Annons

Här är Sveriges tio farligaste yrken

Nära 500 svenskar har förlorat livet på sina arbeten under det senaste decenniet. Några yrken är särskilt farliga visar SvD:s sammanställning av data från Arbetsmiljöverket.

Publicerad

Tre av de arbeten som kräver flest liv i Sverige är lastbilschaufför, elektriker och lantbrukare.

Foto: Tomas Oneborg och Lars Pehrson Bild 1 av 1

Del 1 av 11

Tre av de arbeten som kräver flest liv i Sverige är lastbilschaufför, elektriker och lantbrukare.
Tre av de arbeten som kräver flest liv i Sverige är lastbilschaufför, elektriker och lantbrukare. Foto: Tomas Oneborg och Lars Pehrson

Arbetsmiljöverket för löpande statistik över dödsfall som sker på arbetsplatser. Dödsfallen kategoriseras.

SvD har tagit del av statistik mellan år 2008 och 2018 och sammanställt.

Scrolla ner och läs vilka som varit de tio dödligaste yrkena i Sverige.

Annons
Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1

Del 2 av 11

10. Takläggare

Foto: Hasse Holmberg/TT

Riskerna är stora i jobb där det ingår i arbetsgiften att befinna sig på hög höjd. De senaste tio åren har sju takläggare tvingats sätta livet till i arbetet. Många gånger orsakas dödfallet av att personen faller från ett tak, men det händer också att tak eller ställningar ger vika och att man kläms i rasmassor.

För att minimera riskerna för takläggare nämns ofta säkerhetslinor och noggranna kontroller av byggnadsställningar som effektiva åtgärder.

Efter reklamen visas:
Mellan raderna SVERIGES FARLIGASTE JOBB
Annons
Annons
Annons
Foto: Nora Lorek/TT Bild 1 av 1

Del 3 av 11

9. Chaufför

Foto: Nora Lorek/TT

I Arbetsmiljöverkets dödsstatistik finns åtta personer som kategoriserats som chaufförer, och arbetar bland annat inom taxitrafik.

De som utför sitt arbete på vägarna är mycket utsatta, och flera har omkommit i samband med trafikolyckor. Enstaka har även råkat ut för fall.

Annons
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2
Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2

Del 4 av 11

Foto: Fredrik Sandberg/TT

8. Brandman

Att arbeta som brandman innebär inte bara en risk i samband med att släcka bränder – djurräddning, kemikalieolyckor och trafikolyckor utgör också faror.

Även fallolyckor drabbar brandmän. En person inom yrkeskåren omkom i maj i år i sviterna av ett fall, efter att ha blivit träffad av fallande takutsprång.

Foto: Tomas Oneborg

Eftersom brandman är jobb som kan vara påfrestande både fysiskt och psykiskt finns det åtgärder som utförs regelbundet för att förebygga olyckor och dödsfall. Några exempel är övningar i första hjälpen, rökdykning och bilkörning.

Totalt åtta brandmän har omkommit i jobbet sedan 2008.

Annons
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 5 av 11

7. Anläggningsarbetare

Foto: Fredrik Sandberg/TT

De som har titeln anläggningsarbetare jobbar nästan alltid utomhus, året runt. Arbetsuppgifterna är många – det kan handla om allt från grävarbete till underhåll av vägar och att anlägga gräs.

Eftersom arbetet ofta är kopplat till vägar löper anläggningsarbetare en stor risk. Bland de åtta personer som dött på jobbet de senaste tio åren har flera avlidit efter att ha blivit påkörda, till exempel av ett tåg eller en grävmaskin.

Annons
Annons
Annons
Foto: Mark Earthy/TT Bild 1 av 1

Del 6 av 11

6. Maskinoperatör

Foto: Mark Earthy/TT

Att bli fastklämd i en maskin är dödsorsaken hos flera av maskinoperatörerna som dött på jobbet. Sedan 2008 är de nio stycken.

Bengt Järvholm, som har arbetat med att kartlägga dödsfall i arbetet och hur de kan förebyggas, påpekar att det är när människor kommer i kontakt med stora energier som riktigt allvarliga olyckor sker. Ett typexempel är just maskiner – en riskfaktor för maskinoperatörer eftersom deras huvudsakliga uppgift oftast är att övervaka dem.

– En förebyggande åtgärd är att rent fysiskt hindra människor från att komma i kontakt med stora krafter, säger Bengt Järvholm.

Annons
Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Del 7 av 11

5. Elektriker

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bland de elva i kategorin elektriker som dött i arbetsolyckor de senaste tio åren har många fått ström genom kroppen. Enligt Bengt Järvholm är äldre personer överrepresenterade bland de elektriker som dör på jobbet. Därför behövs särskilda åtgärder riktas specifikt mot dem, och han poängterar att det är viktigt att även fortlöpande uppdatera personer med lång yrkesverksamhet om riskfaktorer.

Annons
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 8 av 11

4. Byggarbetare

Foto: Fredrik Sandberg/TT

18 personer som faller under kategorin byggarbetare har omkommit sedan 2008. De riskfyllda situationerna är många – bland dödsorsakerna återfinns bland annat trafikolyckor och klämskador, men framför allt är byggarbetare drabbade av fall från höga höjder.

Bengt Järvholm tror att det behövs statliga åtgärder för att minska dödssiffran.

– Ett sätt är att utöka kontrollen av byggen. Det blir extra viktigt i de yrken där det är vanligt med temporäre arbetsplatser, vilket det är inom byggindustrin, säger han.

Annons
Annons
Annons
Foto: Pontus Lundahl/ TT Bild 1 av 1

Del 9 av 11

3. Skogsarbetare

Foto: Pontus Lundahl/ TT

Verktyg, maskiner och tunga träd är några av komponenterna som kan utgöra en farlig arbetsmiljö för skogsarbetare – 23 av dem har omkommit i arbetet sedan 2008. Att dödsolyckan sker i samband med trädfällning är mycket vanligt, och det finns även en viss överrepresentation av äldre vid den typen av olyckor.

När Arbetsmiljöverket tidigare gjort omfattande inspektioner av branschen har det konstaterats att många risker skulle kunna förebyggas om stora skogsbolag ställde hårdare säkerhetskrav i upphandlingarna vid anlitning av mindre underentreprenörer.

Annons
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Del 10 av 11

2. Jordbrukare/lantbrukare

Foto: Fredrik Sandberg/TT

De som arbetar inom lantbruket lever farligt, enligt dödsstatistiken från 2008, som visar att 56 personer inom yrket omkommit på jobbet. Djur, maskiner och fordon är bara några riskfaktorer som förekommer i vardagen.

Bengt Järvholm menar att det är ett jobb som är extra utsatt, eftersom många är egenföretagare och arbetar ensamma.

– Egenföretagare är inte heller prioriterade i Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete, säger han.

Annons
Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Del 11 av 11

1. Lastbilschaufför

Foto: Tomas Oneborg

Lastbilschaufför toppar Arbetsmiljöverkets statistik med 59 döda, och är därmed Sveriges dödligaste yrke.

Trafikolyckor är mycket utbredda, men också klämskador som ofta uppkommer i samband med till exempel lastning av fordonet.

Mycket arbete återstår för att förebygga dödsolyckorna, enligt Bengt Järvholm. Han lyfter fram bättre fartkontroller i lastbilarna som preventiva åtgärder och även bötfällning av arbetsgivare om anställda kör för fort.

– Då pratar vi inte om några tusenlappar, utan snarare tiotusentalskronor. I dag ligger stort ansvar på chaufförens axlar, men precis som i annat arbetsmiljöarbete är det arbetsgivaren som ska se till att de anställda har rätt utbildning, tillräckligt med tid och så vidare, säger Bengt Järvholm.

Antal dödsolyckor i arbetet 1998–2018

Efter reklamen visas:
Här är Sveriges fem farligaste yrken
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons