Annons

Här växer Stockholm på bred front

En ny livlig stadsdel med butiker och restauranger, nya parker och ett campus. Här är några av Stockholms stad projekterade områden i olika väderstreck, som tillsammans ska bidra med 30 000 nya bostäder och över 100 000 arbetsplatser. Men någon Applebutik i Kungsträdgården blir det inte.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Hagastaden suddar ut gränsen mellan Stockholm och Solna.

Foto: Stockholms stadBild 1 av 1

1 / 6

Hagastaden bygger på överdäckning

Hagastaden suddar ut gränsen mellan Stockholm och Solna.
Hagastaden suddar ut gränsen mellan Stockholm och Solna. Foto: Stockholms stad

Genom så kallad överdäckning av motorväg och järnväg ska det gamla industriområdet mellan Stockholm stad och Solna bebyggas. 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser ska rymmas i Hagastaden när den står färdig runt 2030.

Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutets campus. Ytan uppgår till 96 hektar, vilket är ungefär tre gånger så stort som Gamla stan.

– Man kommer inte att märka om man befinner sig i Stockholm eller i Solna kommun när allt är färdigt, säger Joakim Larsson.

Annons
Annons

50-talet byggaktörer trängs i Norra Djurgårdsstaden.

Foto: Stockholms stadBild 1 av 2

Joakim Larsson vid sin arbetsplats, Stadshuset.

Foto: Lars PehrsonBild 2 av 2

2 / 6

Norra Djurgårdsstaden som halva Södermalm

50-talet byggaktörer trängs i Norra Djurgårdsstaden.
50-talet byggaktörer trängs i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Stockholms stad

Stort som ett halvt Södermalm breder det ut sig med delområden som Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Cirka 50 byggaktörer har sedan 2012 hjälpts åt med detta miljöprofilsområde om en ekologiskt hållbar storstad som till slutmålet 2030 ska bestå av 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.

Hittills har mark för 5 100 bostäder anvisats, varav 500 är studentbostäder. Till 2020 ska minst 6 000 bostäder stå färdiga.

– Norra Djurgårdsstaden är ett banbrytande område i stil med Hammarby Sjöstad, säger Joakim Larsson.

Joakim Larsson vid sin arbetsplats, Stadshuset.
Joakim Larsson vid sin arbetsplats, Stadshuset. Foto: Lars Pehrson
Annons
Annons

Så här ska det se ut i Slakthusområdet i framtiden.

Foto: Stockholms stadBild 1 av 2

I skuggan av Globen ska den nya stadsdelen Söderstaden växa fram.

Foto: Bertil Ericson/TT Bild 2 av 2

3 / 6

Slakthusområdet blir urban stadsdel

Så här ska det se ut i Slakthusområdet i framtiden.
Så här ska det se ut i Slakthusområdet i framtiden. Foto: Stockholms stad

Det blev inget Ikea-varuhus i skuggan av Globen, men däremot en förlängning av innerstaden med tät bebyggelse. Även om industriområdet ska förändras, vill den grönblå majoriteten tillvarata den mat- och kulturtradition som finns i området i dag.

4 000 nya bostäder och 9 000 arbetsplatser ska växa fram i området som tidigare dominerats av större grossister och industriverksamhet. Området i Slakthusområdet har redan börjat byggas och ”Nya Slakthusområdet” beräknas vara helt färdigt tidigast 2030. Första inflyttning i stadsdelen, som kallas Söderstaden, är beräknad till 2024. Tunnelbanans nya dragning gör också ett stopp här.

– Det kommer att bli en blandad kvartersstad med stråk som gör det attraktivt att cykla och gå, säger Joakim Larsson.

I skuggan av Globen ska den nya stadsdelen Söderstaden växa fram.
I skuggan av Globen ska den nya stadsdelen Söderstaden växa fram. Foto: Bertil Ericson/TT
Annons
Annons

Verksamheter med vård, hälsa och utbildning är centrala i Stora Sköndal.

Foto: Stockholms stadBild 1 av 1

4 / 6

Stora Sköndal kan få nytt campus

Verksamheter med vård, hälsa och utbildning är centrala i Stora Sköndal.
Verksamheter med vård, hälsa och utbildning är centrala i Stora Sköndal. Foto: Stockholms stad

Stora Sköndal är förorten Sköndals historiska hjärta. I området finns i dag Stiftelsen Stora Sköndals omfattande vård- och omsorgsverksamhet och hyresrätter för främst seniorer men även för studenter, ensamkommande barn och nyanlända familjer – i både friliggande småhus och lägenheter.

Stockholms stad har tillsammans med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal upprättat ett program för Stora Sköndal med 4 400 nya bostäder. Programmet var ute på samråd hösten 2017, nu pågår ett detaljplanearbete för området.

Planen är att bygga 4 400 nya bostäder och cirka 1 500 arbetsplatser. Dessutom vill man bygga tre skolor och ett campus med gymnasium och högskola. Under samrådet inkom cirka 230 synpunkter på den föreslagna utbyggnaden med bostäder och verksamheter med fokus på vård, hälsa och utbildning.

– Som vanligt gäller det att väga allmänna och enskilda intressen mot varandra, säger Joakim Larsson.

Annons
Annons

Skärholmen ska växa för första gången sedan miljonprogrammet antogs.

Foto: Stockholms stadBild 1 av 1

5 / 6

Skärholmen växer

Skärholmen ska växa för första gången sedan miljonprogrammet antogs.
Skärholmen ska växa för första gången sedan miljonprogrammet antogs. Foto: Stockholms stad

Projektet Fokus Skärholmen har ambitionen att att bygga minst 4 000 nya bostäder i området. Tillgången till parker, idrottsplatser och kulturverksamheter ska utvecklas så att fler barn och ungdomar kan engagera sig på fritiden.

I början av april godkände kommunfullmäktige detaljplanen för projektet Söderholmen med 300 nya bostäder som är en del av Fokus Skärholmen. Sedan mars 2019 pågår markarbeten för 390 nya bostäder och ny stadspark vid Vårbergstoppen. Ett nytt inriktningsbeslut för Fokus Skärholmen tas i exploateringsnämnden i slutet av april, målet är att antalet bostadsrätter ska ökas från 50 till 57 procent.

– Stockholm har tydliga sociala och ekonomiska skillnader mellan stadsdelar och mellan grupper av stockholmare. Att minska skillnader i livsvillkor stärker välbefinnandet för alla stockholmare oberoende av bakgrund, säger Joakim Larsson, som även framhåller vikten av nya skolor och förskolor för att skapa goda uppväxtvillkor.

Annons
Annons

Fasaden ut mot Marmorhallarna som den kommer att se ut, med en ny uppgång från tunnelbanan.

Foto: Stockholms stadBild 1 av 1

6 / 6

Därför blev det ingen Applebutik

Fasaden ut mot Marmorhallarna som den kommer att se ut, med en ny uppgång från tunnelbanan.
Fasaden ut mot Marmorhallarna som den kommer att se ut, med en ny uppgång från tunnelbanan. Foto: Stockholms stad

Det blev ingen Applebutik i Kungsträdgården.

– Vi sade direkt att deras förslag var för stort. Det prövades, men bantades ner. Efter valet meddelade den nya majoriteten att vi drog tillbaka detaljplanen. Apple var inte intresserade av någon annan plats i staden, berättar Joakim Larsson.

Stureplan kommer efter diverse protester inte att utsättas för några större rivningar som tidigare var aktuellt.

– Vi tänker bevara och rekonstruera de historiska fastigheterna, säger Joakim Larsson. Bångska Palatset och Marmorhallarna ska få nya fasader. Parkeringsgaraget på Grev Turegatan ska dock rivas.

Vad som händer med Pålsundet är ännu oklart. Staden bestämde efter undersökningar att det på grund av rasrisk är nödvändigt att förstärka strandkanten längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. En ny gång- och cykelbana planerades, liksom vattenverksamhet. Många båtplatser hotades och projektet möttes av högljudda protester. Stadens anmälan om vattenverksamhet överklagades och drogs sedermera tillbaka. Nu söker man nya lösningar. Planerad byggstart är tidigast 2020.

– Vi har tagit en second opinion och försöker få koll på vad som är möjligt, säger Joakim Larsson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons