Annons

Här är drakarna som nya vd:n tvingas brottas med

Smålänningen Carina Åkerström kommer inte att få det lätt som vd för Handelsbanken. Långvägaren som jobbat i Handelsbanken i 33 år får tre drakar att tampas med. Men för den som kan hantera en häst på ett halvt ton kanske det inte är någon match.

Under strecket
Publicerad

Pär Boman, styrelseordförande.

Foto: Nora Lorek/TT

Handelsbanken ska digitalisera sina många kontor.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

I fastighetsbranschen skakar nu den lilla tuvan bostadsutvecklarna och hotar att välta hela lasset.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Pär Boman, styrelseordförande.

Foto: Nora Lorek/TT
Pär Boman, styrelseordförande.
Pär Boman, styrelseordförande. Foto: Nora Lorek/TT

Draknästet – Boman och Lundberg

För det första, betänk stordrakarna: ordförande Pär Boman samt vice ordförande, och storägare, Fredrik Lundberg.

Handelsbanken har av tradition rekryterat sina vd:ar internt. Traditionen bjuder också att den avgående vd:n blir ordförande, enligt bankens så kallade farfarsprincip.

Då Pär Boman avgick som vd och klev upp till ordförandeposten fanns flera kandidater till vd-jobbet, bland dem Finlandschefen Nina Arkilahti, som Pär Boman själv länge matchat fram. Här fanns också Anders Bouvin och Frank Vang-Jensen.

På det avgörande styrelsemötet valde Pär Boman att argumentera för Frank Vang-Jensen. Men drygt ett år senare sparkade Pär Boman honom under förödmjukande former. I stället lyfte Pär Boman fram Anders Bouvin, som efter drygt två år, i oktober i fjol, aviserade att han ska gå i pension i augusti i år.

Annons
Annons

Handelsbanken ska digitalisera sina många kontor.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Den 56-åriga Carina Åkerström har alltså att begrunda att de två senaste toppcheferna kommer att ha suttit ett år respektive knappt tre år. Att Pär Boman därtill har ett häftigt humör är väl känt internt.

Dessutom är pressen stor på Pär Boman att se till att Carina Åkerström fungerar och blir långvarig. Han kan svårligen sparka ytterligare en vd efter ett eller ett par år. Om Fredrik Lundberg tappar förtroendet för Boman riskerar Pär Boman att åka ut, trots att han hjälpte Lundberg att ta greppet om Handelsbankssfären.

Det betyder att Pär Boman knappast kommer att ge sin nya vd fria händer utan nära följa vad som händer. Risken är alltså att Carina Åkerström inte får ett tydligt mandat att driva banken utan måste springa upp till Boman och stämma av hela tiden.

Carina Åkerström måste alltså redan från början bestämma sig för hur mycket smörande för ordföranden hon står ut med.

Dessutom har hon, som nämnts, ett trumfkort: Boman får svårt att sparka henne.

Handelsbanken ska digitalisera sina många kontor.
Handelsbanken ska digitalisera sina många kontor. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Smådrakarnas bon – kontoren

För det andra, titta på sitsen. Banken sägs inte fungera optimalt längre. Många medarbetare har blivit klämda när centralstyrningen i den tidigare så decentraliserade banken har ökat, i takt med att myndigheterna har öst allt fler regler över bankerna. I stället för att fatta affärsmässiga beslut sägs många medarbetare nu hänvisa uppåt, vilket leder till en viss förlamning.

Annons
Annons

I fastighetsbranschen skakar nu den lilla tuvan bostadsutvecklarna och hotar att välta hela lasset.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dessutom har banken en affärsplan som går stick i stäv med trenden. Handelsbanken ska dels digitalisera som alla andra, dels behålla sina många kontor. Handelsbanken har fler än dubbelt så många kontor, 390 stycken, som närmaste konkurrenten Swedbank.

Att Carina Åkerström i pressmeddelandet lyfte fram kontoren kan betyda att hon, redan innan hon tillträtt, målat in sig i ett hörn om det skulle visa sig att konceptet med många kontor inte håller.

Det kanske svåraste i Handelsbanken är nämligen att dra ner på antalet kontor. Personalen är mäktig, inte minst för att den styr vinstandelsstiftelsen Oktogonen som äger drygt 10 procent av kapitalet och rösterna i banken.

I fastighetsbranschen skakar nu den lilla tuvan bostadsutvecklarna och hotar att välta hela lasset.
I fastighetsbranschen skakar nu den lilla tuvan bostadsutvecklarna och hotar att välta hela lasset. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Världsdraken – den kommande lågkonjunkturen

För det tredje, begrunda konjunkturen. Ekonomer spår att den viker. Handelsbanken brukar vara den storbank som står sig bäst i en lågkonjunktur, men det är ändå svårare att manövrera i en sådan än i en högkonjunktur.

Särskilt när banken har blivit så beroende av fastighetsmarknaden. Banken har krympt kraftigt inom storföretagssegmentet, både när det gäller att sy ihop företagsaffärer och när det gäller att låna ut pengar till stora företag. Handelsbanken har blivit mer av ett hypotek, som lånar ut till boende, kommersiella fastigheter, hyresrätter och privatpersoner.

Annons
Annons

I fastighetsbranschen skakar nu den lilla tuvan bostadsutvecklarna och hotar att välta hela lasset.

Carina Åkerström har alltså tackat ja till att leda en bank i en eventuell kris. Ändå har hon begränsad erfarenhet av den internationella kapitalmarknaden eftersom hon kommer från kontorssidan. Smålänningen började jobba på Handelsbankens kontor i Kalmar 1986 och har sedan dess gjort karriär upp till att bli regionbankschef i Stockholm. Numera bor hon i Stockholms innerstad.

Inte heller har hon pluggat makroekonomi, utan juridik.

Men i krisen i början av 1990-talet skötte hon stora och komplexa kreditärenden och Pär Boman kallar henne i pressmeddelandet för ”en extremt pragmatisk problemlösare”. Och i finanskrisen 2007–2009 hjälpte hon också kundföretag, i östra Sverige, som fick problem.

Dessutom torde hon ha skaffat sig en god överblick över världsläget sedan hon blev ställföreträdande koncernchef för tre år sedan.

Oavsett de drakar som Carina Åkerström möter när hon tillträder som vd på årsstämman den 27 mars så är det pr-mässig mumma för Handelsbanken att få en kvinna på topposten efter att fokus i höstas låg på bankens problem med trakasserier.

Och kanske klarar hon även att tampas med de tre drakhärdarna. Hon som kan hantera en häst på ett halvt ton kanske även klarar att brottas med drakar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons