Annons

Ogiltigförklara testamente: ”Led av demens räcker ej”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Ett testamente kan förklaras ogiltigt av flera anledningar. Det gäller dock att vara säker på sin sak eftersom den som förlorar tvisten måste betala rättegångskostnaderna, skriver SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Hur formulerar man sig korrekt när det gäller ett klander av testamente?

Vänligen, Sofia

Caroline Elander Knip: Då en person avlider och efterlämnar ett testamente ska de legala arvingarna först delges testamentet. De ska då få en bestyrkt kopia på handlingen och antingen skriftligt bekräfta att de godkänner handlingen alternativt endast bekräfta att de har tagit del av handlingen.

Om en arvinge godkänner testamentet förlorar han eller hon sin rätt att klandra det i domstol. Om arvingen endast anger att denne har tagit del av testamentet börjar en klanderfrist om sex månader att löpa.

Inom den tiden måste arvingen vända sig till domstol för att få testamentets giltighet prövad. Görs inte det kommer testamentet vinna laga kraft och arvet kommer då att fördelas i enlighet testamentet istället för enligt lag.

För att ett testamente ska förklaras ogiltigt av domstolen krävs att någon av ogiltighetsgrunderna i lagen är uppfyllda. Det kan antingen röra sig om att testamentet inte är upprättat på rätt sätt, eller i laga form som det kallas inom juridiken. Typiska exempel är om det inte är signerat eller bevittnat på det sätt som det ska. Ett testamente kan också förklaras ogiltigt om det är upprättat under påverkan av en psykisk störning.

Här ställs betydligt högre krav än vad många tror. Det är inte tillräckligt att personen exempelvis led av demens vid tiden för upprättandet utan det krävs också att sjukdomen påverkat själva innehållet i testamentet. Ett testamente kan också förklaras ogiltigt om det är upprättat under hot eller om testatorn upprättat testamentet på grund av en beroendeställning.

Om du funderar på att klandra ett testamente råder jag dig att först diskutera saken med en advokat eller jurist som har god kännedom på området. Det är du som påstår att testamentet ska förklaras ogiltigt som har att bevisa varför det ska anses vara ogiltigt.

Att ha i beaktande är också att den part som förlorar tvisten i domstol som regel också får stå för motpartens rättegångskostnader.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons