Annons

”Har mitt ex rätt att flytta med barnen?”

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har bestämmanderätt över barnen. Den som bryter mot den principen kan göra sig skyldig till ett brott. SvD:s Caroline Elander svarar på frågor om familje- och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag och min man separerade för två år sedan. Sedan dess har våra barn bott varannan vecka hos mig och varannan vecka hos min före detta man. Han har dock nyligen träffat en ny kvinna som bor 30 mil bort.

Han har sagt att han tänker flytta dit och att barnen trots detta ska fortsätta bo hos oss växelvis. Min före detta man påstår att barnen kan gå i en förskola där hans nya kvinna bor de perioder som de ska bo hos honom.

Har han rätt att göra så?

Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får, om ni har gemensam vårdnad, inte fattas av en vårdnadshavare ensam.

Caroline Elander: Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om barnen men jag utgår från att så är fallet då gemensam vårdnad är den vanligaste formen av vårdnad. Har ni gemensam vårdnad är ni båda vårdnadshavare för era barn och ni ska båda utöva bestämmanderätten över dem.

Annons
Annons

Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får, om ni har gemensam vårdnad, inte fattas av en vårdnadshavare ensam. Detta framgår av lagen, den så kallade föräldrabalken. Frågan om var ett barn ska bo eller gå i skola anses vara ett sådant beslut av ingripande betydelse för barnet varför det krävs att ni är överens för att barnen ska kunna flytta med sin far till hans nya kvinna 30 mil bort och gå i förskola där.

Tar din före detta make med sig barnen till sin nya kvinna 30 mil bort utan ditt samtycke kan detta utgöra en brottslig gärning och vara straffbart.

Din före detta make har dock givetvis rätt att själv flytta när och var han vill men han har inte rätt att ta era barn med sig. Att ha i beaktande är även att det inte är alla kommuner som accepterar att barnen går på två olika förskolor.

Kan ni inte komma överens om flytten och var barnen ska gå i förskola så är huvudregeln att det som gäller nu som ska fortsätta att gälla, det vill säga att barnen bor varannan vecka med dig och varannan vecka med deras far på er nuvarande bostadsort.

Tar din före detta make med sig barnen till sin nya kvinna 30 mil bort utan ditt samtycke kan detta utgöra en brottslig gärning och vara straffbart. Brottet kallas egenmäktighet med barn.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons