Annons

Hans Rosling: 5 saker vi missuppfattar om världen

En sista strid mot den globala okunskapen – så beskrev Hans Rosling själv ”Factfulness”. Med hjälp av den nyutgivna boken listar SvD fem av de vanligaste felen vi gör när vi tänker på vår omvärld.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Instruktörer från den amerikanska vapenlobbyn NRA under en manifestation för vapenförespråkare i Pennsylvania 2018.

Foto: Stephanie Strasburg/AP Bild 1 av 1

1 / 5

Efter reklamen visas:
Rosling utbildar världen – om världen

1. Fler och fler våldsbrott i USA?

Instruktörer från den amerikanska vapenlobbyn NRA under en manifestation för vapenförespråkare i Pennsylvania 2018.
Instruktörer från den amerikanska vapenlobbyn NRA under en manifestation för vapenförespråkare i Pennsylvania 2018. Foto: Stephanie Strasburg/AP

Medierna har en stor skuld i gemene mans dåliga kunskap om sin omvärld. En vanlig vardag för en vanlig familj i en vanlig stad utgör varken några bra rubriker eller lockar människor till läsning. Det gör däremot våld – och ett brutalt våldsdåd i exempelvis USA får oss ofta automatiskt att tänka att det måste vara ett i mängden.

Men i USA har andelen våldsbrott visat en nedåtgående trend sedan 1990, meddelar Hans Rosling i ”Factfulness”. År 1990 rapporterades strax under 14,5 miljoner brott i landet, medan siffran var en bra bit under 9,5 miljoner år 2016. Samtidigt visar Gallup-undersökningar från 2015 att majoriteten av amerikaner tror att brottsligheten ökat.

Annons
Annons

Barn i slumområdet Bwaise i Kampala i Uganda hämtar vatten 2013.

Foto: Johanna Engman/TT Bild 1 av 1

2 / 5

2. De flesta människor är fattiga ...eller?

Barn i slumområdet Bwaise i Kampala i Uganda hämtar vatten 2013.
Barn i slumområdet Bwaise i Kampala i Uganda hämtar vatten 2013. Foto: Johanna Engman/TT

Vi tenderar att kategorisera människor utefter de absoluta ytterligheterna, menar Hans Rosling. Detta gör att vi per automatik tänker oss att världen är indelad i två kategorier – fattiga och rika. Dessutom finns en vanföreställning att världens fattiga blir allt fler och allt fattigare.

Men den allra största delen av världens befolkning – 75 procent – lever i dag i medelinkomstländer. De är varken fattiga eller rika, utan någonstans däremellan.

Hans Rosling sammanfattar:

”I själva verket befinner sig det stora flertalet av världens befolkning någonstans kring mitten av inkomstskalan. De tillhör inte riktigt det vi menar med medelklassen, men de lever inte i extrem fattigdom. Deras flickor går i skolan, deras barn blir vaccinerade, de lever i tvåbarnsfamiljer och de vill åka utomlands på semester, inte som flyktingar.”

Annons
Annons

Arkivbild på amerikanska soldater under Vietnamkriget 1967.

Foto: Henri Huet/AP Bild 1 av 1

3 / 5

3. Hur många dör egentligen i strid?

Arkivbild på amerikanska soldater under Vietnamkriget 1967.
Arkivbild på amerikanska soldater under Vietnamkriget 1967. Foto: Henri Huet/AP

Ett av de vanligaste misstagen vi gör är att låta oss missledas av svartvita löpsedlar och tidningsrubriker, enligt Hans Rosling. När vi ständigt matas med siffror på döda i blodiga konflikter är det lätt att få en dystopisk världsbild – och att tro att saker och ting står värre till än det egentligen gör.

Men faktum är att antalet konflikter och antalet döda i strid i dag är nere på en rekordlåg nivå, historiskt sett.

I ”Factfulness” konstateras att kriget i Syrien med all sannolikhet kommer visa sig vara den dödligaste konflikten i världen sedan kriget mellan Etiopien och Eritrea 1998–2000. Men sett till de krig som härjat världen under 1900-talet, med första och andra världskriget som värsta exempel, är siffrorna på antal döda i strid låga.

”Detta är ingen som helst tröst för dem som genomlever dessa fasor, men det faktum att antalet döda i krig minskar årtionde för årtionde borde erbjuda resten av oss någon tröst”, skriver Hans Rosling i boken.

Annons
Annons

Vår rädsla för att flyga är irrationell, sett till antalet svåra olyckor.

Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1

4 / 5

4. Det är farligt att flyga ...eller?

Vår rädsla för att flyga är irrationell, sett till antalet svåra olyckor.
Vår rädsla för att flyga är irrationell, sett till antalet svåra olyckor. Foto: Johan Nilsson/TT

Många människor känner större rädsla för att flyga än för att åka bil. De flygolyckor som via nyhetsbyråer kablas ut över världen bidrar naturligtvis till detta.

Men sett till statistiken är detta är irrationell rädsla, menar Hans Rosling. 2016 landade totalt 40 miljoner passagerarplan säkert på sina destinationer. 10 stycken flygplan var inblandade i olyckor med dödlig utgång – 0,000025 procent.

Sett till säkerheten är flygtrafiken ett område där det har skett en avsevärd förbättring under det senaste seklet. På 1930-talet kunde man betrakta det som farligt att flyga, konstateras i ”Factfulness”. Sedan dess har det blivit 2 100 gånger säkrare att flyga.

Annons
Annons

Flickor på väg till skolan i Gaza i augusti 2017.

Foto: Adel Hana/AP Bild 1 av 1

5 / 5

5. Få flickor som går i skolan?

Flickor på väg till skolan i Gaza i augusti 2017.
Flickor på väg till skolan i Gaza i augusti 2017. Foto: Adel Hana/AP

Liksom att vi tenderar att dela upp världen i fattiga och rika, har vi svårt att förstå att även låginkomstländer gör framsteg på flera fronter.

I Gapminders kunskapstest valde i genomsnitt bara 7 procent rätt svar på frågan hur många flickor som går ut grundskolan i låginkomstländer. En majoritet av de som svarade gissade på 20 procent. Rätt svar är 60 procent. Nu finns det bara några få länder i världen, exempelvis Afghanistan och Sydsudan, där färre än 20 procent av flickorna går ut grundskolan. Det handlar, högt räknat, om blotta 2 procent av världens alla flickor.

”Sedan 1970 har stora framsteg gjorts. Över alla religioner, kulturer och kontinenter har idag nästan alla föräldrar råd att skicka alla sina barn till skolan, döttrar såväl som söner”, skriver Hans Rosling i ”Factfulness”.

Annons
Annons
Annons
Annons