Annons

Hånad lag mot aga ses som självklar i dag

Sverige var först i världen med att lagstifta mot barnaga. Arkivbild.
Sverige var först i världen med att lagstifta mot barnaga. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Lagstiftningen mot barnaga blev förlöjligad när den infördes i Sverige.

Men under de 40 år som gått sedan dess har allt fler länder tagit efter.

Under strecket
Jenny Rydberg / TT
Publicerad

År 1971 misshandlades en treårig flicka som hette Maria till döds av sin styvpappa. Det ledde till starka reaktioner och väckte debatt.

Några år senare, 1979, skrevs ett förbud mot barnaga in i föräldrabalken.

– Det man såg i Marias fall var att det var känt hos flera att hon var utsatt, men att det trots det hade tillåtits att fortsätta. Fallet fick stor uppmärksamhet och ledde till en mobilisering i samhället som också blev startskottet för Bris med första målet att få till en lag mot aga, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, Barnens rätt i samhället.

Lagen mot barnaga har haft stor effekt sedan den infördes, enligt Brischefen.

– Förbudet har gjort att attityderna kring barnaga har förändrats. 1965 var majoriteten av den svenska befolkningen, 53 procent, positiva till barnaga i uppfostringssyfte. Lagen har haft en kraftigt normerande effekt och 1994 var elva procent positiva till barnaga, så det har skett en dramatisk attitydförändring, konstaterar han.

– Det är intressant att se, för åren innan förbudet kom var det väldigt få som trodde att det skulle ha någon effekt. Det fanns många som förlöjligade lagstiftningen och menade att man inte kan lagstifta om det som sker i hemmet.

Annons
Annons

Trots lagstiftningen är det fortfarande många barn som hör av sig till Bris och berättar att de har blivit utsatta för våld.

Från 2016 till 2018 ökade samtalen om fysiskt våld med 25 procent. Samtalen om psykiskt våld ökade med 63 procent. När barn kontaktade Bris för att prata om fysiskt våld gällde det oftast någon vuxen i deras omgivning som angripit dem, mer sällan någon jämnårig.

– Lagen har gjort otroligt stor skillnad, men barnens skydd behöver stärkas ytterligare och det behöver göras insatser bland personer som jobbar med barn för att öka kunskaperna om förebyggande arbete, säger Magnus Jägerskog.

I dagsläget har 55 länder i världen ett förbud mot barnaga i såväl skolan som hemmet, ytterligare 56 länder har åtagit sig att införa ett fullständigt förbud. Aga i skolan är förbjudet i 132 länder.

I fjol röstade det franska parlamentet för att förbjuda barnaga. Sedan tidigare är aga förbjudet i 22 av EU:s 28 medlemsländer.

– I Sverige kan man tycka att förbuden i andra länder kommer sent. De allra flesta i Sverige tycker att barnaga är fel, men så ser det inte ut i alla delar av världen. Människor i olika länder har olika syn på hur man uppfostrar barn och synen på kroppslig bestraffning är en del av det, säger Magnus Jägerskog.

– Attitydförändringar av den här karaktären tar tid. Vi skulle önska att alla länder hade en sådan här lagstiftning, men vi är inte där än.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons