Annons

Nio platser – här ska Sveriges nya städer ligga

Statens utredare vill bygga nya stora städer på Södertörn i Stockholm och vid Landvetter, Göteborg. Nio platser i landet kan få nya stora tätorter, enligt rapporten som presenteras i dag. Särskilt Stockholmsområdet ska få nya städer.

Under strecket
Publicerad

Bild från Landvetter.

Foto: Utterström Photography/AlamyBild 1 av 1

Bild från Landvetter.

Foto: Utterström Photography/AlamyBild 1 av 1
Bild från Landvetter.
Bild från Landvetter. Foto: Utterström Photography/Alamy

Redan i höst vill den statliga utredaren se förhandlingar med flera kommuner om att bygga nya städer, tätorter och stadsdelar i Sverige.

Syftet är ingå avtal med staten för stora bostadsprojekt på nio platser i sex kommuner, som nu pekas ut i den utredning som lämnas över till bostadsminister Peter Eriksson idag på fredagsförmiddagen.

Nya stadsnamn att lägga på minnet kan bland annat bli Segersäng, Hemfosa, Nydal, Alsike, Nysala och Landvetter Södra.

Det är en första delrapport från statliga utredningen "Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande", som nu läggs fram.

Utredaren Johan Edstav och ämnessakkunniga Christina Leideman har gått igenom förutsättningarna för bostadsbyggande i ett 40-tal kommuner, innan de nu pekar ut nio platser där arbetsmarknad, kommunikationer och markförhållanden är bäst för stora projekt.

Annons
Annons

Bakgrunden är förstås den skriande bostadsbristen och folkökningen. Enligt Boverkets prognos från juli 2017 behövs ytterligare 600 000 bostäder till år 2025.

Av arbetsmarknadsskäl ligger de flesta områdena som nu föreslås i Stockholms- och Göteborgsregionerna.

Här är listan på föreslagna nya städer, tätorter och stadsdelar:

• Nynäshamns kommun. Segersäng nära pendellinjen och riksväg 73 kan växla upp från i dag 250 bostäder till 10 000 år 2035.

• Haninge kommun. Den idag helt lantliga stationen Hemfosa vid pendellinjen, nära riksväg 73 kan få 12 000 nya bostäder i en radie av en kilometer.

• Knivsta kommun. Ostkustbanan öppnar för nya stora bostadsområden i främst Nydal och Alsike. Knivsta kan växa med totalt över 20 000 nya bostäder på 20 år.

• Uppsala kommun. Bergsbrunna exploateras genom ny station och ny koppling till E4. Även "Södra staden" kan byggas. Totalt 33 000 bostäder och 10 000 – 20 000 arbetsplatser.

• Både Uppsala och Knivsta. På längre sikt kan ett nytt stationssamhälle, "Nysala", byggas på kommungränsen med ytterligare tiotusentals nya bostäder.

• Härryda kommun. Nära Landvetter flygplats utanför Göteborg kan en ny stad för minst 25 000 invånare med 10 000 bostäder och ett större antal arbetsplatser byggas. Förutsättningen för "Landvetter södra" är ny spårtrafik mellan Göteborg, flygplatsen och Borås.

• Gävle kommun. Näringen norr om Gävle kan få 4 000 – 6 000 nya bostäder vid en utbyggnad av Ostkustbanan.

Rapporten konstaterar att flera områden kräver beslut om statlig infrastruktur. Klart är att sådant just nu är högprioriterat. Sedan i mars har Länsstyrelserna dessutom en entydig instruktion att "verka för att behovet av bostäder tillgodoses". Nu föreslås dessutom att de utpekade områdena får en slags gräddfil till exploatering genom att en samordningsfunktion inrättas i Regeringskanslitet. I klartext skriver utredaren att det bör inrättas en "budbärare av regeringens vilja att underlätta för att större exploateringar ska komma till stånd".

Delar av stadsprojekten kan stå klara "om sju till tio år", andra dröjer 20–25 år.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons