Annons

Här är ledamöterna i Akademien: 8 har lämnat – 10 är kvar

Totalt sju av de aderton ledamöterna i Svenska Akademien hoppat av eller lämnat arbetet. Ledamöterna har haft olika skäl till att de lämnat sina stolar.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Lotta Lotass f. 1964.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

1 / 18

Stol 1. Lotta Lotass – avhoppad

Lotta Lotass  f. 1964.
Lotta Lotass f. 1964. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Därför lämnade Lotta Lotass Akademiensvd.se

Invald: 2009

Hoppade av: 2015

Därför hoppade hon av: Förfat­ta­ren och litteraturforskaren Lotta Lotass har sagt att hon inte kände sig hemma i Akademien och att hon kände sig ifrågasatt av många.

– Världen runt i kring var mig mycket främmande och jag förstod snart att jag inte hade den sociala bildningen som krävdes. Det blev till slut omöjligt, sa hon 2017 till Borås tidning.

Annons
Annons

Bo Ralph

Foto: Fredrik Sandberg/TT

2 / 18

Stol 2. Bo Ralph – kvar

Bo Ralph
Bo Ralph Foto: Fredrik Sandberg/TT

Invald: 1999

Språkforskaren född 1945 har hållit en låg profil och inte uttalat sig om den senaste tidens skandaler och avhopp.

Men han är en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför han, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

Annons
Annons

Sture Allén född 1928.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

3 / 18

Stol 3. Sture Allén – kvar

Sture Allén född 1928.
Sture Allén född 1928. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Invald: 1980

Språkforskaren och den tidigare ständiga sekreteraren sitter kvar på stol nummer tre i Akademien.

Han är en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför han, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

Annons
Annons

Anders Olsson född 1949.

Foto: Janerik Henriksson/TT

4 / 18

Stol 4. Anders Olsson – kvar

Anders Olsson född 1949.
Anders Olsson född 1949. Foto: Janerik Henriksson/TT
Ledamot: Vi diskuterade uteslutning av Frostensonsvd.se

Invald: 2008

Förfat­ta­ren och litteraturforskaren sa under fredagen till TT att han tror att Akademien kommer att överleva den här krisen.

– Jag har aldrig trott att vi befann oss i någon svårare kris faktiskt, men jag har kommit att inse att det är värre än man kunde ana, säger han.

På frågan om vad han tror ligger bakom de tre avhoppade ledamöternas beslut svarar Anders Olsson så här till Ekot:

– Det har var väldigt svåra beslut att ta. Det är beslut som rör inte minst utredningen och de rekommendationer advokatbyrån gav oss. Framför allt gäller det uteslutning av en ledamot, i det här fallet Katarina Frostenson.

Anders Olsson är en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför han, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

Annons
Annons

Göran Malmqvist född 1924.

Foto: Dan Hansson

5 / 18

Stol 5. Göran Malmqvist – kvar

Göran Malmqvist född 1924.
Göran Malmqvist född 1924. Foto: Dan Hansson

Invald: 1985

Språk- och litteraturforskaren sitter kvar. Han sa till SvD på fredagen att han inte var förvånad över de nya avhoppen.

– Nej, det är jag inte. Det kan jag inte säga. Men det är ledsamt och det är inte bra för Akademien. Det är väldigt illa för Akademien. Men man får leva med det mesta, säger han.

Kan ni fortsätta ert arbete trots alla avhopp?

– Ja, visst kan vi göra det. Vi har ledamöter nog för att fortsätta arbetet. Men det är som det är, det går inte att göra något åt det.

Göran Malmqvist är en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför han, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

Annons
Annons

Tomas Riad född 1959.

Foto: Ingvar Karmhed

6 / 18

Stol 6. Tomas Riad – kvar

Tomas Riad född 1959.
Tomas Riad född 1959. Foto: Ingvar Karmhed

Invald: 2011

Språkforskaren Tomas Riad har inte kommenterat de senaste avhoppen. Under höstens storm kring kulturprofilen avböjde han också att kommentera händelserna i medierna.

Men han är en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför han, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

Annons
Annons

Sara Danius född 1962.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

7 / 18

Stol 7. Sara Danius – avhoppad

Sara Danius född 1962.
Sara Danius född 1962. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Invald: 2013

Akademiens ständiga sekreterare sa till SvD under fredagen att Svenska Akademien ändrar reglerna som gjort det omöjligt för ledamöter att utträda.

– Om en ledamot själv vill lämna Akademien ska det vara möjligt. Vi håller nu på att se över formerna för det, säger Sara Danius.

Hon bekräftar för SvD att det uppstått stridigheter i Akademien kring advokatutredningen som utförts om Akademiens samröre med "Kulturprofilen" Jean-Claude Arnault. Hon är inte chockad över att tre ledamöter nu väljer att lämna arbetet.

– Nej. Det är mycket ledsamt. Men jag förstår hur de resonerar.

Har du själv övervägt att sluta som ständig sekreterare?

– Ja, det har jag gjort. Det är så man gör i sådana här situationer, man väger olika alternativ mot varandra. Men jag menar att vårt uppdrag är så viktigt att det är större än våra meningsskiljaktigheter. Jag har kommit fram till beslutet att jag ska fortsätta så länge jag orkar, men att jag ska jobba för det rätta, säger hon i SvD-intervjun.

Sara Danius: ”Jag fortsätter så länge jag orkar”svd.se
Annons
Annons

Jesper Svenbro född 1944.

8 / 18

Stol 8. Jesper Svenbro – kvar

Jesper Svenbro född 1944.
Jesper Svenbro född 1944.

Invald: 2006

Antikforskaren och poetens namn har inte synts i rapporteringen kring avhoppen och skandalerna kring Akademien.

Annons
Annons

Jayne Svenungsson född 1973.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

9 / 18

Stol 9. Jayne Svenungsson – kvar

Jayne Svenungsson född 1973.
Jayne Svenungsson född 1973. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Invald: invald 2017

Teologen och religionsfilosofen valdes in i höstas och är därmed det senaste tillskottet i Akademien. Hon valdes in några månader innan det började blåsa kring Akademien.

Hon röstade mot att utesluta Katarina Frostenson och har förklarat varför i ett meddelande till SvD:

"Sedan det nu blivit offentligt att det hållits en omröstning inom Akademien om uteslutning av Katarina Frostenson vill jag härmed meddela att jag tillhörde den klara majoritet som röstade emot uteslutning. För min del fanns helt enkelt inte tillräcklig grund för ett så drastiskt beslut. Att tre företrädare för den minoritet som hårt hade drivit kravet på uteslutning nu valt att "ta en paus" i arbetet i Akademien ser jag inte bara som beklagligt utan också som destruktivt för Akademiens fortsatta arbete och framtid."

Jayne Svenungsson uppger att hennes argument för att inte utesluta Katarina Frostenson är att ett uteslutande skulle vila på en alltför osäker grund av rent rättssäkerhetsmässiga skäl.

"Detta är den helt centrala frågan för mig, och inte ’privata intressen’ som insinuerats av de avhoppade mot flera av dem som röstade mot uteslutningen", skriver Svenungsson.

Jayne Svenungsson är även en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför hon, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

Annons
Annons

Peter Englund född 1957.

Foto: Lars Pehrson

10 / 18

Stol 10. Peter Englund – avhoppad

Peter Englund född 1957.
Peter Englund född 1957. Foto: Lars Pehrson
Englund hoppar av: Har tagits oförsvarbara beslutsvd.se

Invald: 2002

Hoppade av: 6 april 2018

Därför hoppade han av:

Efter avhoppen från Klas Östergren och Kjell Espmark gick även den tidigare ständige sekreteraren Peter Englund ut med att han hoppar av. Han meddelade sitt beslut i ett brev till flera medier.

"När krisen över den så kallade Kulturprofilen inleddes i november förra året härskade från början något som verkade vara samsyn i Svenska Akademien. Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig – Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig", skriver Englund.

Annons
Annons

Klas Östergren född 1955.

Foto: Malin Hoelstad

11 / 18

Stol 11. Klas Östergren – avhoppad

Klas Östergren född 1955.
Klas Östergren född 1955. Foto: Malin Hoelstad

Invald: 2014

Hoppade av: 6 april 2018

Därför hoppade han av: Den kände författarens besked att han hoppade av Svenska Akademien slog ner som en bomb när SvD publicerade nyheten på fredagen.

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game.’" skriver Klas Östergren i ett meddelande till SvD.

Annons
Annons

Per Wästberg född 1933.

Foto: Caroline Andersson

12 / 18

Stol 12. Per Wästberg – kvar

Per Wästberg född 1933.
Per Wästberg född 1933. Foto: Caroline Andersson
Per Wästberg: ”Skakad av det som kommit fram”svd.se

Invald: 1997

Författaren skriver själv i SvD om att han röstade för att utesluta Katarina Frostenson - men att han inte kommer att hoppa av trots att Frostenson inte uteslöts.

”Min uppfattning, [...] stämmer överens med den som har framförts av Klas Östergren, Kjell Espmark, Peter Englund. Jag hör till den minoritet som liksom de röstade för att utesluta Katarina Frostenson, i andra hand för att begränsa hennes närvaro i invals- och Nobelärenden”, skriver Wästberg.

Annons
Annons

Sara Stridsberg född 1972.

Foto: Henrik Montgomery/TT

13 / 18

Stol 13. Sara Stridsberg – avhoppad

Sara Stridsberg född 1972.
Sara Stridsberg född 1972. Foto: Henrik Montgomery/TT

Invald: 2016

Sara Stridsberg meddelar i ett mejl till TT att hon överväger att lämna Svenska Akademien. Hon skriver:

"Den historiska möjlighet till förändring som uppstod inom Akademien i november – och som gav mig personligen ett stort hopp – har under våren långsamt stängts. Alla idéer som fanns om ljus, transparens och förnyelse har motarbetats [...], vilket är skälet till att Klas Östergren, Peter Englund och Kjell Espmark nu lämnar sitt arbete."

Hon fortsätter:

"Jag [...] ser fortfarande, Sara Danius som ett hopp om en akademi i ljus och öppenhet. På onsdag ska jag hålla ett litteraturpristal till Agneta Pleijel i Akademiens namn. Därefter kommer jag att ta den tid jag behöver för att fatta ett beslut om min fortsatta närvaro."

Den 28:e april valde dock Sara Stridsberg att lämna sin plats i Svenska Akademien.

Stridsberg: ”Akademiens möte omtumlande och historiskt”svd.se
Annons
Annons

Kristina Lugn född 1948.

Foto: Dan Hansson

14 / 18

Stol 14. Kristina Lugn – kvar

Kristina Lugn född 1948.
Kristina Lugn född 1948. Foto: Dan Hansson
”Klassiskt usel krishantering”svd.se

Invald: 2006

Poeten och dramatikern skriver i ett mejl till Expressen att hon reagerade med bedrövelse på nyheten om de tre avhoppen men att hon inte har några planer på att själv lämna Akademien.

Hon är en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför hon, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

I veckan uttalade sig hon om anklagelserna mot Jean-Claude Arnault.

"Det är sant det han gjorde mot unga flickor, det är sant. Men Akademien var inte inblandad", sa Lugn till den franska tv-kanalen TF1.

Annons
Annons

Kerstin Ekman född 1933.

Foto: Maja Suslin/TT

15 / 18

Stol 15. Kerstin Ekman – avhoppad

Kerstin Ekman född 1933.
Kerstin Ekman född 1933. Foto: Maja Suslin/TT

Invald: 1978

Hoppade av: 1989

Därför hoppade hon av: Författaren lämnade Akademien i protest mot Akademiens vägran att ställa sig bakom en appell till regeringen att ingripa i Salman Rushdiefrågan. Irans högste andlige ledare, ayatolla Khomeini, hade tidigare uttalat en så kallad fatwa över författaren Rushdie och satt ett pris på hans huvud.

Werner Aspenström och Lars Gyllensten lämnade Akademien av samma skäl. De har därefter avlidit och ersatts i Akademien, medan Kerstin Ekman behåller stol nummer 15. I en intervju med Dagens Nyheter kritiserade hon hösten 2017 Akademiens regler kring avhopp.  

– Det är helt vansinnigt att det inte ska vara möjligt i en demokrati och modern stat, sa hon.

Annons
Annons

Kjell Espmark född 1930.

Foto: Stina Stjernkvist

16 / 18

Stol 16. Kjell Espmark – avhoppad

Kjell Espmark född 1930.
Kjell Espmark född 1930. Foto: Stina Stjernkvist

Invald: 1981

Hoppade av: 6 april 2018

Därför hoppade han av: Efter att Klas Östergren under fredagen hoppade av meddelade även förfat­ta­ren och litteraturforskaren Kjell Espmark att han lämnar Akademien. I ett brev till flera svenska medier skrev han:

"Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet", skriver Espmark.

Annons
Annons

Horace Engdahl född 1948.

Foto: Henrik Montgomery/TT

17 / 18

Stol 17. Horace Engdahl – kvar

Horace Engdahl född 1948.
Horace Engdahl född 1948. Foto: Henrik Montgomery/TT

Invald: 1997

Författaren och litteraturforskaren har inte uttalat sig om de senaste avhoppen. Men han är en av de åtta ledamöter som har undertecknat ett öppet brev i SvD om varför han, och de övriga sju, röstat emot en uteslutning av Katarina Frostenson.

Horace Engdahl var Akademiens ständige sekreterare under en stor del av tiden då Jean-Claude Arnault anklagas för att ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier och övergrepp. De båda var även goda vänner.

En förundersökning pågår fortfarande mot den så kallade ”kulturprofilen” Arnault. Tidigare i mars kom besked att åklagaren lagt ner sju av anmälningarna, där de misstänkta brotten endera preskriberats eller inte gått att bevisa. Utredningen fortsätter alltså där misstankar om brott finns kvar.

Annons
Annons

Katarina Frostenson född 1953.

Foto: Lars Pehrson

18 / 18

Stol 18. Katarina Frostenson – avhoppad

Katarina Frostenson född 1953.
Katarina Frostenson född 1953. Foto: Lars Pehrson

Invald: 1992

Författaren är gift med Jean-Claude Arnault, vars kulturverksamhet Forum på Sigtunagatan i Stockholm har delvis finansierats av Svenska Akademien. 

Stormen kring Akademin startade i november, då 18 kvinnor i Dagens Nyheter vittnade om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av Arnault.

Ledamoten Anders Olsson sade efter fredagens avhopp att han antar att skälet till de senaste avhoppen är en omröstning ifall Frostenson skulle uteslutas som genomfördes under våren.

– Akademien har bestämt sig för att med klar majoritet inte utesluta ledamoten och där har de tre haft en avvikande uppfattning, säger han till TT.

Är det bara de tre som har haft den uppfattningen?

– Nej, det är några till. Men man måste ha två tredjedelars majoritet i Akademien för att utesluta en ledamot och här var det tvärtom så att vi hade en klar majoritet för att inte utesluta.

Ledamot: Vi diskuterade uteslutning av Frostensonsvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons