Annons

Fonderna som äter upp din pension

Foto: Henrik Montgomery/TT

Minus 5,4 procent – medan börsen har gått som en raket. Det är facit för den sämsta PPM-fonden under årets första halvår. Här är de fonder som gått allra sämst. Nästan alla är korträntefonder, men de som gått allra sämst är en annan kategori.

Under strecket
Publicerad
Foto: Ingvar Karmhed Bild 1 av 1

1 / 10

Foto: Ingvar Karmhed

10. Skandia Korträntefond

Fonden placerar främst tillgångarna i svenska räntebärande värdepapper utgivna av stat, kommun eller andra juridiska personer, som bedöms ha hög kreditvärdighet.

Per den 30 mars 2019 fanns de största innehaven i företagsobligationer, 42,6 procent, och bostadskrediter, 36,8 procent.

Senaste 6 månaderna: +0,2 procent.

Annons
Annons
Foto: Annika af Klercker Bild 1 av 1

2 / 10

Foto: Annika af Klercker

9. Handelsbanken Kortränta

Fonden investerar i korta räntebärande värdepapper i svenska kronor, utgivna av svenska eller utländska institutioner.

Per den 30 mars 2019 var det största innehavet i företagsobligationer 84 procent.

Senaste 6 månaderna: +0,2 procent.

Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

3 / 10

Foto: Fredrik Sandberg/TT

8. Länsförsäkringar Kort Räntefond

En aktivt förvaltad fond som främst investerar i ränterelaterade värdepapper. Fonden passar, enligt Länsförsäkringar, för den som vill ha låg risk i sitt sparande.

Per den 30 mars 2019 fanns de största innehaven i företagsobligationer, 61,5 procent, och bostadskrediter, 34,5 procent.

Senaste 6 månaderna: +0,2 procent.

Annons
Annons
Foto: Gorm Kallestad/TT Bild 1 av 1

4 / 10

Foto: Gorm Kallestad/TT

7. SPP Korträntefond

Räntefonden placerar i räntebärande värdepapper utfärdade i svenska kronor, huvudsakligen från nordiska institutioner, och endast från utgivare med hög kreditvärdighet.

Den investerar ej i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från fossila bränslen, vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Senaste 6 månaderna: +0,1 procent.

Annons
Annons
Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

5 / 10

6. Swedbank Robur Räntefond Kort

Foto: Lars Pehrson

Fonden investerar i utländska och svenska räntebärande värdepapper, huvudsakligen av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner eller statligt och kommunalt ägda bolag, samt företag.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom ett år, skriver Swedbank.

Senaste 6 månaderna: +0,1 procent.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1

6 / 10

Foto: Hasse Holmberg/TT

5. AMF Räntefond Kort

Räntefonden förvaltas aktivt och riktar sig till sparare som önskar låg risk eller sparande upp till ett år. Tillgångarna ska vara utfärdade i svenska kronor.

Per den 30 mars 2019 fanns de största innehaven i bostadskrediter, 71 procent, och stat, landsting, kommun, 28 procent.

Senaste 6 månaderna: −0,1 procent.

Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

7 / 10

Foto: Tomas Oneborg

4. Öhman Kort Ränta A

Fonden är aktivt förvaltad och placerar främst i räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet, utgivna i svenska kronor. Den riktar sig till den försiktige pensionsspararen med en placeringshorisont på minst två år.

Per den 30 mars 2019 fanns de största innehaven i bostadskrediter, 75 procent, och stat, landsting, kommun, 25 procent.

Senaste 6 månaderna: -0,1 procent.

Annons
Annons
Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT Bild 1 av 1

8 / 10

Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

3. Alfred Berg Korträntefond Hållbar A

Aktivt förvaltad fond som investerar i statsskuldväxlar, korta bostadsobligationer, räntebärande papper med en löptid kortare än ett år och fondandelar. Målgruppen är sparare som önskar låg risk eller som avser att placera i minst sex månader.

Per den 30 mars 2019 fanns de största innehaven i bostadskrediter, 59,1 procent, och stat, landsting, kommun, 30 procent.

Senaste 6 månaderna: -0,2 procent.

Annons
Annons

Sri Lanka är en av Tundra Sustainable Frontier Funds viktigaste marknader.

Foto: Eranga Jayawardena/TT Bild 1 av 1

9 / 10

Sri Lanka är en av Tundra Sustainable Frontier Funds viktigaste marknader.
Sri Lanka är en av Tundra Sustainable Frontier Funds viktigaste marknader. Foto: Eranga Jayawardena/TT

2. Tundra Sustainable Frontier Fund

Fonden fokuserar på frontiermarknader, vilket kan definieras som nästa generations tillväxtmarknader. Gemensamt för dessa marknader är stora befolkningar och ekonomier som kommer från en låg bas.

De viktigaste marknaderna är Egypten, Nigeria, Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Kenya.

Målgruppen är investerare med en placeringshorisont som överstiger tio år.

Senaste 6 månaderna: -1,9 procent.

Annons
Annons
Foto: Ahn Young-joon/TT Bild 1 av 1

10 / 10

1. Amundi Funds Volatility World A

Foto: Ahn Young-joon/TT

Fonden försöker dra nytta av den volatilitet, när värdena i hög utsträckning varierar mellan att går upp och ner, som finns på de globala aktiemarknaderna genom att köpa optioner och hedga bort all aktie- samt ränterisk.

Investeringarna fokuserar på euro-länderna, USA och Asien. Ambitionen är att nå en avkastning på 7 procent per år före avgifter. Men efter årets första halvår lär det bli svårt att lyckas med den målsättningen.

Senaste 6 månaderna: -5,4 procent.

Fotnot: Statistiken är hämtad från Pensionsmyndigheten den 9 juli 2019.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons