Annons

Här är frågorna som Löfven vägrar svara på

En av landets största konflikter – men statsminister Stefan Löfvén vägrar svara på SvD:s frågor och ge raka besked. Det handlar om urfolket samernas rätt till land, en konflikt som rör halva Sveriges yta och där FN levererar sylvass kritik och såväl samerna som industrin kokar av missnöje.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2
Foto: Emma-Sofia OlssonBild 2 av 2
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Löfven
Foto: Tomas Oneborg

SvD har i en rad artiklar granskat samefrågan, den som rör halva Sveriges yta men påverkar oss alla. Det handlar om samernas rätt till land, en konflikt som är extremt känslig.

Sverige erkände samerna som urfolk 1977 och har skrivit på flera bindande internationella FN-konventioner som ger samerna stor rätt till inflytande i landfrågor.

Men sylvass internationell FN-kritik säger att Sverige ger samerna för lite rättigheter till mark på sina traditionella områden. Därmed bryter Sverige mot sina åtaganden mot sitt eget urfolk. Kritiken kan ses som generande med tanke på att Sverige, genom biståndsmyndigheten Sida, samtidigt är mycket aktiv i andra länders urfolks kamper om just landrättigheter.

Stefan Löfvén, statsminister, vägrar dock att svara på SvD:s frågor om regeringens agerande i frågan och kommentera det som granskningen visar.

Annons
Annons
Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 1

I SvD:s granskning framkommer bland annat att över nio av tio av planerade nya gruvor i Sverige ligger i renbetesland. Fyra av dessa ligger dessutom i det som staten pekat ut som speciella riksintresseområden för renskötsel. Nästan all planerad vindkraft ligger i renbetesland. Allt detta krockar med samernas redan trängda renskötsel.

SvD har också visat att regeringens budskap utåt sett – att den ”jobbar för att ratificera” FN:s konvention om urfolk ILO 169, som ger samerna ökade landrättigheter – inte är korrekt. Internt inom regeringskansliet har man istället kontinuerligt under 30 år placerat alla stora utredningar i papperskorgen.

Foto: Emma-Sofia Olsson

SvD har visat hur utredare tystats av riksdagsledamöter från Norrlands inland och berättat om stort missnöje mot regeringen från både gruv- och vindkraftsindustrin, som helst av allt bara vill ha ett besked om vad som gäller.

Avgående justitiekansler Anna Skarhed valde att gå ut i SvD och anklaga regeringen i SvD att inte ta sitt ansvar i samefrågan. Hon pratar om ”dubbelmoral” och att lämna ”walk over” i samefrågorna, som i stället landar i knäet i lokala konflikter och stora rättegångar som hon inte anser leder någon vart.

JK:s kritik är högintressant. Anna Skarhed representerar nämligen själv just den svenska staten i det pågående och känsliga målet med Girjas sameby och väntar i dagarna på om Högsta domstolen ska ta upp fallet.

Annons
Annons

Men det kanske mest anmärkningsvärda är att regeringens två ansvariga ministrar i frågan lämnat helt olika besked till SvD i de viktigaste principfrågorna.

Efter reklamen visas:
Konflikten politikerna vill glömma

Enligt näringsminister Mikael Damberg (S), ansvarig för gruvetableringar, har samer ingen vetorätt och ska inte kunna säga nej till exploateringar. Han säger också att Sverige i dagsläget inte ska gå fram med ökade landrättigheter till samer - vilket rimmar illa med den internationella kritiken inom mänskliga rättigheter från bland annat FN och Europarådet.

När SvD intervjuade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), ansvarig för samers kultur, sade hon tvärt om: En sameby ska kunna säga nej till gruvor och samerna ska få mer landrättigheter.

Så – vad gäller?

Frågan går till statsministern.

Det är nu som statsministern vägrar svara på en enda fråga från SvD. Hans pressekreterare sade den 23 augusti att Stefan Löfven inte hinner ta intervju med SvD om samepolitik innan valet .

Om SvD ändå vid allmänna pressträffar eller vid de bussresor i Löfvens valrörelse där journalister välkomnas ställer frågor om statsrådens olika besked och JK:s kritik om samepolitiken säger pressekreteraren:

– Då kommer statsministern att svara: ”Jag får sätta mig in i det här och ta intervjun vid senare tillfälle" på varje fråga.

Detta tillfälle ska alltså ske efter valet.

Här är de sju viktigaste frågorna från SvD som statsministern inte vill svar på:

1. Sverige får grav internationell kritik inom mänskliga rättigheter utifrån de bindande konventioner som Sverige skrivit på. Det handlar om att samerna har för lite markrättigheter. Ska de få utökade markrättigheter – ja eller nej?

Annons
Annons

2. Sveriges regeringar har i 29 år sagt att vi ska ratificera den viktigaste folkrättsliga konventionen om urfolk: ILO 169, som anses ge samerna större rätt till mark. Även här får Sverige internationell kritik. Senaste utredningen är från 2016. Varför skriver inte Sverige på?

3. Justitiekansler Anna Skarhed föreslår i SvD att statskontoret eller Riksrevisionen utreder samefrågan, utvidgar perspektivet och försöker mer långsiktigt värdera vilken samhällsnytta som genereras av gruvor, vindkraft, bevarade naturvärden och urfolksrättigheter. Ska ni göra det?

4. Justitiekanslern ger också regeringen vass kritik för dubbelmoral och att lämna walk over i den känsliga markfrågan. Vad är din kommentar till detta?

5. Flera ledande folkrättsjurister tolkar internationell rätt som att en sameby ska kunna säga nej till en stor gruva som skulle göra stort intrång på deras renskötsel, men inte om intrånget blir litet. Vad är din syn?

6. Gruvindustrin och vindkraftsnäringen tycker att regeringen kommer med dubbla budskap och att deras projekt ofta fastnar i lokala konflikter. Vad är ditt besked till dem?

7. Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke ger helt olika besked i frågan. Vem har rätt?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons