Annons

Hårda kravet på Löfven: Sätt ner foten

Vanligtvis motstridiga intressen – nu enade i kritiken mot statsminister Stefan Löfven och hans regering. Såväl Boliden AB och IF Metall som sameorganisationer går nu till angrepp mot regeringen för hur den hanterat situationen. Samtidigt lyfts statens stora samerättegång – som drivs av en ovillig justitiekansler – mot Girjas sameby till Högsta domstolen.

Under strecket
Publicerad

Kritiken är massiv mot regeringen Löfven, i samefrågan.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 2

 Girjas sameby stämde staten. Här en bild från första dagen i hovrätten i Umeå.  Nu ska fallet tas upp i HD.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 2 av 2
Efter reklamen visas:
Konflikten politikerna vill glömma

Hela fem gruvprojekt har efter såriga och stora lokala konflikter hamnat för beslut hos regeringen. Två av dem är Kallak utanför Jokkmokk och Laver utanför Älsbyn. Båda är dessutom redo för beslut sedan över ett år men inget händer.

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, är kritisk till att regeringen inte satt ner foten.

– Vi ska förstås ha en tuff miljöprövning i gruvärenden, men det är inte bra att utfallen är så oförutsägbara. Om man vill göra en gruvinvestering måste man få besked fortare.

SvD har i en rad artiklar granskat samefrågan, som rör halva Sveriges yta men påverkar oss alla. Det handlar om urfolket samernas rätt till land och att de har grundlagsskyddad egendomsrätt till renbetesområden. Sverige har också skrivit på flera bindande FN-konventioner som ger samer stor rätt att bestämma över land. Här får Sverige kontinuerligt hård internationell FN-kritik eftersom vi anses bryta mot mänskliga rättigheter.

Samtidigt driver regeringen en mineralpolitik där 9 av 10 nya projekt är placerade i känsligt renbetesland där fler jobb önskas.

Annons
Annons

Kritiken är massiv mot regeringen Löfven, i samefrågan.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1

SvD:s granskning har bland annat avslöjat en delad regering. Kulturminister Alice Bah–Kuhnke (MP), med ansvar för samers kultur, anser att samerna ska få mer rättigheter till mark och rätt att säga nej till gruvor. Näringsminister Mikael Damberg (S) säger exakt tvärt om. Statsminister Stefan Löfven vägrar svara på SvD:s frågor om vem som har rätt och kommentera det som granskningen visat.

Nu kräver även IF Metall och gruvjättarna Boliden och helstatliga LKAB att statsminister Stefan Löfven (S) sätter ner foten.

Kritiken är massiv mot regeringen Löfven, i samefrågan.
Kritiken är massiv mot regeringen Löfven, i samefrågan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Boliden, Europas tredje största kopparleverantör, har ansökt om att få starta en gruva i Laver utanför Älvsbyn. Berörda samebyar menar att renskötseln skulle skadas allvarligt. Bergstaten sade nej och nu har frågan legat redo för beslut på regeringens bord sedan januari 2017.

– För att konkretisera så behövs långsiktiga och stabila spelregler i fler avseenden än enbart markutnyttjande. Nästa regering behöver därför vara tydlig med att det är angeläget att nya fyndigheter i Sverige ska kunna brytas samt ta initiativ för att förbättra tillståndsprocessernas effektivitet och förutsägbarhet, skriver Bolidens kommunikationsdirektör Klas Nilsson.

Samtidigt ligger alltså fem gruvprojekt på regeringens bord sedan åratal utan beslut.

Annons
Annons

 Girjas sameby stämde staten. Här en bild från första dagen i hovrätten i Umeå.  Nu ska fallet tas upp i HD.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 1

På helstatliga LKAB mejlar Kristina Benson på bolagets kommunikationsavdelning ett uttalande som innehåller att tillståndsprocesserna måste vara rättssäkra, effektiva och transparenta.

– Intressenter måste på förhand kunna göra rimliga antaganden om vilket resultatet blir av en tillståndsprocess och hur lång tid den kommer att ta.

Tycker ni att det är så i dag?

– LKAB:s erfarenheter är att tillståndsprocesserna tar för lång tid, men vi har inga problem med själva villkoren i processerna eller regelverken.

Att IF Metall kritiserar regeringen så nära inför valet är mycket ovanligt. Fackförbundet är på flera sätt sammanvävt med Socialdemokratin. Löfven var själv mångårig ordförande där innan han blev partiordförande 2012 och IF Metall bidrar med runt 1,6 miljoner kronor, eller 6 kronor per medlem, till Socialdemokraterna per år.

 Girjas sameby stämde staten. Här en bild från första dagen i hovrätten i Umeå.  Nu ska fallet tas upp i HD.
 Girjas sameby stämde staten. Här en bild från första dagen i hovrätten i Umeå.  Nu ska fallet tas upp i HD. Foto: Emma-Sofia Olsson

IF Metalls perspektiv är att gruvorna skapar jobb och driver teknisk utveckling. Boliden och LKAB pekar på att metaller och mineraler behövs för att bygga hållbara samhällen och att skapa jobb i Sverige och inte i mer rättsosäkra länder.

Tidigare har sameorganisationer, FN:s rapportör för urfolk samt människorättsorganisationer varit mycket kritiska mot regeringen. Det har handlat om att samerna måste få rätt att säga nej till stora gruvetableringar, bland annat med hänsyn till grundlag, internationella åtaganden. Men även sett till en redan ansträngd renskötsel, där de får medhåll av forskning vid SLU.

Det stannar inte där. På torsdagen kom nyheten att det uppmärksammade målet mellan Girjas sameby och staten tas upp i Högsta domstolen. Målet drivs från statens sidan av justitiekanslern och avgående JK Anna Skarhed gav i SvD i juli regeringen skarp kritik och menade att den lämnade ”walk over” i samefrågan som i stället landar i rättsprocesser som inte löser frågorna långsiktigt.

Docent Eivind Torp vid Mittuniversitetet sade i SR Sameradion att det politiska systemet och regeringsmakten är förlorare när Girjasmålet går till HD och politisk makt därmed förskjuts till domstolarna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons