Hela denna artikel är en annons

Här har korna vant sig vid robotarna

Veronica Svenzén på Nöbble gård.
Veronica Svenzén på Nöbble gård.

På Nöbble gård har man både kor och robotar.

Elen kommer från det egna vindkraftverket eller solpanelerna på ladugården.

För gårdens ägare Veronica Svenzén är det helt naturligt att testa nya saker för att rädda klimatet och driva ett lönsamt företag.

Bild 1 av 1

Veronica Svenzén driver tillsammans med sin man Lennart Svenzén Nöbble gård norr om Kalmar. De har 150 mjölkkor som förser Arla med ekologisk mjölk. Nöbble gård är en av Arlas pionjärgårdar, ett prestigeuppdrag som innebär att vara inspiratör och spjutspets i Arlas klimatarbete. Pionjärgårdarna är ett sätt att visa bra exempel, dela erfarenheter bönder emellan men också testa nya metoder. På Nöbble gård testas nya metoder och innovationer så fort det går. För sitt arbete med just ovanliga och smarta lösningar när det kommer till energi och design har gården utsetts till ”Sveriges modernaste” av Hushållningssällskapets tidning Gröna affärer. Sveriges modernaste handlar inte bara om miljö utan även om att vara en modern arbetsplats.

För Veronica Svenzén har hållbarhet, klimat och miljö alltid varit viktigt.  

– Det är så vi gör bara. Vi skulle aldrig kunna göra på ett annat vis. Att tänka på hållbarhet och miljö är det normala här hos oss, säger hon.

– Vårt företag jobbar mycket med miljö- och klimatfrågor både för att det är viktigt för oss men det är också en del av vårt eget varumärke: Nöbble Gård, som vi säljer vår egna olja under.

Bild 1 av 1
EXTERN LÄNK: Hur ser framtidens mejeri ut? Kika in här!ad.doubleclick.net

Robotar med vindkraftsel

De har ett eget vindkraftverk och solceller på taket till ladugården. De är också delägare i en biogasanläggning. Gasen säljs vidare och används bland annat som drivmedel till stadsbussarna.

Och sedan är det robotarna. Veronica Svenzén har flera stycken på gården. De underlättar arbetet och gör det bättre för djuren, men är också en investering för miljöns skull. De har en eldriven minilastare, en eldriven foderrobot och två mjölkrobotar. Foderroboten hjälper till att utfordra korna, ett jobb som tidigare gjordes med traktor.

– Vi sparar fem kubik diesel om året på det här. Nu använder vi vindkraftsel i stället.

De har även en gödselrobot som går ute hos korna och ”städar” rent.

– Den tycker vi jättemycket om. Korna har vant sig också, de flyttar på sig om den kommer.

Veronica Svenzén påpekar att det måste vara ekonomiskt lönsamt också eftersom det är ett företag de driver. Vissa investeringar som hade varit bra för miljön har de – tyvärr – fått välja bort eftersom de varit för kostsamma.

– Om vi bara gjorde det för miljöns skull skulle vi behöva ha mycket mer pengar. Det är en satsning vi har gjort, alternativet var att lägga ner. Sedan har vi försökt att skapa en arbetsplats som är lättjobbad och där djuren har det så bra som möjligt de månader de är inne.

Veronica Svenzén vill att andra bönder följer efter och gör det de kan för att bidra till ett bättre klimat.

– Det är inte så svårt att producera energi. Nästan alla lantbrukare har något tak som passar för solpaneler exempelvis.

EXTERN LÄNK: Hur ser framtidens mejeri ut? Kika in här!ad.doubleclick.net

Netto noll klimatavtryck innan 2045

Arla vill, som största mejeriaktör i Sverige, leda branschens omställning mot en mejeriproduktion med ännu lägre klimatpåverkan. En del i det är just initiativet med Pionjärgårdarna.

Målet är att producera mjölk med netto noll klimatavtryck innan 2045. Det betyder att den mängd koldioxid som växterna, genom fotosyntesen, fångar upp och lagrar ska vara lika stor som utsläppen av växthusgaser. Merparten av Arlas klimatpåverkan kommer från själva mjölkproduktionen, och det är också på mjölkgårdarna mest kan göras för att nå netto noll klimatavtryck.

– Vi har kvantifierat vår klimatpåverkan och har också satt ambitiösa mål för att minska den, i hela kedjan från ko till konsument. Men det räcker inte. Vi måste också öka kolinlagringen och den biologiska mångfalden, den positiva påverkan som mjölkproduktionen har, säger Ann Freudenthal, ansvarig för kommunikation av hållbarhet på Arla.

EXTERN LÄNK: Hur ser framtidens mejeri ut? Kika in här!ad.doubleclick.net
Annons
Annons
Annons