Annons

Unika bilder från Tjurberget på Söder upphittade

Det är en okänd plats för de stockholmare som inte är så hemma på Södermalm. När delar av Tjurberget sprängdes bort i slutet av 1800-talet förändrades platsen för alltid. Unika bilder från en SvD-läsares släktalbum visar hur förvandlingen gick till – steg för steg.

Uppdaterad
Publicerad
 • Tjurberget i början av 1900-talet innan Allhelgonakyrkan byggdes – till höger den populära men relativt undanskymda platsen i dag. Foto: Okänd/Johan Lindberg
 • Foto: Stockholmskällan
 • Foto: Johan Lindberg
 • Foto: Stadsmuseet
 • Foto: Stockholmskällan
 • Foto: Stockholmskällan
 • Foto: Stockholmskällan
 • Foto: Stadsmuseet
 • Foto: Stadsmuseet
 • Foto: Johan Lindberg
 • Foto: Johan Lindberg

Tjurberget i början av 1900-talet innan Allhelgonakyrkan byggdes – till höger den populära men relativt undanskymda platsen i dag.

Foto: Okänd/Johan Lindberg Bild 1 av 1

Del 1 av 11

Tjurberget i början av 1900-talet innan Allhelgonakyrkan byggdes – till höger den populära men relativt undanskymda platsen i dag.
Tjurberget i början av 1900-talet innan Allhelgonakyrkan byggdes – till höger den populära men relativt undanskymda platsen i dag. Foto: Okänd/Johan Lindberg

Den här veckan landar Stockholmsgåtan vid Allhelgonakyrkan som sedan 100 år ståtar på Södermalm. Kyrkan ligger på Tjurberget som är ett tydligt exempel på den förändring som huvudstaden successivt har varit med om – att åsar och berg via sprängningar har fått ge plats åt nya vägar och byggnader.

Inspirationen till gåtan kom från det album som SvD-läsaren Anna Maria Björnsdotter Dahlin hittade hos sin farmor. Den okände fotografen som låg bakom albumet har nämligen plåtat en del kring Tjurberget tidigt på 1900-talet och jag har inte hittat någon motsvarighet till dessa unika bilder.

Med hjälp av fotografens bilder har vi kartlagt de olika vägarna upp på Tjurberget före platsens förvandling. Vi börjar med att titta på en karta från 1863 – Tjurberget ligger i vinkeln där Götgatan och Ringvägen möts:

Annons
Annons
Foto: Stockholmskällan Bild 1 av 5
Foto: Stockholmskällan Bild 2 av 5
Foto: Okänd Bild 3 av 5
Foto: Johan Lindberg Bild 4 av 5
Foto: Okänd Bild 5 av 5

Del 2 av 11

Foto: Stockholmskällan

Inringat ser vi här Tjurbergets utbredning som sträcker sig en bit över Götgatan mot öster. På nästa kartbild ser vi de fyra gatorna som vi ska berätta om:

Foto: Stockholmskällan

Upp på Tjurberget – söderifrån

Vi börjar med att ta oss upp på berget från söder via Grindsgatan. Åt väster gick den upp i dagens Rosenlundsgatan och slutade ungefär vid Maria Bangata. Gatan kan ses som en förlöpare till Ringvägen.

Foto: Okänd

Här är den första bilden från albumet. Det är Grindsgatan vi ser framför oss. Fotografen har stått med Ringvägen i ryggen och riktat kameran norrut och upp mot Tjurberget. Bilden är tagen någon gång mellan 1905 och 1917. Det närmaste huset är Grindsgatan 5. Mellan huset och staketet går Trädgårds tvärgränd som slingrar sig upp på berget och förbi huset till höger, nummer 13. Om Allhelgonakyrkan hade varit byggd vid den här tiden så hade vi sett den sticka upp mitt i bilden.

Så här ser det ut på platsen i dag:

Foto: Johan Lindberg

Vi står på Ringvägen och tittar norrut utmed Råggatan. Här ser vi med rött var Grindsgatan 5 låg.

Nästa bild från albumet är tagen mot nordväst, också från Ringvägen:

Foto: Okänd

Förutom de två husen i trä som vi såg på den första bilden finns här en stor hyresfastighet vars innergård är vänd mot oss. Den ligger i kvarteret Ritaren och har framsidan mot Blekingegatan och byggdes 1903. Den här vyn skulle bestå fram till 1918 då Allhelgonakyrkan byggdes. År 1924 uppfördes resten av kvarteret Ritaren och tio år senare var hela berget bebyggt.

Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 2
Foto: Stockholmskällan Bild 2 av 2

Del 3 av 11

Foto: Johan Lindberg

Här har vi gått Råggatan fram och står vid markeringen för Grindsgatan 5. Platsen för Trädgårds tvärgränd 13 är markerad i Tjurbergsparkens sluttning. Här ses inte längre något berg. Bilarna framför den vackra gula fasaden står på Helgagatan. Kvarteret Metern är ett enda långt hus uppfört av HSB 1926–1927.

På nästa karta har vi märkt ut de två träbyggnaderna ner mot Grindsgatan.

Foto: Stockholmskällan

Fastigheterna med röda konturer utmärker de två stenhusen på albumbilderna. Pilarna visar varifrån bilderna är tagna. Blivande Allhelgonakyrkan ses med röda streck. Helgalundens placering blev inte den man tänkt sig från början. Namnet Grindsgatan finns kvar i området men nu med en helt annan sträckning. Husen med blå konturer var också byggda när albumbilderna togs.

Annons
Annons
Foto: Stadsmuseet Bild 1 av 1

Del 4 av 11

Foto: Stadsmuseet

Den här fascinerande bilden från Stadsmuseet är tagen 1927–1929 från Åhléns klocktorn. Och här står trähusen från de två albumbilderna fortfarande kvar. Grindsgatan 5 är dock väl maskerad. Vi ser också att moderna hus krupit närmare. Till höger i bildens mitt ses fortfarande Tjurberget. Den stora byggnaden där bakom är kvarteret Metern.

Annons
Annons
Foto: Stockholmskällan Bild 1 av 5
Foto: Stockholmskällan Bild 2 av 5
Foto: Johan Lindberg Bild 3 av 5
Foto: Stadsmuseet Bild 4 av 5
Foto: Johan Lindberg Bild 5 av 5

Del 5 av 11

Upp på Tjurberget – västerifrån

Foto: Stockholmskällan

Här ser vi hur Trädgårds tvärgränd (röd), med början från Grindsgatan, slingrar sig på och utefter berget upp till dåvarande Holländarevägen.

Foto: Stockholmskällan

På denna mer detaljerade karta ser man att det finns flera möjligheter att via några av bergets svackor ta sig upp till Tjurbergets högsta delar. Bland annat där Blekingegatan idag går upp mot Allhelgonakyrkan. De tre pilarna beskrivs nedan.

Foto: Johan Lindberg

Så här ser det ut i dag när man tittar upp mot Allhelgonakyrkan från Blekingegatan. Pil 1 på kartan ovan.

Väl uppe vid Holländarevägen vänder vi oss om och tittar på en bild från Stadsmuseet som visar Trädgårds tvärgränd söderut 1906:

Foto: Stadsmuseet

Längst bort delar sig vägen. En del går upp till vänster i blivande Blekingegatan. Den andra fortsätter sin väg ner mot Grindsgatan. Fastigheten vi ser till höger är Assessorsgatan/Blekingegatan och finns kvar idag. Pil 2 på kartan ovan.

Foto: Johan Lindberg

Och så här ser det ut i dag från samma plats söderut. Numera ser man längre. Hörnan Assessorsgatan/Blekingegatan är dock skymd. Pil 3 på kartan ovan.

Annons
Annons
Foto: Stockholmskällan Bild 1 av 4
Foto: Stockholmskällan Bild 2 av 4
Foto: Stadsmuseet Bild 3 av 4
Foto: Johan Lindberg Bild 4 av 4

Del 6 av 11

Upp på Tjurberget – norrifrån

Foto: Stockholmskällan

Nu har vi kommit till Tjurbergets norra sida. Där går Holländarevägen från Trädgårds Tvärgränd bort till Tjurbergsgatan. På kartan från 1863 går vägen högt upp på berget som här sluttar brant mot norr. Och brantare ska det bli!

Foto: Stockholmskällan

I slutet av 1800-talet beslöt man att förlänga Skånegatan mot väster ända ut till Ringvägen genom att spränga sig fram genom Tjurberget. Detta fick naturligtvis stora konsekvenser för fastigheterna på Holländarevägen. På den här kartan har vi märkt ut adresserna 9 och 13. Vägen fick dras om (lila färg).

Foto: Stadsmuseet

På Stadsmuseets bild från 1909 ser vi verkligen konsekvenserna! Här hänger husen nr 9 och 13 på yttersta klippkanten och kommer att göra så under åtskilliga år framöver. Pil 1 på kartan. Skånegatan går här västerut till Ringvägen där en av Årstalundens vattenborgar syns.

Foto: Johan Lindberg

Och så här ser det ut i dag. Holländarevägen 9 och 13 är inritade på sina platser. Det är nu Hallandsgatan som går mellan dagens byggnader och stupet ner till Rosenlundsparken. Skånegatan går inte längre här, gatan är avsedd endast för busstrafik. Skånegatan finns nu endast öster om Götgatan. Längst bort skymtar Södersjukhuset.

Nu ska vi ta oss an östra sidan av Tjurberget:

Annons
Annons
Foto: Stockholmskällan Bild 1 av 7
Foto: Stockholmskällan Bild 2 av 7
Foto: Okänd Bild 3 av 7
Foto: Johan Lindberg Bild 4 av 7
Bild 5 av 7
Foto: Stadsmuseet Bild 6 av 7
Foto: Johan Lindberg Bild 7 av 7

Del 7 av 11

Upp på Tjurberget – österifrån

Foto: Stockholmskällan

Västra kvarngränd var en väg som med början från Götgatan gick brant upp västerut rakt mot toppen av Tjurberget.

Foto: Stockholmskällan

På denna karta ser vi att vägen förgrenar sig där den ena grenen går fram till de sista husen och den andra går vidare upp på berget. På nästa bild ur albumet, pil 1 på kartan, ser vi en man som stretar på väg upp mot de sista husen:

Foto: Okänd

Mannen går just där förgreningen börjar mot vänster. Huset till höger om honom är Västra kvarngränd 10. Så här ser det ut i dag där förgreningens båda ändar slutar mitt i gatan:

Foto: Johan Lindberg

Det är Älvsborgsgatan vi har framför oss. Pil 2 på kartan.

Med denna bild, också från albumet, fortsätter vi mot öster och ner till Götgatan. Vi kan ana att mannen på föregående bild från albumet har fått ta i ordentlig innan han kom upp så här långt. Det är Götgatan 81 och 83 vi ser närmast. Dessa hus stod färdiga 1913 respektive 1914. Pil 3 på kartan.

Foto: Stadsmuseet

Vi har inte hittat någon riktigt bra bild där man ser början på Västra kvarngränd. Denna bild från Stadsmuseet är tagen mot norr 1897 och visar Götgatan i sluttningen ner mot Blekingegatan. Längst bort i bild skymtar det som vi idag kallar Götgatsbacken som går från Medborgarplatsen till Södermalmstorg. Pil 4 på kartan. Huset närmast till vänster på bilden är markerat med gult på kartan.

Foto: Johan Lindberg

Så här ser det ut i dag där Västra kvarngränd gick in. Bilden är tagen på Götgatan upp mot Helgagatans trappor. Pil 5. Då måste vi ha i minnet att Götgatan har både breddats och sänkts. På senaste kartan framgår att Västra kvarngränd började en bit in på dagens Götgatan. Dessutom högre upp någonstans i övervåningen på Gunnarssons konditori.

Götgatan är en av de gamla klassiska in- och utfärdsgatorna till och ut från Stockholm och var så söderut innan en bro byggdes vid Hornstull. När man i dag befinner sig på Götgatan ser man att den från Medborgarplatsen behagfullt sluttar svagt ner mot Ringvägen. Som vi kunde se på bilden från 1897 var Götgatan långt ifrån vågrätt vid den tidpunkten. Tvärtom. Från Blekingegatan söderut började en kort brant uppförsbacke som sedan sluttade ner ända till tullhuset vid Skanstull som låg mellan Årstaviken och Hammarby sjö.

Det som åstadkom en sådan backe var naturligtvis Tjurberget – med hjälp av Stockholmsåsen. Vi ska nu med två bilder från Stadsmuseet åskådliggöra detta:

Annons
Annons
Foto: Stadsmuseet Bild 1 av 7
Foto: Johan Lindberg Bild 2 av 7
Foto: Stockholmskällan Bild 3 av 7
Foto: Stadsmuseet Bild 4 av 7
Foto: Johan Lindberg Bild 5 av 7
Foto: Stadsmuseet Bild 6 av 7
Foto: Stockholmskällan Bild 7 av 7

Del 8 av 11

Foto: Stadsmuseet

Denna bild från Stadsmuseet är tagen mot söder 1906. Närmast ser vi korsningen med Blekingegatan. Vad som hänt är att fastigheterna på Götgatans vänstra sida är borta och att man har sprängt sig ner till Blekingegatans nivå. Tjurberget syns utefter den nya sträckningen. Så småningom, omkring 1930, kommer även fastigheterna på högra sidan att försvinna och bli en del av Götgatans ytterligare breddning. Längst bort syns höjderna vid dagens Johanneshov. En pil vid bortre gaveln av Götgatan 56 visar var Västra kvarngränd kommer ut.

Och så här ser vyn ut i dag!

Foto: Johan Lindberg

Nu ståtar alltså Globen längst bort i blickfånget. Vi visar också på ett ungefär hur gatan och fastigheterna stod före breddning:

Foto: Stockholmskällan

På denna karta har vi lagt dagens kvarter på kartan från 1909. Här har vi markerat Götgatan 60 (gul) och Götgatan 56 (blå). Båda husen låg en bit in på dagens Götgatan. Dock således på en betydligt högre nivå.

Foto: Stadsmuseet

Denna bild är också tagen 1906, nu mot nordväst. Fotografen står på östra sidan av Götgatan. Framför dennes fötter stupar det avhuggna Tjurberget rakt ner i gatan. En bit av berget där han står syns i bildens nedre högra hörn. Fastigheten nummer 60 ligger nästan på toppen av backen som mot norr går ner till Blekingegatan och mot söder inte lika brant ner mot Skanstull. Pil 1 på kartan.

Och så här ser vyn ut i dag från samma håll:

Foto: Johan Lindberg

Men nu står vi nere på gatan. Pil 2 på kartan. Och nu närmar vi oss slutligen Allhelgonakyrkan med omgivning.

Nu lämnar vi Götgatan, backar in genom fönstret på Gunnarssons konditori, stegar med stigande puls uppför Västra kvarngränd, förbi de sista husen och upp till den plats där Allhelgonakyrkan ska byggas 1917–1918. Där vänder vi oss mot sydost och har då denna vy framför oss:

Foto: Stadsmuseet

Bilden från Stadsmuseet är tagen i april 1915. Till vänster ser vi först de sista husen på Västra kvarngränd. Skorstenen som det ryker ur och fastigheten där är Piehls bryggeri vid hörnet Götgatan – Ringvägen. Den andra skorstenen och huset med fem skorstenar på taket är Ringvägen 98 och byggdes för Pilsenerbryggeriet i slutet av 1800-talet. Bryggeriverksamheten lades ner omkring 1909. I november 1915 inviger Åhlén & Holm på samma plats sitt första hus vid Ringvägen 100, det vill säga mitt emot Piehls bryggeri.

Foto: Stockholmskällan

Pilen med nummer 1 visar var fotografen stod när bilden togs och i vilken riktning. Till höger samma plats på dagens karta. Vi ska nu visa ytterligare två bilder tagna från bergets topp.

Annons
Annons
Foto: Stadsmuseet Bild 1 av 3
Foto: Stadsmuseet Bild 2 av 3
Bild 3 av 3

Del 9 av 11

Foto: Stadsmuseet

Denna bild, pil 2 på kartan, är tagen mot nordväst 1915. Holländarevägen 13 och 9, som vi har bekantat oss med tidigare, ligger fortfarande på stupet ner till Skånegatan. På bilden är det full verksamhet med sprängning och bortforsling av sten. Detta för att ge plats för nya gator och byggnader på Tjurberget. Ni kanske förresten undrar var namnet Tjurberget kommer ifrån? Namnet tillkom under en period då boskap betade i dessa trakter.

Foto: Stadsmuseet

En kvinna med barn är på utflykt och på väg upp mot Tjurbergets högsta delar. De kommer från Trädgårds tvärgränd som skymtar till vänster. Bilden är tagen mot nordost, pil 3. En ring på kartan visar var kvinnan och barnen befinner sig. Längst bort till höger ses Katarina kyrka. Vi ser även ”Mjölnarens stuga” som är den enda byggnaden på Tjurberget som minner om äldre tider. Den tillhörde den dåtida kvarnverksamheten på berget. Vi har också ritat in var Allhelgonakyrkan kommer att resa sig 1918.

Här kartan ännu en gång för er orientering där vi ser Mjölnarens stuga som en röd fyrkant till vänster om kyrkan.

Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 2
Foto: Johan Lindberg Bild 2 av 2

Del 10 av 11

Foto: Johan Lindberg

Så här ser Mjölnarens stuga ut i dag. Vad man inte ser så tydligt är att farstun kapades en bit när man sprängde fram Helgagatan som vi ser framför oss. På den svartvita bilden vi visade ovan ser farstun riktigt stor ut (om man tittar noga).

Foto: Johan Lindberg

Och här kommer vi från andra hållet – en soligare dag – lite närmare stugan. Nu tillbaka till den vackra Allhelgonakyrkan.

Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 3

SvD den 29 april 1918.

Bild 2 av 3

Kyrkans vackra entré.

Foto: Johan Lindberg Bild 3 av 3

Del 11 av 11

Foto: Johan Lindberg

Alhelgonakyrkan och Helgalunden ligger som i en oas, omgiven av trevliga inte alltför höga hus. Kring kyrkan, som ingår i Katarina församling, råder lugn trots att det är så nära till storstadens larm. För 100 år sedan var den alldeles nyinvigd – det skedde nämligen i slutet av april 1918. Här kan ni läsa vad SvD skrev dagen efter invigningen.

SvD den 29 april 1918.
SvD den 29 april 1918.

SvD skrev bland annat att man ”i denna utkant av den stora Katarinaförsamlingen fått inrättade barnkrubba och barnvärn, men en kyrka för de många tusenden som häromkring saknades”. De som tog initiativet till kyrkbygget var Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och prästen Viktor Södergren. De startade en insamling för att bygga en mindre kyrka och när beslutet var fattat fick arkitekt Joel Norborg uppdraget att rita kyrkan. SvD skriver också att ”då man ej kunde vänta på ett kommunalt kyrkobygge fick man nöja sig med en enkel träkyrka”.

Kyrkans vackra entré.
Kyrkans vackra entré. Foto: Johan Lindberg

Vill ni se hur det ser ut inne i kyrkan? Via den här länken kan ni klicka er runt invändigt. Om ni har någon egen upplevelse av kyrkan eller dess omgivningar är ni förstås välkomna att mejla in till mittstockholm@svd.se och berätta.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons