalen om hur de har det hemma.

Enligt rapporten är huvudorsaken att det saknas tillit mellan elev och personal. Skolpersonalen anser att det finns för lite tid för att lära känna eleverna och bygga förtroendefulla relationer.

På Årstaskolan i Stockholm har man sedan sju år tillbaka arbetat med ett samverkansprojekt för att fånga upp elever. Spindeln i nätet är socialpedagogen Osman Cloarec.

Han arbetar på högstadiet och rör sig i utrymmena där eleverna befinner sig när de inte är i klassrummet.

– Jag brukar säga att jag inte har några betyg att dela ut men att jag har relationer att bygga på.

Annons
Annons

Osman Cloarec är länken i Årstas samverkansgrupp som ska fånga upp elever i behov av stöd.

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 1

På skolan vet lärare och annan personal att de kan ta kontakt med Osman om de är oroliga för en elev. Osman kan prata med eleven innan han tar beslut om det behövs ytterligare insatser från till exempel kurator eller skolpsykolog.

I Årstagruppen ingår förutom skolan även fältassistenter, polis, Fryshuset, fritidsgårdar och socialtjänsten. Osman är den som kallar till möten och fungerar som den sammanbindande länken. Han berättar att han även engagerat och inkluderat lokalsamhället med bland annat närbutiker, kaféer, bibliotek och idrottsföreningen Årsta FF i samverkansgruppen.

Osman Cloarec är länken i Årstas samverkansgrupp som ska fånga upp elever i behov av stöd.
Osman Cloarec är länken i Årstas samverkansgrupp som ska fånga upp elever i behov av stöd. Foto: Malin Hoelstad

Det har bland annat lett till att butikerna ringt till Osman för att meddela att elever varit där och snattat.

– Vissa elever har uttryckt en frustation över att de upplever att de inte kan röra sig någonstans. Men jag brukar säga att så länge ni är våra elever måste vi ta vuxenansvaret.

Medan vi sitter och pratar i Osmans samtalsrum kommer en yngre kille och frågar om han kan få en frukt. En stund senare kommer en tjej och vill låna en mobilladdare.

– Det än del av relationsskapandet. Det är små, små grejer som gör att elever kommer till mig. Det blir tråkigt om de bara ska komma när det är problem. Därför har jag ett schackspel här och brukar erbjuda frukt efter att vi har haft samtal, berättar Osman Cloarec.

Annons
Annons

Osman Cloarec har arbetat på Årstaskolan sedan 2016. Tidigare arbetade han drygt tio år på Bredängsskolan.

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 1

Inför stundande sommarlov visar rapporten från Skolkurage att 89 procent av skolpersonalen är oroliga för de elever som har det jobbigt hemma.

Osman Cloarec har arbetat på Årstaskolan sedan 2016. Tidigare arbetade han drygt tio år på Bredängsskolan.
Osman Cloarec har arbetat på Årstaskolan sedan 2016. Tidigare arbetade han drygt tio år på Bredängsskolan. Foto: Malin Hoelstad

En oro som Osman känner igen sig i. Därför ser han till att informera vuxna runtomkring eleven innan han går på semester.

– Även om det bara är något litet bekymmer så delar jag det. Det kan vara till socialtjänsten, fältare eller en tränare. Det måste inte vara några detaljer utan det kan vara att jag känner ett bekymmer för eleven och bara vill att de ska veta om det.

En som vet hur tufft det kan vara att gå i skolan samtidigt som man har det jobbigt hemma är Matilda. Hon tog studenten 2018 och arbetar i dag för Maskrosbarn. Båda hennes föräldrar missbrukade alkohol och mamman led dessutom av psykisk ohälsa.

För henne var det jobbigt att gå till skolan.

– Jag ville se till att min mamma mådde bra. Jag oroade mig för henne och hade svårt att koncentra mig i skolan.

Likt vad rapporten säger påpekar Matilda vikten av att skolpersonalen pratar med eleverna. Hennes uppmaning till de vuxna på skolan är att fråga mer än en gång:

– Första gången vågar man kanske inte berätta, det gäller att vara lite jobbig. Försök se varningstecken om en elev är borta mycket eller har svårt att koncentrera sig. Ta tag i det och tänk inte att eleven kanske bara har en dålig dag. Ta saker på allvar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons